Fuktmätning i Stockholm – en mycket viktig mätning

För att undvika att ditt hus drabbas av röta eller mögel kan du boka in fuktmätning i Stockholm. Då får du en klar bild av hur fuktnivån i bostaden ser ut.

Fukt är många husägares värsta fiende eftersom det i förlängningen kan orsaka ganska tråkiga, och inte minst dyra, konsekvenser. I bästa fall kanske det enbart skapar en dålig lukt. I värsta fall kan det bli röt- eller mögelskador som till och med kan förstöra bärande konstruktion.

Sådant noterar man dock sällan med blotta ögat. Om du ändå kan det är det nog ett tecken på att det har gått alldeles för långt. För att förebygga sådana situationer bör du därför mäta fukten i din bostad hemma i Stockholm med jämna mellanrum. Då vet du när du behöver aktivera åtgärder för att motverka att fukten blir värre.

Fuktmätning i krypgrunden

En hel del hus, framför allt äldre sådana, står på så kallad krypgrund. Om du tar en sådan som exempel är rekommendationen att fuktkvoten inte ska överstiga 17 procent. Går den över det värdet bör du installera en avfuktare så fort som möjligt. Men du vet förstås inte säkert förrän du har bokat in en fuktmätning i Stockholm.

Som sagt, till nästan varje pris vill du undvika fukt i huset. Utvecklar det sig till mögelskador är det ingen särskilt rolig historia som väntar. Allt förebyggande arbete du kan göra bör du alltså också göra. Rådgör gärna även med experter som kan underrätta dig om riskerna för ditt hus kopplat till fukt.

11 May 2023