Fastighetssystem som underlättar

Administration och ägande är intressant och utmanande. Det finns gott om arbetsuppgifter för den som äger fastigheter. För en enkel och komplett hantering krävs fungerande IT-system.

Forna tiders skrivande i pärmar med blyertspenna kan vi numera endast beskåda på gamla filmer. Troligtvis är den tiden inte heller saknad av någon. Livet kanske var enklare men att sitta i dagar för att hantera hyresavier var nog ingen riktig höjdare. Idag har vi högre krav på fungerande fastighetssystem och våra hyresgäster önskar snabb service.

Vad är viktigt vid administration av fastigheter? Hyreshantering. Avtalshantering för hyresgäster och externa partners. Ärendehantering för felanmälan. Analysverktyg för planering av underhåll och energi. Ekonomisystem för transaktioner med banklån och fakturor och betalningar. Bland mycket annat. Sa vi att fastighetsförvaltning är komplext?

Ett hanterbart fastighetssystem är A och O

Att använda ett enkelt och välfungerande fastighetssystem för fastighetsägare ger en verksamhet som flyter på. Önskemål från den personal som rent konkret arbetar med systemen lär innefatta tydlighet och integration. Lämpliga uppgifter ska lätt kunna överföras till andra delar av systemet för att kunna användas. Att ha möjlighet att enbart behöva hantera ett system, och inte flera, sparar tid och öppnar möjligheter.

I fastighetsbranschen liksom i andra branscher gäller den gamla devisen att tid är pengar. Som fastighetsägare har man dessutom service-aspekten att ta hänsyn till. Hyresgäster önskar snabb service och respons på anmälda fel. Trasiga tvättmaskiner, borttappade nycklar och problem med avlopp och värme behöver alla hanteras snabbt och effektivt. Välj därför ett fastighetssystem där allt är överskådligt och hanterbart.

16 Apr 2021