Behöver du OVK-besiktning?

När var det senast som du gjorde en OVK-besiktning? Ända sedan 1991 har vi krav på alla som äger fastigheter att göra en OVK-besiktning vart tredje eller sjätte år, beroende på vilken kvalitet som man har på sina ventiler. Som de flesta gissar så behöver man inte besiktiga ventiler särskilt ofta om de håller hög kvalitet. Så har man fina FTX-ventiler så behöver man inte besiktiga dem lika ofta som andra ventiler.

Luften som vi människor inandas bör vara av så pass bra kvalitet att vi inte blir sjuka. Även hus kan ju bli sjuka om inomhusluften inte är bra. Ska husen och människorna fortsätta må bra är det väldigt viktigt att luften håller en bra halt av syre. Innehåller den inte det, kan den i stället innehålla en massa skadliga bakterier och virus, mögel och sådant som gör oss och husen sjuka.

Ju bättre ventiler som man har monterat i den fastighet som man äger, desto bättre är det för dem som vistas i dem. I Sverige har man enligt föreskrifter bestämt att alla fastighetsägare måste göra en OVK-besiktning antingen vart tredje eller sjätte år och ju bättre de fungerar desto bättre mår de som vistas i de lokalerna. Hyser man verksamheter som skolor, sjukvård, dagis eller hyr ut till företag och arbetsplatser så måste man göra OVK-besiktningar vart tredje år. Alla som vistas i de lokalerna är ju där under minst 8 timmar om dagen och måste veta att luften är tillräckligt bra för att kunna vistas hela dagarna där.

Måste man göra det i privatbostäder?

Det bästa som man kan göra om man bor i en bostad, är att då och då göra en sådan OVK-besiktning, eftersom det är som en garant för att huset inte börjar må dåligt. Är det ofta fuktigt i huset så är risken stor för att det utvecklas mögel i det huset. Vill man vara säker på att inte det ska ske, så bör man göra en sådan OVK-besiktning, kanske vart fjärde eller vart femte år. Dessutom kan man som fastighetsägare själv se till så att ens ventiler fungerar som de ska. Man kan rengöra dem och själv vädra så ofta man kan.

Gör så här om du behöver en OVK-besiktning; ta kontakt med kommunen. Då kan de sända några sådana OVK-besiktningsmän (eller kvinnor) som kan komma ut och göra en OVK-besiktning och på så sätt kan du få veta i vilket skick som ditt hus har.

22 Nov 2019