Företag i Norrtälje som erbjuder olika typer av markarbeten

Markarbetet är enormt viktigt vid all typ av byggnation i Norrtälje. Då blir bygget stadigt och får lång hållbarhet. Men vad innebär egentligen markarbete och kan man själv utföra det?

Markarbete är inget man kan hoppa över, utan är ett måste för att det som byggs ska stå stadigt och bli hållbart. Både grävning, schaktning, dränering, sprängning samt olika typer av betongarbeten ingår i markarbetet. Själva arbetet går till så att man för att få till en stadig grund gräver bort matjord och sten, och fyller sedan på med dränerande grus och makadam. Gruset packas hårt med hjälp av särskilda maskiner till en stadig och hård yta. På denna yta kan man sedan gjuta betongplattan till huset, lägga stenarna till trädgårdsgången eller bygga terrassen. I markarbetet ingår även dräneringsarbeten och att gräva och förbereda anslutningar för vatten och avlopp, el, fiber med mera.

Kan man själv utföra markarbetet?

Man kan själv utföra hela eller utvalda delar av markarbetet då det finns maskiner att hyra för detta ändamål, men man ska veta att det trots maskinerna är ett tungt och krävande jobb. Resultatet måste också bli bra så att man inte får problem med sättningar och i värsta fall även översvämning. Är man det minsta osäker på hur man gör, eller inte har tid eller ork, så gör man bäst i att ta hjälp av en markentreprenör. Ta in kostnadsförslag från mer än ett företag och jämför priserna. Som privatperson kan man också använda sig av rotavdraget på själva arbetskostnaden. Läs mer om markarbete på denna hemsida: markarbetennorrtälje.se

7 Dec 2021