Bygga balkonger i bostadsrätt

Nuförtiden byggs de flesta flerfamiljshus med balkonger. Balkonger har blivit en standard och en självklarhet för de flesta och är ett måste för många när man söker ny lägenhet.

En stor del av Stockholms äldre bebyggelse byggdes dock utan balkonger. Hade husen balkonger så var det mer en arkitektonisk detalj och man byggde högs två, tre balkonger per bostadshus, oftast i de finare våningarna högst upp. I och med funkisens inträde blev det allt vanligare med balkonger men långt ifrån alla nybyggda hus hade balkonger.

Kontakta styrelsen

Bor man i en bostadsrättsförening och vill bygga en balkong till sin lägenhet gör man bäst i att kontakta styrelsen och försöka se om det finns fler grannar som nappar på idén. Balkonger är föreningens ansvar och man kan inte själv välja att bygga en balkong. Beslut om balkongbygge måste tas på en medlemsstämma med majoritet.

Många intressenter

Däremot är det ofta så att intresse för balkonger finns och chanserna är stora att få en tillräckligt stor andel grannar  intresserade av ett balkongbygge. Man kan dock aldrig tvinga en granne att bygga en balkong utan man måste ha rätten att stå över. Självklart står också varje medlem för kostnaden för sin egen balkong.

Balkonggrupp

Ett vanligt förfarande när önskemål om balkonger uppkommer är att en grupp medlemmar utses att undersöka möjligheten till balkongbygge. Denna grupp tar reda på vad som krävs för att få bygglov, pratar med kommunen och kontaktar firmor som bygger balkonger och ber om offerter. Man väljer sedan ut en entreprenör som tar fram förslag och skisser på balkonger och vad det skulle få för effekter på exempelvis insyn, ljusinsläpp osv. Därefter presenterar man resultatet i ett utskick till alla medlemmar och kallar till en extrastämma för att besluta om balkongbygget.

Majoritet

För att ett beslut ska kunna tas måste två tredjedelar av medlemmarna vara för. Varje andel, dvs lägenhet, har varsin röst. Det är viktigt att i presentationen av utredningen betona att man inte i det här läget förbinder sig till ett balkongbygge utan det handlar bara om ifall föreningen ska bygga eller ej. Det är vanligt att rösta innan man söker bygglov, detta eftersom bygglovet medför en kostnad som föreningen måste ta och man vill oftast inte ta den kostnaden i onödan.

Om det blir ett ja vid stämman skriver föreningen kontrakt med entreprenören och skickar in en bygglovsansökan. Om bygglovet kräver justeringar av planen görs de och sedan får medlemmarna bestämma sig för om de vill bygga balkong till sin lägenhet. Det brukar vara lätt för medlemmar att få utökat bolån för balkongbygge eftersom det i de flesta fall medför en värdeökning på bostaden.

Detaljplanering och utförande

Entreprenören gör detaljerade undersökning av förhållandena i varje lägenhet och presenterar sedan ett pris för varje enskild balkong. Därefter betalar de medlemmar som går med på priset in summan till styrelsen och skriver kontrakt med föreningen. Sedan kan byggandet börja. Det tar vanligtvis ungefär 10 veckor att bygga en balkong och det utgör oftast ingen större störning för lägenhetsinnehavaren. Det mesta av arbetet sker utanpå huset, endast när installation av balkongdörr ska göras krävs tillträde till lägenheten.

Ett bygglov gäller i fem år och ibland kan styrelsen besluta om ett andra tillfälle att bestämma sig innan bygglovsperioden tar slut för de medlemmar som stod över första gången, exempelvis nyinflyttade.

27 Nov 2017