Avtal som trygghet för båda parter

Regler och lagar inom samhällets delar är skapade för att ge trygghet och för att man ska veta vad som gäller. Man använder sig därför ofta av avtal eller kontrakt inom exempelvis boende.

Om man äger en bostad och vill hyra ut den så vill man också kunna känna sig trygg med uthyrningen. Man vill veta att avtalad hyra kommer betalas och att bostaden inte kommer att bli totalförstörd. Det är även viktigt att veta att hyrestagaren kommer att flytta ut när det är avtalat, kanske för att man själv ska flytta in eller för att boendet ska säljas, exempelvis. Men det är lika viktigt att man som boende har samma trygghet och inte kommer hem en dag och hittar sina saker på gatan, eller att man plötsligt krävs på en högre hyra än avtalat.

Flera olika led

När det gäller boende finns det flera olika typer av hyra, eller avgift, som man kan använda sig av. Man kan hyra i första hand, vilket innebär att man hyr direkt av fastighetsägaren. Det går även att hyra i andra hand, och då hyr man av den som har förstahandskontrakt efter att denne har fått ett godkännande från fastighetsägaren. Det finns en hel del regler för uthyrning i andra hand eftersom den partens risker normalt är högre. I vissa fall finns det till och med de som hyr i tredje hand. Det finns även bostadsrätt, som är en blandning av hyra och ägande där man betalar en del till föreningen.

18 Jan 2021