Byggreglerna i Ekerö kommun

Reglerna för bygglov ser annorlunda ut över hela landet. Ska du till exempel göra en badrumsrenovering, där nya fönster ska sättas in, bör du ansöka om ett bygglov innan. Det här gäller visserligen över hela landet (med god sannolikhet), men det finns ändå detaljer som skiljer de olika kommunerna när det kommer till att bygga nytt, bygga till och bygga om. Vad gäller egentligen i Ekerö?

Innan du skickar in en ansökan

I Ekerö, som i övriga kommuner, är det mer regel än undantag att du behöver ansöka om bygglov innan en byggnadsåtgärd får utföras. I vissa fall kan det lämpa sig att först ansöka om ett förhandsbesked. Detta när du till exempel vill bygga utanför ett detaljplanerat område som inte är bebyggt. Om du på ett befintligt hus ska ändra utseendet avsevärt, krävs en ansökan. Det här gäller till exempel om du ska sätta in nya fönster i samband med en köks- eller badrumsrenovering.

Det finns dock många åtgärder där det inte krävs något bygglov. Ska du bara ändra invändigt, till exempel om du ska göra en badrumsrenovering av ett redan befintligt badrum, krävs inget bygglov. Inte heller krävs det om du till exempel ska installera braskamin eller ändra i avloppsanordning. För de två senare nämnda krävs dock en anmälan till kommunen. Ekerö är inte på något sätt i unika i det här, utan såhär ser det ut i de allra flesta kommuner.

Tänk på grannarna

Ekerö är en kommun med många olika sidor. Å andra sidan finns ganska tätbebyggda områden, å ena sidan finns områden där närmsta granne är långt bort. I det fall en granne finns nära, spelar den/dem en viss roll i ditt projekt. I vissa fall behöver nämligen stadsarkitektkontoret höra vad de tycker om ditt projekt. Det är på förhand bra att berätta för dina grannar om ditt projekt. De har rätt att överklaga ett bygglovsbeslut tre veckor efter att de bevisligen har getts kännedom om byggprojektet.

Ska du göra en badrumsrenovering med nya fönster kanske grannarna inte har särskilt starka åsikter. Om det däremot gäller en utbyggnad eller ett nybygge som kommer väldigt nära deras tomt, kan det vara desto mer angeläget för dem att säga sitt om saken. När ditt bygge kommer nära granntomten är det alltid bra att börja med att berätta om dina planer. Annars finns en risk att du kommer för långt in i planeringen, varpå grannarna säger nej.

12 Dec 2017