Förbättra yttre och inre miljö

Taket är inte bara en viktig del av husets utseende. Det har också en avgörande betydelse för det inre klimatet. För bästa möjliga miljö behöver taket vara helt och fungera som avsett.

Det finns gott om villor i Närke, och inte minst i Örebro. Det betyder att det finns många husägare och det betyder att de alla har något gemensamt. Vi behöver alla ett bra tak. Tyvärr är det långt ifrån alla hus som har ett helt och sunt tak.

I Sverige är det oerhört vanligt med tegeltak. Det är inte förvånande. Vi har råvara till tegel, det är snyggt, det isolerar bra. Vi har också alternativet med pannor i betong. De efterliknar tegelpannor men är inte fullt lika tunga. Andra vanliga material är plåt eller papp. Alla har sina för- och nackdelar.

Takbyte gagnar dig som husägare

Ett tak som är slitet, fått mycket påväxt eller skador, fungerar inte lika bra. En viktig aspekt är husets utseende. Ett trasigt eller angripet tak signalerar ointresse och slarv och huset ser inte lika fint ut som det kunde gjort. Dock är det lika vanligt att tak har skador som inte syns.

När inre delar av taket inte fungerar försämras luftkvalitet och värmeväxling och ventilation i din bostad. En enkel undersökning utförd av en takfirma kan hjälpa dig att få en diagnos på ditt tak. Kontakta en erfaren takläggare i Örebro. Efter ett kostnadsfritt hembesök kan du få information som hjälper dig att bestämma om du behöver byta ut ditt tak.

21 May 2021