Dags för takomläggning i Stockholm?

Är det dags för en omläggning av taket i Stockholm? Varför inte passa på att lägga om taket av plåt? Plåttak är relativt underskattat i Sverige, där man helst lägger tak med tegelpannor, ett klassiskt tak på villor. Ser man däremot på Stockholms stora byggnader som kyrkor och andra fina fastigheter, lade man tak av plåt under 1700- och 1800-talen. Plåt är ett mycket bätttre material med en lång hållbarhet för stora tak. Plåten är lättare att lägga för att få till släta tak på stora ytor. Ett plåttak kan hålla så länge som under 50 år. Många plåtslagare ger därför garantier på tak på så lång tid.

Anlita plåtslagare i Stockholm

Även om man inte är intresserad av att lägga om taket med plåt, kan man behöva en plåtslagare som gör delar av taket. Det behövs plåt till de skarvar och fogar som man kan behöva lägga på taket oavsett vilket material som man lägger hela taket med. Har man skorsten, takfönster eller har andra skarvar som behöver täckas för, är det bästa materialet att göra dem av plåt. På samma sätt bör hängrännor och stuprör vara av plåt. Kring skorsten, eller ventiler, eller andra saker som kan finnas på ett tak, behöver man ett mycket tåligt material som håller för en lång tid. En plåtslagare är oftast den hantverkare som du kommer att behöva anlita så snart som du behöver reparera eller renovera taket.

Sköta om underhållet av taket

När taket väl är klart, behöver man alltid underhålla taket så att det är fritt från risken för fukt och andra skador. Många försäkringsföretag vill inte ersätta för skador på taket och medföljande dropp in i huset. Antagligen tar man för givet att man som villaägare aktivt ser till att taket är tätt och inte släpper igenom vatten och fukt. Som villaägare bör man se och kontrollera både yttertaket och innertaket, takstolar och tätskikt. Med jämna mellanrum bör man ta sig upp på taket för att kontrollera det. Därför bör man se till att ha tillräcklig säkerhet på sitt tak. Går man upp på taket bör man alltid säkerhetssele med ett rep som fästs på ett ankarfäste på taket. Det finns fler säkerhetsprodukter som man bör ha på taket, är viktigt. Man behöver en takstege, skorstenssteg och hängstege. Det finns olika produkter som man kan behöva för ökad taksäkerhet. Det är ingen bra idé att riskera liv och lem när man ger sig upp på taket.

30 Aug 2019