Hur testar man brandvarnaren?

För att skydda sig mot brand kan man behöva ta till olika åtgärder i sitt hem. Att se till att brandvarnaren fungerar är viktigt, men hur testar man en brandvarnare för att se om den fungerar?

Att vi bör släcka ljus efter oss innan vi går hemifrån, det vet vi. Men det är inte alltid det lättaste att komma ihåg. Det kan börja brinna av ljus eller av andra elektriska saker som finns i bostaden, så det är viktigt att tänka på att ha ett fungerande brandskydd. Brandskydd kan man skaffa sig i form av en brandvarnare till exempel. Gärna flera brandvarnare så klart, antalet sådana bör sättas upp i förhållande till hur många rum man har eller hur stor bostaden är. För att se till att dessa brandvarnare fungerar på ett korrekt sätt bör man testa dem då och då. Ungefär två gånger om året brukar man rekommendera att man kör ett test på sina brandvarnare. Det är också så ofta som man bör byta ut de batterier som sitter i dem.

Testknapp för att kontrollera funktionen

När man ska testa sin brandvarnare för att se ifall den fungerar som den ska, så kan detta göras på ett väldigt enkelt sätt. På själva brandvarnaren finns det en liten knapp där det står test. Man trycker helt enkelt in den knappen för att testa så att den fungerar som den ska. Genom att trycka på den knappen så kontrollerar man så att alla funktioner i brandvarnare fungerar inklusive de batterier som finns i den. När man trycker på testknappen så kommer brandvarnaren att tjuta, så var beredd med att hålla för öronen och berätta för de andra i familjen att du tänker testa den.

Brandskydd

Man kan även se till att ha andra olika typer av brandskydd hemma, utöver brandvarnare. Det finns filtar och brandsläckare i olika storlekar som man kan ha hemma ifall det bryter ut en brand. Även om branden är liten så sprider sig eld väldigt snabbt och bostaden kan fort stå i lågor om man inte agerar snabbt och på bästa sätt. Att ringa brandkåren är också en typ av skydd som man kan ta kontakt med om man inte själv skulle få stopp på eldens framfart. Det är så lätt hänt att man glömmer dra ur kontakter eller släcka ljusen på bordet. Skriv påminnelselappar och sätt på dörren, så ser du dessa innan du går ut.

3 Apr 2020