Bostadsrättsförening anlitade firma för värmeinjustering i Göteborg

Efter stor elförbrukning under vintermånaderna anlitade en bostadsrättsförening en firma för värmeinjustering i Göteborg för att få ner energikostnaderna.

Den gångna vintern var en utmaning för många hushåll och företag. Med rekordhöga elpriser under årets kallaste månader innebar det en ansträngd ekonomi för såväl privatpersoner som olika företag runt om i Sverige. Många gjorde vad de kunde för att få ner kostnaderna på en hanterlig nivå. En del var mer kreativa än andra och vissa gick längre än vad många var beredda för att tackla de höga elpriserna.

Men för en bostadsrättsförening i Göteborg var det någonting som inte riktigt stod rätt till. Temperaturerna i fastigheten var på en rimlig nivå, men kostnaderna för uppvärmning låg långt över vad de egentligen borde. För att klara av ekonomin behövdes någonting göras åt den stora elförbrukningen och föreningen satte igång med att försöka ta reda på var problemet låg någonstans.

Firma från Göteborg gjorde värmeinjusteringen

Efter lite efterforskning anlitade föreningen en firma som arbetade med värmeinjustering i Göteborg. Firman började på arbetet med att gå genom fastighetens värmesystem och göra beräkningar på effektbehovet, samt justering av ventiler med mera. Mot slutet hade de även monterat nya termostater på samtliga radiatorer.

Resultatet kunde ses med en gång och bostadsrättsföreningen fick ner sin energiförbrukning till en mycket lägre nivå än den varit tidigare. Medan vintern förvisso började lida mot sitt slut kunde föreningen känna sig trygga i att samma problem inte skulle uppstå nästa vinter om elpriserna skulle bli lika höga då.

9 May 2023