Hur länge håller hus – egentligen?

Har du ett äldre hus? Har du någonsin tagit reda på historien kring ditt hus? Det finns antagligen nedtecknat i kyrkoböckerna, där det finns mycket information om både människorna som byggde hus och som sedan bodde i dem. Prästerna tecknade ned otroligt stor information i sina böcker. Vilka synder människorna hade begått, hur de var släkt med varandra och så även vilka hus som fanns och vilken ägandeform de som bodde i dem besatt.

Skrivelserna heter mantalslängder och finns på arkiv, på Riksarkivet, länsstyrelserna och landsarkiv som finns i den ort där du bor. Man kan även hitta information om husen i jordeböckerna, som skrev för att fastställa vilka gårdar som skulle betala skatt till staten – eller kungen. Andra källor för det hus som du äger kan du hitta på lantmäteriet. Det är en mycket gammal institution som bildades redan på 1600-talet för att fastställa fastighetsbildningen i Sverige.

Det kan säga dig en hel del om huset som du bor i, och tala om för dig vilken unik historia som ditt hus har genomgått. Du kan få veta vilka människor som har bott där och vilka förändringar som huset har gått igenom. Många rivningar i huset, vittnar också om vad som kan ha hänt med huset. Många gånger kan man se flera lager med tapet och målningar som husägarna innan dig har påverkat huset. Du kan se vilka populära trender som fanns i olika tidsepoker.

Är du intresserad av byggnadsvård kan det vara särskilt intressant att ta reda på hur husen byggdes under den tid som ditt hus blev till. Då kan du med större möjlighet renovera huset för att passa den stil som det var tänkt från början.

Hur länge håller olika material i hus?

Om det är så att du funderar på att bygga hus, kan  det vara värt att veta vilka material som håller längst. De som bygger nytt vill gärna att de materialval som görs håller för många år framåt.

Livslängd på tak

Plåttak håller som längst; hela 50 år. Takpannor som är snyggast håller även det lika länge. Papptak håller cirka 30 års takfläkt ungefär 3+ år, stuprör 30 år och likaså hängrännor. Både stuprör och hängrännor måste dock underhållas då de ofta fylls igen av all sorts löv, pollen och annan smuts.

Lisvlängd på fasad och väggar

Träfasad håller i cirka 10 år, husgrund i 80 år, om de inte drabbas av fukt- eller vattenskada. Dräneringar runt källare och husgrund i cirka 35 år och fönster brukar hålla i cirka 30 år, men måste underhållas med jämna mellanrum.

Livslängd på väggarna inomhus

Tapet eller målade väggar håller i cirka 15 år, elledningar och eluttag i cirka 40 år och vattenledningar i 50 år.

Livslängden på badrum och kök

Vitvaror såsom kyl, frys, disk- och tvättmaskin brukar hålla i cirka 15 år. Avloppsrör i 50, fuktspärrar i cirka 30 år, badrumsinredning och utrustning i cirka 25 år.

Livslängden på golv

Trägolv kan hålla i cirka 50 år, men det behöver underhållas med jämna mellanrum. Linoleummattor brukar hålla i cirka 25 år, textilmattor (heltäckningsmattor) i cirka 15 år, och till sist en oljepanna kan hållas cirka 15 år.

Anlita en byggfirma

Behöver du anlita en firma som hjälper dig med underhållet, eller bygget av ditt hus, kan du alltid googla bygga hus Stockholm, om det är i Stockholm som du behöver en byggfirma.

1 Apr 2018