Fastighetsautomation är ekonomisk

När många system och flera fastigheter ska hållas uppdaterade och kontrollerade kan det bli en övermäktig uppgift om det inte samordnas genom ett system med Fastighetsautomation.

Inomhusmiljön i en fastighet regleras genom lagar och förordningar och det är viktigt att de efterlevs. Inte bara för att man ska följa lagen utan framförallt för att det är viktigt för hälsan och välmåendet hos dem som vistas i huset. För att hålla koll på att balansen blir rätt när det gäller värme, ventilation och luftkonditionering finns olika styrsystem. De hanteras enklast genom programmerade datorer eller molntjänster.

Varje fastighet behöver ha ett apparatskåp för styranläggningen men sedan förmedlas data genom fastighetsautomation. När man bygger nytt är det därför väldigt bra att redan på projekteringsstadiet kontakta ett företag med erfarenhet och goda resurser av hög kvalitet att vara med. Man får då ut den bästa effekten och kan se till att fastighetens system fungerar på ett ekonomiskt sätt.

Byggnaden ska vara hälsosam och energisnål och det blir den med fastighetsautomation

Det finns lagar som styr inomhusklimatet men det finns också lagar som kräver att en byggnad ska vara energisnål. Därför behöver man kunna visa mätresultat som bekräftar att den är det. Genom fastighetsautomation kan man enkelt få en överblick över en eller flera fastigheters status. Översikterna gör att man snabbt kan agera om det skulle finnas en obalans någonstans. Det blir lätt att ha överblick över situationen genom regelbundna protokoll med resultat. Företag som installerar systemen erbjuder dessutom möjlighet till regelbunden service och underhåll.

8 Jan 2022