Att tänka på när man ska köpa solpaneler

Behöver du köpa solpaneler? Vad behöver du tänka på vid köp av solpaneler? Här finns det viktigaste du behöver veta.

Vid köp av solpaneler finns det en hel del frågor att ställa sig. Är man privatkund kanske man aldrig tidigare ställts inför det faktum att man behöver köpa solpaneler. Det kan vara en helt ny upplevelse och ge erfarenheter man ibland vill vara utan eller i bästa fall berikas av. Att köpa solpaneler kan vara en investering av flera anledningar. Dels kostar strömmen betydligt mindre. Det innebär även en mindre påverkan på miljön och man behöver inte lagra ström för tillfällen då solen inte orkar fram. Det finns solpaneler för både mindre hushåll och större anläggningar, självklart även för storskaliga installationer. Ibland kan man behöva bygglov för att sätta upp solceller men oftast inte. En viktig aspekt är att det finns både seriösa och oseriösa leverantörer. Kolla upp deras referensjobb.

Vad är egentligen en solpanel

Solpanel kallas det när man kopplat samman en mängd små solceller för att erhålla en hög strömstyrka eller hög spänning. Man sätter samman alla solcellerna i ett så kallat ramverk och det utgör då det som kallas panel. En solpanel är således en platta med mängder av små solceller som arbetar gemensamt för att samla ihop solenergi som man kan utvinna ström ifrån. Man kan seriekoppla flera solpaneler eller parallellkoppla cellerna när man av någon anledning behöver öka strömstyrkan. Vanligtvis används det inom våra hushåll för att ladda elektriska apparater såsom mobiler, plattor eller bärbara datorer.

Hur fungerar en solcell

Solceller omvandlar ljus till elektrisk ström. Cellerna består av dioder som är mycket ljuskänsliga. Egentligen är det en anordning som består av ett ledande eller halvledande material, i de flesta fall kisel, som i sin tur fungerar som en diod. När dioder blir belysta uppstår en elektrisk ström som går mellan diodens fram och baksida. Genom att koppla eller dra en ledning mellan fram och baksidan utvinns likström. Men tro nu inte att det måste vara en solig dag för att solcellen ska fungera. Det räcker att det bara är ljust och det har heller ingen betydelse om hela solcellsparken på taket är täckt med snö. Ljuset tränger igenom och då aktiveras dioderna. Det finns flera användningsområden för ström från solceller. Elförsörjning är nog den främsta anledningen att det har blivit så populärt och rönt framgång. Norden största solcellsanläggning invigdes 2014. Den kallas Solparken och ligger i Västerås.

14 Apr 2020