Dörrautomatik i Stockholm är ett måste för ett äldreboende med självaktning

Dörrautomatik i Stockholm kan öppna dörrar och förbättra miljön på ditt äldreboende, både för dina klienter och deras anhöriga. Och så även för din personal.

Du som driver ett äldreboende i Stockholmsområdet gör klokt i att installera dörrautomatik i byggnaden. För visst är det viktigt för dig att dina boende ska leva ett rikt liv fyllt med spännande innehåll och utomhusvistelse? Då gäller det att det går lätt för dina anställda att rulla ut dina klienter på ett värdigt och effektivt sätt.

Att slippa trassla med dörrar är guld värt för alla som jobbar inom omsorgen. Rullstolar kan verkligen vara mycket besvärliga att få ut genom dörrar som inte öppnar sig själva. Så att installera dörrautomatik på ditt äldreboende kan alltså inte bara förgylla livet för de boende, utan innebära en stor förbättring i arbetsmiljön för din personal.

Dörrautomatik i Stockholm förbättrar vardagen på äldreboendet

Dörrautomatik borde vara en självklar investering för varje äldreboende med självaktning. Det ger dessutom ett professionellt och trovärdigt intryck för de anhöriga som kommer på besök till boendet varje dag. En rullstol som smidigt rullas ut genom dörren är en betydligt vackrare syn än att se ett svettigt, överarbetat vårdbiträde försöka baxa ut en rullstol samtidigt som hon eller han håller upp dörren manuellt.

Så om du ännu inte installerat dörrautomatik på ditt äldreboende är det hög tid att göra slag i saken. Nu har du chansen att ge både boende, anhöriga och personal en värdig vardag.

28 Apr 2022