Betong – ett av vårt äldsta byggmaterial

Visste du att betong är ett byggmaterial som vi människor har använt i flera årtusenden? Det är de byggnader som vi ser i amfiteatrar i det som för flera årtusenden sedan fanns idet gamla Romarriket. Det är de akvedukter och hamnar som romerna använde som byggmaterial i Pantheon som finns kvar än i dag. Betong håller i årtusenden. Ändå använde man en betongsort som inte höll samma höga kvalitet som vi använder idag. Då använde man bränd kalk, krossade tegelstenar och vulkaniska som bindemedel, medan vi idag använder cement. Det är ett miljövänligt och naturligt byggmaterial.

Betong görs i balans mellan vatten, cement och fillers

Det byggs i balans med vatten, och man mäter betongen i vattencementtal, Ju mer vatten desto högre vattencementtal, men talet avgörs även av mängden silikastoft eller flygaska. De olika mängderna ger olika effektivitetsfaktorer. Hållfastheten är den viktigaste egenskapen efter dess beständighet, enligt Wikipedia. Vanligtvis används endast sten, grus och sand med cement som bindemedel. Så länge den inte ska härdas måste den rotera för att inte hårdna. Man behöver därför stora maskiner för de olika ändamålen. Ska man göra det själv måste man hyra maskiner för att gjuta det man vill ha till sitt husbygge.

Anlita en betongfirma med rätta kunskaperna

Anlitar man en firma som arbetar med betong får man, förutom transporten och själva betongen även med den kunskap som arbetarna besitter. Det är då hantverkare som har hela sin profession i betonghantering. För en längre hållbarhet har man oftast armeringsjärn som fördubblar styrkan och hållbarheten i betongen. Ofta tillsätter man olika tensider i betongen för att skapa mikroskopiska bubblor.

I bubblorna i betongen, kan vatten som fryser bilda iskristaller som expanderar vid kyla. Processen gör betongen frostbeständighet så att betongen inte spricker. Utsätts betongen i stället för extrem hetta, kan den spricka när vattnet i betongen absorberas av hettan och gör att den spricker. För att undvika det, tillsätter man plastfiber i betongen. Om då hettan når betongen spricker betongen så att vattenångorna kan ta sig ut ur betongen utan att explodera. Plastfiber i betongen gör små mikroskopiska gångar där vattnet som blivit till ånga av hettan kan försvinna.

Här hittar du rätt betonggjutning

Allt detta känner de till som arbetar med betong och vet vilken sorts betong som bör användas till olika husbyggen. För att gjuta så mycket betong som krävs till ett husbygge krävs det stora maskiner och kunskap om hur betongen beter sig när det härdas, hur man får rätt temperatur på betongen så att den inte spricker när den härdar. De har rätta maskiner som både fyller formen, lägger i rätt armeringsjärn, vibrerar betongen och härdar den på rätt sätt. Läs mer om företag som gjuter med betong på: http://www.betonggjutning.se.

27 May 2018