Detta bör du som konstruktör eller byggare tänka på

Arbetar du med byggprojekt? Eller är du hantverkare som arbetar med renovering av stora byggnader? Som du säkert vet vid det här laget är det allt viktigare att tänka på säkerheten för dem som vistas i byggnaden som du håller på att renovera eller bygga. När det kommer till säkerhet är det några olika aspekter som är viktiga att både tänka på och bygga in. Här tar vi upp de viktigaste som alla byggföretag och hantverkare bör arbeta proaktivt med.

1. Brandsäkerhet

Här gäller det att byggnaden brandtätas och att den som bygger den tänker på säkerheten och kan bygga så att bränder förhindras att sprida sig. Här finns det lite olika åtgärder som man kan vidta.

2. Olycksfall

Byggnaden som byggs för att människor ska kunna vistas i dem måste vara konstruerade så att ingen kan skada sig på den. Här gäller att arkitekten som ritar den ska tänka på att huset är konstruerat på så sätt att ingen kan skada sig på byggnaden genom att vistas där.

3. Byggnadens bärförmåga, stadga, beständighet och lämplighet för avsedd användning

Många är de hus och byggnader som har rasat ihop av att man har valt en konstruktion, eller material som inte har klarat av det tryck av antal personer som har vistats i byggnaden eller som inte har klarat av att stå emot bränder, påfrestningar eller jordbävningar. Den som bygger så att byggnaden inte klarar av detta måste stå till svars för att inte ha tagit dessa risker i beaktande då man har konstruerat eller byggt den.

4. Ventiler och tillgång till syresatt luft

Ska människor kunna vistas i en byggnad ställs det höga krav på att det kan komma in luft som ger syre till människorna som vistas i huset. Det är byggföretagets, och konstruktörens ansvar att byggnaden är säker även på detta område.

5. Buller skydd

Det samma gäller krav på att människorna i en byggnad inte är konstruerad så att buller dominerar och förstör människors hörsel.

6. Värmeisolering

En byggnad måste hålla och stå emot kyla, då det kan bli väldigt kallt i vår kalla Nord.

7. Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga

Alla sorters människor måste kunna röra sig fritt i en byggnad som är byggd för allmän användning.

8. Möjlighet att ansluta till bredband

Även här gäller byggnader som används av människor att de ska kunna ansluta sig till ett befintligt bredband.

9. Hushållning av vatten och avfall

Människorna, som ska vistas i ett hus måste kunna nå vatten och avfall.

Så kan man brandtäta en byggnad

När man har räknat med alla dessa aspekter i ett husbygge, gäller det att man har tillgång till tjänster som ser till att byggnaden är riktigt brandsäker som till exempel brandtätning. Att göra en fastighet brandtätt, innebär det att man ser till att itne en brand kan sprida sig i en fastighet. Här kan man vidta några olika åtgärder, som att göra en brandsskyddsinklädnad, brandisolera en byggnad, täta genom att bygga  avskiljane väggar som skyddar mot bränder, man kan måla med barndtät målning och göra fogningar i en byggnad. Hur hittar man ett företag som har denna kunskap? Känner man ingen på förhand, kan man googla brandtätning Stockholm, så får man flera förslag på företag som kan detta på sina fem fingrar. Ta sedan kontakt och be om offert och referenser.

21 May 2018