Hitta den rätta rörmokaren i Stockholm

Många BRF:er och fastighetsägare i Stockholm skulle tjäna grova pengar på att se över vilken typ av uppvärmning och energi som finns tillgänglig på marknaden. I många fall finns lösningar som kan leda till enorma besparingar och där investeringen börjar löna sig redan från dag ett.

Ser man till exempelvis bergvärme och värmepumpar för denna energikälla så kan man - med rätt dimensionering och med rätt installation - komma att kapa de årliga kostnaderna med närmare 80 %. För detta krävs emellertid en rörmokare i Stockholm som kan sköta projektet från start till mål.

Hur hittar man då rätt rörmokare i Stockholm för ett sådant stort projekt som att byta till bergvärme för fastigheter i en BRF? Det handlar om ganska stora skillnader mot om man jämför med hur en rörmokare i Stockholm tar sig an bergvärme hos en privatperson - även om principen givetvis är densamma oavsett.

Ett större projekt kräver en högre kunskap och en dokumenterad erfarenhet från liknande åtgärder. Referenser blir därför enormt viktiga i jakten på rätt rörmokare i Stockholm. Har företaget tidigare installerar bergvärme i fastigheter av er storlek - och kan detta verifieras genom en kontakt med exempelvis fastighetsägaren?

Välj en rörmokare i Stockholm som erbjuder totalentreprenad

En annan fråga handlar om möjligheten till totalentreprenad. Denna form av entreprenad är alltid att föredra vid större projekt. Det innebär att ni anlitar en rörmokare i Stockholm vars firma ha kapacitet att ta sig an projektet hela vägen från start till mål - vilket innebär att allt från borrning vidare till installation av pumparna inkluderas.

Detta följs upp av en besiktning och viktigt är även att det finns garantier inskrivna i avtalet er emellan. Likaså gäller även för framtida service och underhåll. Fördelen med totalentreprenad är att ni slipper en massa mellanhänder och onödiga kostnader samt en risk för tidsspillan. Ni väljer en och samma rörmokare i Stockholm och får genom detta ett både effektivare och säkrare jobb - som i många fall dessutom blir billigare.

25 Sep 2022