Att producera sin egen el som lantbrukare

Som lantbrukare har man ofta goda förutsättningar att producera mycket solenergi tack vare stora takytor. Får man energi över kan man sälja denna vidare och på så vis också tjäna pengar.

De flesta lantbruk gör av med en hel del energi, och för att sänka kostnaderna kan man montera solceller på ladugårdens tak. Detta är ett effektivt sätt att ta tillvara solens energi på, och inte sällan producerar ett lantbruk med solceller mer el än vad de själva behöver för att driva gården. Den överskottsenergi som blir kan man sälja vidare till det ordinarie elnätet och på så vis snabbare få igen de pengar man har investerat. Men solceller gör även att lantbruksfastighetens värde ökar rejält, då solenergi är en attraktiv och förnyelsebar energikälla som är bra för miljön.

Kostnadsfritt hembesök för att göra beräkningar

Är man lantbrukare och är intresserad av att installera solceller ska man kontakta en erkänd aktör på marknaden. De kommer alltid ut på ett kostnadsfritt besök för att titta på förutsättningarna och göra ordentliga mätningar över ytorna med hjälp av drönare. Resultatet används sedan för att räkna på den mest optimala solcellsanläggningen för lantbruket. Det kan vara bra att vända sig till mer än en aktör för att även jämföra priser. Be också om referenser från andra och kolla upp dessa. En solcellsanläggning för ett lantbruk är en större investering, och för att den ska betala sig gäller det att det blir bra och att man väljer rätt aktör.

29 Apr 2021