Bygga ett större boende

Med tiden och ändrade behov kan man behöva öka sin boendeyta på något sätt. Man kanske får fler medlemmar i familjen eller av någon annan anledning väljer att förstora sitt boende.

Det kan vara flera olika anledningar till att man väljer att förstora sitt boende med en tillbyggnad i Stockholm. Kanske har man fått barn, börjat arbeta hemifrån eller tröttnat på att slåss om endast en toalett. Trivs man med sitt boende i övrigt så kan det vara lättare att bygga till istället för att börja leta efter ett annat boende som passar i storlek. I många fall kan det även vara mer ekonomiskt att bygga till än att byta.

Åt alla håll

Den vanligaste tillbyggnaden är en tillbyggnad som sker horisontellt. Det vill säga att man utökar byggytans del av tomten. Men ibland kan det finnas behov av en större yta i bostaden fastän att tomten är för liten för att klara av det. Då finns det andra möjligheter som man kan använda sig av. I vissa fall väljer man att göra en källare under huset. Kanske har man redan en källare under en del av huset och kan då utöka den, eller göra den djupare. Men det är också mycket vanligt att man använder sig av en teknik där man helt enkelt lyfter av hela taket och lägger till ett våningsplan till. På det sättet kan man i vissa fall fördubbla sin boendeyta utan att ta mer tomtyta i anspråk. Man slipper även grundläggning.

23 Feb 2021