Anlita ett säkert företag för en asbestsanering

Asbest. Bara ordet får många att rysa och detta med all rätt. Det här ämnet har nämligen kommit att förstöra livet för många familjer och detta genom cancer i lungsäcken. Det räknas att ungefär 90% av de som drabbas av mesotelion någon gång exponerats för asbest – i Sverige säger man att ungefär 200 personer årligen dör som en följd av just asbest. Det värsta är att det finns kvar i våra hus; särskilt i byggnader uppförda under 50-70-talet så kan det finnas kvar asbest. Fackföreningen Byggnads uppskattar att det finns ungefär 400.000 ton asbest inbyggt i det svenska fastighetsbeståndet.

Lyckligtvis finns det räddning och detta i form av att man genomför en asbestsanering och detta ska vi titta lite närmare på här. Viktigt vid en asbestsanering är att den sker utan någon risk för de som utför den – skyddskläder, utbildning, bred kunskap och vana av av hantering – samt för tredje part. Bor du i en fastighet i Stockholm där en asbestsanering äger rum så ska du dels informeras och du ska dels också kunna leva utan att du exponeras för någon som helst risk. Tyvärr så fuskas det med detta.

Och; det gör det på grund av pengarna – föga oväntat. Det är nämligen så att många av de saneringar som äger rum utförs av A) outbildad personal och B)utan deras vetskap. Sorgligt, men sant och enligt följande: en fastighetsägare i exempelvis Stockholm är i behov av en asbestsanering och en upphandling äger rum där det billigaste anbudet vinner. Det som sker i och med det billigare priset är att man tar bort en stor del av den kompetens som behövs och det kan i många fall alltså vara så att de anställda på företaget gör jobbet utan att man är medvetna om att det handlar om en asbestsanering – man tror att det hela handlar om en vanlig typ av rivning och vidtar inte de nödvändiga skyddsåtgärderna.

Rådet här är alltså – oavsett om du är en privatperson, representant för en BRF eller en större fastighetsägare – att du väljer ett företag som verkligen har kunskap kring att hantera asbest och kan genomföra en asbestsanering där ingen – vare sig i realtid eller i framtiden – kan komma till skada. Det kostar lite mer; men då det gäller asbest så har man inte råd att chansa.

Läs mer här: http://www.asbestsaneringstockholm.nu/.

 

19 Jan 2017