Bygglov för vanliga byggprojekt

För dig med en- eller tvåbostadshus finns flera härliga projekt som kan göras på tomten, som varken behöver vara allt för dyra eller krångliga att genomföra. För attefallshus, till exempel, krävs normalt inget bygglov. Efter att attefallshusen bygglovsbefriades har en tydlig ökning i popularitet märkt. Något annat som är populärt är att bygga till en altan eller friggebod. Saker som kan öka biarean, helt enkelt. Men vad gäller egentligen?

Attefallshus

Som ovan nämnt är attefallshus bygglovsbefriade. Åtminstone för de allra flesta. En anmälan till kommunen behöver alltid göras, men om vissa särskilda omständigheter råder gäller även bygglov för dessa. Det kan till exempel vara fråga om att det finns ett särskilt intresse av området du ska bygga i, att det anses vara värdefullt. Ofta är det i så fall av kulturhistoriska skäl.

Något annat som kan hindra ditt bygge av ett attefallshus är grannarna. Utan medgivande från grannen får de inte uppföras närmare än fyra och en halv meter från tomtgränsen. Har du en liten tomt kan det alltså bli trångt. Sammantaget kan man säga att du bör ha goda chanser att inte behöva bygglov för ditt attefallshus ifall du har en stor tomt i ett ordinärt område. Om du är osäker vad som gäller just för ditt hus bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun. Läs attefallshusstockholm.nu för mer information om Attefallshus.

Friggebod

Friggebod behöver du inte heller bygglov för, generellt sett. Däremot finns det lagar som reglerar uppförandet av dem till viss del. Dessa måste naturligtvis följas. Till exempel får den samlade ytan av alla friggebodar på tomten, sammanlagt, inte överstiga 15 kvadratmeter. Från mark till nock gäller tre meter som gräns.

Precis som med attefallshus är en friggebod en komplementsbyggnad och får alltså inte uppföras utan ett befintligt bostadshus i anslutning till bygget. En väsentlig skillnad mellan friggebodar och attefallshus är att de inte får inredas som en självständig bostad, rustad för att användas permanent. Som gäststuga får de däremot användas.

Altan

Det går att bygga till en altan utan att behöva ansöka om bygglov. Dock beror det i hög grad på hur den skall se ut och hur man planerat att bygga den. Till exempel kräver ett trädäck på marknivå sällan bygglov. Om det däremot skulle räknas som en till- eller nybyggnad, vilket det kan göra när en viss höjd över marken nås, kan en ansökan om bygglov behöva göras. Precis som med attefallshus gäller att du inte får bygga närmare än fyra och en halv meter från tomtgränsen (om du har en granne) utan medgivande. Det här gäller dock bara om altanen anses vara en ny- eller tillbyggnad. Om inte, kan byggandet ske ända fram till grannens tomtgräns utan tillstånd.

Det finns inte några exakta mått för när en altan inte längre anses vara bygglovsbefriad. Istället avgörs det ofta från fall till fall, där det ”visuella intrycket” är den stora faktorn (enligt Mark- och miljööverdomstolen). Är man osäker bör man alltid ta kontakt med byggnadsnämnden i sin kommun. På så vis kan man vara säker att inte åka på några påföljder i efterhand.

30 Jan 2018