En OVK-besiktning viktig för alla villa-ägare

En OVK-besiktning är (tyvärr) ett måste för alla som äger en fastighet. Är det endast du själv och din famlij som bor i huset är det ju bara upp till dig att göra en OVK-besiktning. Ingen annan mår väl dåligt om inte ventilationen inte fungerar. Har man däremot ansvar för hyresgäster i sin fastighet, gäller andra regler. Då måste man med lagstadgad regelbundenhet göra OVK-besiktningar för att säkerstälal att hyresgästerna får tillräckligt bra ventilering. SOm fastighetsägare har man ansvar för hyresgästernas välbefinnande, att de både har bra ventiler, bra med inomhusvärme, kan utföra sina personliga behov, kan slänga sopor och skräp, kan laga mat och så vidare. Det vill säga, man har omfattande ansvar för sina hyresgäster och dit hör att regelbundet göra OVK-besiktningar.

Anlita privat företag som gör dessa OVK-besiktningar åt dig

Det finns en hel del privata företag som utför dessa OVK-besiktningar. Det måste inte vara kommunala eller statliga företag som gör detta. Vilket företag som helst som är utbildade inom detta område kan utföra en OVK-besiktning. DÅ går de igneom hela ventilationssystemet och ser till att det hela fungera som det ska för hyrsgästernas välbefinnande.

Därför är en OVK-besiktning viktig

Om inte OVK-besiktningen godkänns måste ventileringen åtgärdas inom 6 månader. Detta för att få fortsätta ha hyresgäster i din fastighet som betalar hyra varje månad.

För en större fastighet räcker inte självdrag; det krävs ett ventilationssystem som aktivt ser till att tilluft och frånluft flödar som den ska och upprätthåller luftkvaliteten. När ventilationen inte fungerar kan kan exempelvis luftfuktigheten och, eller kolmonoxidhalten bli förhöjd, med mögel respektive negativa hälsoeffekter som resultat.

Att se till att hyresgästerna har ett bra ventilationssystem är alltså basalt och vad de kan förvänta sig av en hyresvärd (som ju du är). De måste kunna förvänta sig frisk luft inomhus och att den inte är besmittad med mögelsporer eller andra farliga bakterier eller ämnen. I ett flerfamiljshus kan det ju bo både små barn, familjer och äldre människor som är känsliga för dålig luft.

Fler fördelar med en OVK-besiktning

Kommer det in ett externt företag som utför en OVK-besiktning kan de samtidigt hjälpa dig som är fastighetsägare med hur du kan låta installera med effektiv ventilationssystem och på vilka sätt som du kan förbättra inomhusmiljön för dina hyresgäster. Här kan du läsa mer om ett sådant erfaret företag som har utfört OVK-besiktningar i mer än 12-års tid och som har stor kunskap om ventilationer och ventilationssystem.

16 Sep 2018