Fuska inte med din flyttstädning i Stockholm

Varför sker egentligen ett sådant utbrett fusk med flyttstädning i Stockholm? Frågan är ytterst relevant och den borde innebära en tankeställare för alla som någon gång står inför att flytta. Kort sagt; har man inte kommit överens om annat med de nya ägarna så måste en flyttstädning ske och detta är något som väldigt många verkar vara omedveten om; något som därefter drabbar dem ekonomisk. Det finns nämligen ett ekonomisk intresse i detta också – genomför man inte- eller fuskar sig igenom en flyttstädning så kan de nya ägarna ställa krav på ersättning; de kan anlita en städfirma i Stockholm och därefter skicka räkningen till den som misslyckats med att städa ur sig. Om vi ska ge en förklaring till varför det är vanligt med att en flyttstädning uteblir i Stockholm så kan vi räkna upp några avgörande detaljer som ligger till grund:

  • Trafiken: att flytta i Stockholm innebär att man måste räkna med trafikläget som ett element som kan göra att allt tar längre tid. I en mindre stad så kan kan vid en flytt åka fram och tillbaka utan några större problem; i Stockholm är man beroende av att trafiken flyter på ett helt annat sätt. Tar allt längre tid – ja, då blir en flyttstädning det ytterst lidande.
  • Man måste även väga in denna detalj och det här gäller inte bara i Stockholm. Kort sagt; i många fall så uteblir en flyttstädning av ren lättja.
  • För många flyttar. I Stockholm kan en ung människa (framförallt) tvingas flytta flertalet gånger per år; helt beroende på att bostadsmarknaden ser ut som den gör. Tvingas man flytta fyra-fem gånger per år – ja, då blir en flyttstädning också väldigt lätt att hoppa över i slutändan.

Dessa tre punkter kan användas som en slags förklaring – men absolut inte som ursäkter; och särskilt inte i Stockholm och anledningen till detta är följande: flyttstädning är billigare i Stockholm än någon annanstans i Sverige. Vi förklarar varför!

Billig flyttstädning i Stockholm

Att det finns väldigt många verksamma städföretag i Stockholm – särskilt efter införandet av rut-avdraget; något som också går att använda vid en flyttstädning – gör att priserna där är betydligt bättre än i övriga Sverige.

Som kund och flyttande kan man således anlita en städfirma till bra pris, man kan använda sitt rut-avdrag och man har i och med detta också slut på ursäkter till varför en flyttstädning uteblivit eller varför man fuskat med den. Orkar man- eller hinner inte – ja, då får man helt enkelt använda professionell hjälp.

2 okt 2017