Besiktningen hjälper köparen att göra rätt val

Att köpa ny bostad innebär en omfattande investering. Därför är det klokt att som köpare anlita en kunnig person som kontrollerar vilket skick lägenheten eller huset befinner sig i.

Vid en så kallad överlåtelsebesiktning undersöks byggnaden och den eventuella marken grundligt, för att fastställa dess byggtekniska tillstånd. Detta kan i princip göras av vem som helst, eftersom lagen inte ställer några krav på särskild utbildning eller certifiering hos personen som utför jobbet. För köparens goda nattsömn kan det dock vara tillrådligt att vända sig till en byggingenjör eller en annan person med motsvarande yrkeskompetens.

Besiktningen bör ske innan köparen skriver på kontraktet, men om detta inte är möjligt kan det vara en bra idé att inkludera en klausul som ger den nya ägaren rätt att häva köpet efter att en efterhandsbesiktning utförts.

Viktiga aspekter att vara medveten om

En väl utförd överlåtelsebesiktning kan förhindra konflikter mellan köpare och säljare. Som köpare får du ett kvitto på att huset eller lägenheten du ska flytta in i lever upp till den bild som säljaren gett av bostaden, samt att du betalar ett rimligt pris för det. Enligt jordabalken är det köparens ansvar att undersöka byggnadens fysiska tillstånd, och att uppmärksamma eventuella brister. Att genomföra en överlåtelsebesiktning är därför även ett sätt att leva upp till den förpliktelsen.

Det är viktigt att som köpare vara medveten om vad som ingår i en överlåtelsebesiktning, och vad som inte gör det. Vanligtvis inkluderas inte kontroll av el- eller vattenförsörjning, avlopp, värmepannor eller eldstäder, till exempel. För att vara säker på att även dessa aspekter är i gott skick och fungerar korrekt kan det i vissa fall vara tillrådligt att komplettera överlåtelsebesiktningen med ytterligare kontroller.

Hur utförs besiktningen?

En rutinerad besiktningsperson börjar vanligtvis med att ta del av de dokument som hör till fastigheten, till exempel dess ritningar och bygglov, för att bilda sig en uppfattning om bostadens utformning och beståndsdelar. Som komplement till detta pratar hen därefter med säljaren, för att informera sig om eventuella kända skador, utförda renoveringar och så vidare. I nästa steg utför personen en okulär besiktning, det vill säga en undersökning av bostadens alla synliga ytor, och för anteckningar kring vad hen ser. Besiktningspersonen sammanställer till sist resultaten i en rapport, och uttalar sig dessutom om eventuella framtida problem. Hen kan även rekommendera mer utförliga tekniska undersökningar av särskilda områden vars tillstånd inte kunnat fastställas.

4 Jun 2020