Fördelarna med bergvärme

Bor du i en bostadsrättsförening och är intresserad av att sänka föreningens uppvärmningskostnader? Kanske lägger du stor vikt vid att minska klimatpåverkan? Då är bergvärme något för er!

Ett flerbostadshus är dyrt och energikrävande att både värma upp och kyla ner. I samband med det ökade globala samtalet om miljön är det idag många som letar efter ett klimatsmartare alternativ till fastighetens uppvärmning. Och vad är inte bättre än att både sänka sin klimatpåverkan och sina utgifter på samma gång? Två bra flugor i en smäll! Visst är det så att det är ganska kostsamt att installera bergvärme, men på grund av dess långa livslängd så sparar man en hel del pengar i längden. Återbetalningstiden ligger generellt på omkring 5-10 år, och då är ett borrhål dugligt i omkring 50 år. Men förutom att vara ekonomiskt fördelaktigt är det också ett bra alternativ ur miljösynpunkt. Bergvärme tar tillvara på den solenergi som lagrats i berget, jorden eller sjön istället för att man behöver producera helt ny energi.

Hur fungerar det?

När man installerar bergvärme så behöver man borra i berggrunden under fastigheten för att helt enkelt komma åt värmen. Hålen är ungefär 200-300 meter djupa och i dem sänker man ner vattenfyllda rör som sedan värms upp av den naturliga värmen som har lagrats där. Det är detta uppvärmda vatten som sedan transporteras genom fastighetens värme- och vattensystem och värmer upp lägenheterna. Vätskan cirkulerar mellan fastigheten och jorden för att hela tiden hålla värmen. Kanske har du hört att värmen i berget kan ta slut om för många inom ett område borrar? Det är ett felaktigt påstående, eftersom solenergin i princip är helt obegränsad. Smidigt och klimatsmart alltså!

Investera och öka värdet på din bostadsrättsförening!

Miljöanpassade fastigheter är i dagens samhälle mer attraktiva på bostadsmarknaden än icke-miljöanpassade sådana. Av helt uppenbara skäl! Står man i valet mellan en fastighet som värms upp av bergvärme och en som värms upp med olja så blir den förstnämnda det naturliga och självklara valet. Om man kan välja ett mer miljösmart alternativ så gör man nästan automatiskt det, och i synnerhet om man dessutom sparar eller tjänar pengar på det! Om man redan bor i en brf som installerar bergvärme så kommer fastigheten att öka i värde och man kommer att få mer betalt för lägenheten om man säljer den. Om man vill bo kvar så kommer man med tiden att betala mindre i uppvärmningskostnader.

18 Feb 2020