Har du problem med fukt i ditt hus?

Fukt är i sig inte skadligt, men om man har en fuktskada och låter bli att korrigera den så kan det på sikt vara skadligt - både för dig som boende i huset och för själv husets konstruktion. En fuktskada kan dels uppgraderas till en ren vattenskada och dels så kan det också komma att blir mögelangrepp i området; mögel som i sin tur kan leda till allergier och exempelvis astma. Då det kommer till en fuktskada så gör man alltså bäst i att agera direkt; något som inte alls behöver vara så dramatiskt som det låter. Olika typer av fuktskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar husägare och har du drabbats av en sådan så finns det alltså skäl till oro - men inte fog för någon panik. Det går att åtgärda en fuktskada och vi tänkte visa hur tillvägagångssättet ser ut. 

Hyra avfuktare efter en inspektion

Vi kan säga att du äger ett hus och där du misstänker att det finns någon typ av fuktskada i en del av huset. Antingen så ser du denna rent okulärt genom att området där den sitter har fläckar, att tapeten börjat flagna eller lossna eller genom att sjok av färg har fallit av. Du kan även misstänka en fuktskada genom att det luktar unket och instängt. 

Oavsett vilket - steg nummer två är att du kontaktar ett företag som erbjuder en inspektion och där din fuktskada kan fastställas. Hos detta företag kan du sedan - om inspektionen visar på att det de facto finns en fuktskada - hyra en avfuktare. Mer om att hyra avfuktare sedan dock; först ska vi nämligen titta på stegen som leder fram till att din fuktskada blir åtgärdad. Så här ser nämligen vägen dit ut: 

  • Företaget besiktigar skadan och upprättar ett mätprotokoll. Det här kallas för en fuktbesiktning.
  • Man bedömer - utifrån fuktigheten - vilken typ av avfuktningsteknik som ska användas och hur länge proceduren ska fortlöpa. Hela tiden sker kontinuerliga uppföljningar och kontroller av fuktnivån.
  • Då godkända nivåer kan mätas så är arbetet slutfört.

Som sagt och som du kan avläsa av detta så kommer du att tjäna på att åtgärda problemet så fort som möjligt. Att hyra en avfuktare kostar, trots allt, pengar och du vill ha den stående hos dig så kort tid som möjligt. Därför så kan ett gott råd vara att utföra regelbundna kontroller av extra utsatta områden av huset till vilka vi kan nämna köket, tvättstugan, badrummet, vinden och - framförallt - krypgrunden och källaren. Kontroller som inte behöver göras av dig personligen; det går utmärkt att kontakta ett företag med expertis inom området. 

Ytterligare ett råd - både då det kommer till inspektioner och att hyra avfuktare - är att välja samma företag för båda ändamålen; då brukar ett paketpris vara möjligt att få. Dessutom så vet de vilken typ av avfuktare som krävs och hur man får bäst effekt av denna. Läs mer på: hyraavfuktare.nu.

13 Dec 2017