Dags att ta taksäkerhet på allvar i Stockholm

Att ett hus och en fastighet behöver repareras är en naturlig del av det dagliga slitage som byggnaden i fråga drabbas av. Ingenting håller för evigt och genom att underhålla, reparera och sköta om utsatta områden så kan man ge en betydligt längre livslängd. Ett av dessa områden gäller taket och det är också det som drabbas hårdast av det dagliga slitaget. Taket fungerar i praktiken som ett paraply för hela byggnaden; det står emot regn och snö, det får starkt solsken på sig och det står emot smuts, avgaser och andra saker som finns i luften.

Kort sagt: taket utgör det primära skyddet och det behöver hållas efter med jämna mellanrum. något som inte är helt lätt sett till takets placering. I och med att taket ligger högst upp på huset/fastigheten så innebär det en stor risk att vistas på det. Nästan oberoende av hur hög höjd det handlar om så finns det en fara i att falla ned; det kan i många fall innebära en ren och skär livsfara. Något som - till varje pris - måste förhindras och där man av den anledningen att upp regler gällande taksäkerhet. ett område som vi ska titta lite närmare på här.

Byggregler och Arbetsmiljölagen

För: hur ser det egentligen ut gällande taksäkerhet - kan du lita på att den fastighet i Stockholm du bor i erbjuder rätt sådan vid olika reparationer, är verkligen ditt villatak av rätt standard? Taksäkerhet utgår dels från Boverkets byggregler och dels också från arbetsmiljölagen. Det innebär att om du som fastighetsägare i Stockholm - eller någon annanstans - behöver hjälp med att reparera taket måste se till att rätt taksäkerhet finns så att de anställda inte riskerar att skadas.

Här finns ett problem. Byggregler utgår nämligen från det år som byggnaden i fråga uppfördes. Detta innebär att din fastighet från 1980 är utformad efter 1980 års byggregler och att den förmodligen - i och med detta - inte når de krav på taksäkerhet som dagens regler innebär. Här kan ett problem uppstå; företaget du anlitar kan i sin samlade riskbedömning säga att taket är för farligt att vistas på och kräva att åtgärder vidtas då ett arbete där skulle strida mot Arbetsmiljölagen.            

Vi ska här säga att det är läge att ta en sådan uppmaning på allvar. Taksäkerhet är extremt viktigt och i många fall så handlar det inte om några avancerade åtgärder. Det kan behövas sättas upp fasta, vertikala stegar, det kan behövas fasadstegar och det kan komma att behövas gångbryggor. Allt detta för att göra arbetet enklare och mer säkert och för att du själv ska kunna få möjligheten att ge ditt tak en längre livslängd.

En annan fråga gällande taksäkerhet gäller faran för tredje person. Tyvärr är det inte ovanligt att folk skadas vintertid och där snö rasar ned från taken. Snörasskydd är ett måste och det är varje fastighetsägares ansvar att se till att sådana finns. Man har som fastighetsägare ansvar för detta och det är något som gäller enligt lag. Låt gärna ett företag inom taksäkerhet se över vilken standard ditt tak håller och om det finns något som måste korrigeras.

Läs mer om det här.

20 Dec 2017