Dags att förnya ventilationen?

När gjorde du sedan en OVK hemma hos dig? Om det är så att du aldrig har varit med om att någon gort en OVK i din bostad är det verkligen göa en såda nu. Många villaägare kan glömma bort att göra en sådan kontroll. Och det är inte svårt att förstå. Som privat villaägare har man inga formella krav på sig att göra en OVK. Det gällr alla som har och äger fastigheter som används för allmänna och offentligt bruk. Det innebär att alla skolor, boklåneavdelningar, dagis , sjukhus, vårdhem och liknande bör ha en OVK vart tredje eller vart sjätte år.

Om man har odugliga ventiler

Säg att man gör en OVK och att företaget kommer fram till att man har odugliga ventiler. Är det då ett företag som arbetar med ventiler kan de på en gång projektera för nya sådana. Eller så kan de reparera de ventiler som inte är dugliga om felet inte är så stort. Sedan kan de återkomma efter någon månad för att säkerställa att ventilerna hemma är dugliga på nytt. Är det däremot fråga om helt odugliga ventiler som inte fungerar trots en lagning, bör man då hellre skaffa nya ventiler. Det kan då krävas att företaget gör en större kontroll och projektering innan de kan fastställa vilka slags ventiler som man då bör byta ut mot.

Fastighetsägare till större hus

Vart tredje eller vart sjätte år, måste man om man är fastighetsägare till ett hus med många hyresgäster, göra OVK. Det gör man lättast genom att anlita ett företag som arbetar med OVK-besiktningar. Då kan de på egen hand faktiskt ta kontakt med hyresgäster och informera om när de tänker komma på sin OVK besiktning. De genomför då en OVK besiktning och rapporterar till fastighetsägare och kommunen så att båda parter får veta hur det är ställt med ventilationen i huset. Finns det ingen anmärkning, så är det bara att återkomma efter 3 år. Bör något åtgärdas, bör man oftast göra det inom några månader för att ventilationen inte ska bli så pass dålig att människorna drabbas som vistas i lokalerna.

Olika ventiler kräver olika kontrolltäthet

De olika slags ventiler som finns installerade i fastigheten bestämmer hur ofta man behöver göra en OVK. De automatiserade ventilerna, med FTX-ventiler förväntas fungera så pass bra att de endast kräver OVK kontroller endast vart sjätte år.

8 Sep 2019