Hur mår ditt hus egentligen?

Det man kan säga gällande husägare och hur dessa tänker är att följande: ser någonting bra ut – ja, då är det också troligt att så är fallet. Det vill säga; det man ser kan man påverka. Skulle du som exempel på detta äga ett hus i Malmö och se att fasaden börjat spricka – ja, då är det också troligt att du agerar och att du gör detta genom att måla om eller genom att utföra en omfattande fasadrenovering. Detsamma gäller interiört; du skulle byta ut kakelplattor som gått sönder, du skulle slipa ett golv som inte ser fräscht ut och du skulle måla om ifall färgen börjat flagna. Det mesta grundar sig på vad som möter ögat; en husägare bedömer husets skick rent okulärt – men man missar det man inte ser.

Vart vill vi komma? Ja, hur ser det egentligen ut på insidan av huset. Hur fungerar de rör och ledningar som löper på insidan av huset och som dagligen används? Hur är luften du andas? Dessa punkter leder oss till VVS och vikten av att låta företag inom denna bransch undersöka hus och bostäder.

Kontakta ett företag inom VVS

Vi säger återigen att du äger ett hus i Malmö – ett hus som av allt att döma är i toppskick; du har ett nytt tak, du har ett fräscht kök och du har nyligen kaklat om i badrummet. De enda problem du har är att 1) det ofta blir stopp i avloppet 2) det bubblar då du spolar i diskhon 3) det luktar lite skumt ur densamma och 4) vattnet rinner inte undan i duschen. Fyra stycken problem som du bör undersöka och åtgärda genom att kontakta ett företag inom VVS i Malmö.

För – vad är det egentligen som döljs bakom dessa problem? Troligt i det här fallet är att det företag inom VVS kommer att undersöka rör och ledningar i ditt hus i Malmö och komma fram till att det antingen är dags för ett omfattande ingrepp i form av ett stambyte eller en spolning av nämnda stammar (stammar är samlingsnamnet för just rör- och ledningar). Skulle du inte kontakta detta företag inom VVS och låta dem utföra lämpliga åtgärder – ja, då skulle dessa stammar kunna brista och gå sönder; med fruktansvärda följder. Vattenskador är sällan billiga historier och att ställa den kostnaden mot exempelvis en stamspolning – ja, det är en enorm skillnad.

Kort och gott och summa summarum: äger du ett hus så är det inte bara ögat som sköter undersökningen. I många fall så måste du även använda dina andra sinnen – lukt exempelvis – och ibland så bör du låta proffs hjälpa dig med att hitta fel som du inte ser. VVS och företag inom denna bransch är ett, som vi beskrev ovan, gott exempel på detta.

5 Oct 2017