Arkitektur i olika utformanden

Arkitektur kommer i olika utformanden och även om den som inte är påläst om de olika utförandena känner till skillnaderna så kan man faktiskt se dem om man tänker efter. Och man behöver absolut inte vara en erfaren arkitekt för att göra det.  

Den första var den Neolitiska Arkitekturen:

Där finns några av de äldsta byggnader som människan har gjort. Det som betonar detta utformande är användningen av djur och växter, men i största omfattning tillverkades av stenverktyg. Det har visat sig att kulturen har funnits i de sydvästra delarna av Asien redan långt före vår tideräkning.

Nästa utformning är den Romanska Arkitekturen:

Den romanska arkitekturen har även blivit kallad för romanik. Den kommer från arkitekturen från medeltiden i Europa. Den känns bland annat igen på rundbågarna, tunnvalven med förstärkning av gördelbågar. Arkitekturen kan även kännas igen på kyrkans portar eller dörrar. I Sverige så kan man se den romanska utformningen på Lunds Domkyrka.

Därefter har vi det som kallas Gotisk Arkitektur:

Den Gotiska Arkitekturen är lik den romanska, men istället för rundbågar så användes spetsbågar. Det är vanligt med stora partier av glas och smala spiror. Det finns även stenstrukturer som kan se ut som skelett, som är unikt för den gotiska stilen. I Sverige så kan man se den gotiska arkitekturen i utformningen av Uppsala Domkyrka.

Nästa utformning är Renässansens Arkitektur:

Här präglas utformningen av symmetrin, proportionerna, geometrin och korrektheten. Denna utformning ersatte de komplext proportionerliga systemen och de oregelbundna profilerna från medeltidens byggnader.  

Näst sist så har vi Barockens Arkitektur:

Barockens arkitektur började i samma veva som motreformationen mot den protestantiska reformationen. Utformningen visade en känsla av rikedom och makt i kyrkan. Barockens arkitektur var mer betonad som allvarlig, religion och inslag av kristendomen.  

Den sista utformningen är Rokoko Arkitektur:

Rokoko-arkitekturen var en mer graciös och lättare version av den tidigare arkitekturen Barock som var väldigt utsmyckad och stel. Stilarna är snarlika men det finns vissa skillnader. En av skillnaderna är att barocken valde att betona symmetriska former medan Rokoko valde att gå på det asymmetriska. Båda stilarna var väldekorerade men hade olika tema. Rokoko var mer skämtsamt och lättsamt.


Dessa stilar finns kvar idag och används fortfarande av arkitekter i hela världen.

4 Apr 2017