Behöver du dränera din villa?

Alla behöver då och då dränera sin villa. Det samlas mycket fukt och vatten kring ett hus efter några år. I och med att det redan har grävts runt ett hus innan man bygger huset, innebär det att huset naturligt ligger i en sänka. Då är det ju inte så konstigt om vatten och nederbörd samlas kring huset. Därför behöver man samla upp nederbörden som samlas i det som man har grävt runt huset. 

Så går en dränering till

Man behöver en stor grävmaskin för att kunna gräva runt huset. Det gäller att man är försiktig när man gräver så att man inte i misstag skadar huset, fasaden eller växter som ska växa runt huset. Allt sådant måste grävas upp innan man börjar gräva så att det kan planteras om, antingen på samma ställe eller på annan plats. Sedan börjar man gräva, till en början försiktigt, för att senare kunna gräva till man ser slutet av grunden på huset. När man har grävt så att man kan lägga dräneringsrör eller dräneringsskivor, gäller det att samtidigt syna grunden. Finns det något på husgrunden som behöver repareras? Hur ser materialet ut?

Betong går utmärkt att reparera, liksom tegel 

När du väl har grävt runt grunden är det bland det bästa som du kan göra är att renovera och reparera det som behöver göras kring husgrunden. Har du en krypgrund, ser du antagligen de eventuella skador som du kan behöva göra, redan innan du har grävt, har du däremot en betongplatta, eller annat material, vissa gamla hus har stora stenar som sin grund, kan du behöva fylla på mer nytt material.

Detta kan säkert ett företag som arbetar med markarbete, säkert råda dig om vad du bör göra och hur marken kan komma att röra sig framåt i tiden. Har man till exempel stenar som sin husgrund, kan de i värsta fall röra på sig. Marken rör sig ju och har du stenar som även de rör på sig, kan du ha ett hus som i sin tur rör på sig. 

Passa på att göra husgrunden stabil

När du ser husgrunden när du har grävt runt huset, är det bra för dig att då justera sådant som kan behöva justeras för en bra och stabil grund. Ibland kan man råka på husgrunder som är på väg att krackelera och ibland kan man behöva räta upp huset, vilket är en utmärkt åtgärd för att göra huset mer stabilt. Här kan man fylla på med schaktmaterial som är bra för stabiliteten. Läs mer om hur du kan arbeta med marken kring ditt hus på: http://www.markarbetenstockholm.nu.

28 Dec 2018