Gamla golv behöver inte bytas

Uppdaterad: 7 januari 2021

I de allra flesta fall så uppfattar privatpersoner äldre golv som något som per automatik måste bytas ut och i vissa fall så är detta också korrekt. Det som dock är nödvändigt att veta är att det i de allra flesta fallen inte alls behöver bytas golv utan där det istället räcker med en golvslipning för att åter få golven i fråga i absolut toppskick. Det handlar alltså här om en slags avvägning och där man gärna – innan man byter – konsulterar en golvläggare som får fälla avgörande i huruvida golven i fråga går att rädda eller om de är bortom räddning.

Man ska här också veta att även om denna golvläggare kommer att tjäna mer pengar på att hjälpa dig att installera ett nytt golv så kommer han i väldigt många fall ändå att föreslå en golvslipning – trots att han alltså i slutändan kommer att förlora pengar på detta förslag. Hur kan då detta komma dig – en golvslipning tar även den ganska lång tid att genomföra och är i många fall betydligt mer ansträngande en att exempelvis lägga ett klick-golv över det befintliga?

Jo, här handlar det om att bevara ett gammalt hantverk och det är också detta som fäller avgörande i hur många golvläggare tänker och handlar. Man ser exempelvis en fin, gammal ekparkett i Stockholm som genom årens naturliga slitage blivit både tråkig, färglös och nött – men man väljer trots detta att hellre genomföra en golvslipning än att lägga in ett helt nytt golv. Att bevara och rusta upp fina, äldre golv handlar helt enkelt om att föra ett arv och en yrkestradition vidare och detta oavsett om golvet i fråga ligger i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Detsamma går att jämföra med exempelvis en snickare som i stor grad försöker bevara stuckaturer och snickarglädje vid renoveringar av äldre hus snarare än att bygga helt nytt.

Man slippar golvet

Bevara golv ligger rätt i tiden

Ser man till vår livsstil så kommer denna att skapa stora problem för oss i framtiden och det är just det här tankesättet med att vi hellre slänger och köper nytt snarare än att reparera och bevara som är en bov i dramat.

Vi har – helt enkelt – inte råd att fortsätta på denna inslagna väg då den i allra högsta grad är bidragande till att vår miljö ser ut som den gör i dagsläget. Lyckligtvis ser man att pendeln är på väg att svänga lite åt exakt det håll vi vill – främst i storstäder; Berlin, New York, London, Stockholm – så har man upptäckt fördelarna som ligger i att köpa begagnat och att reparera befintliga varor snarare än att köpa nya varje gång något går sönder.

Äldre saker håller ofta en högre kvalitet och detta oavsett om den behövs en golvslipning, en skräddare eller en skomakare för att ta fram och visa detta. En golvslipning i Stockholm, till exempel, kommer alltid att vara billigare och ge ett finare slutresultat än vad ett byte av detsamma kommer att göra. Vi får – för allas skull – hoppas att detta sprider sig från de större städerna även till mindre över hela världen.

20 Apr 2017