Anlita en takläggare i Stockholm till ett bra pris

Få områden på ett hus är lika betydelsefulla för huset som taket är. Tyvärr så är få områden också så pass bortglömda. Något som kan förklaras av att taket inte är någonting man tänker på; man ser det hela tiden – men man lägger endast märke till det på riktigt om det exempelvis börjar synas spruckna tegelpannor eller som solen blekt taket i fråga. Eller om det – i värsta fall – börjar läcka in i huset. Kort och gott; i det flesta fall så tänker man som husägare bara på sitt tak om det är absolut nödvändigt. Man korrigerar och reparerar problemen – eller byter ut taket helt – då problemen i fråga visat sig; något som inte är ekonomisk rätt.

Vi anser att man som husägare skulle tjäna på att inkludera taket i en årlig besiktning av sitt hus då man genom detta skulle kunna planera för åtgärder, lägga undan pengar och därigenom komma lite billigare undan. Ett byta av tak som sker akut bli ofta betydligt dyrare och då man dessutom inte planerat för åtgärden – ja, då har man sällan de pengar som krävs utan man tvingas dryga ut sitt lån.

Den här årliga besiktningen kan antingen genomföras på egen hand, eller också så säkrar man sig lite ytterligare genom att låta en takläggare sköta den. Det senare är att rekommendera då en takläggare, av förklarliga skäl, A) kan se vilket skick taket håller och B) kan hjälpa till med att planera reparationen/bytet och se på ett ungefär vad det skulle kosta samt hur lång tid projektet skulle ta. Mindre reparationer skulle denne takläggare dessutom kunna utföra direkt.

Planera för ett takbyte

Planeringen då; hur ska man tänka inför ett takbyte? Om vi säger att du äger ett hus i Stockholm där du nyligen låtit en takläggare se över ditt tak och där denne sagt att du inom ett år bör genomföra ett byte – vad ska du då planera för? Jo, vi anser att följande punkter bör finnas med:

  • Naturligtvis så är priset en avgörande faktor – du vill inte betala ör mycket. Därför så tycker vi att du – utöver den takläggare som genomfört besiktningen – även ska kontakta andra. Det ger dig en bättre bild av vilka priser som gäller och det ger dig lite förhandlingsutrymme. Det finns hur många takläggare i Stockholm som helst och ju fler du kontaktar - desto större chans har du att får ditt takbyte utfört till ett rimligare pris. Tänk även på att se över ditt rot-avdrag och om du är berättigad så ska du använda det. Själva arbetskostnaden kommer kanske inte att utgöra den största delen av kostnaden; det gör istället:
  • Materialet: materialkostnaden är en stor del av slutsumman och i och med att du har relativt gott om tid på dig – vi nämnde att din takläggare sagt att du inom ett år bör byta taket – så kan du även här börja undersöka. Är det möjligt att välja ett billigare plåttak snarare än tegel? Kan den takläggare du slutligen anlitar i Stockholm hjälpa dig med inköp av material till ett bättre pris och – om inte – var hittar du i så fall det billigaste taket? Undersök, jämför och läs på – det kommer du att tjäna på.
  • Kan du göra något på egen hand? Du får byta taket på egen hand (även om det inte rekommenderas) och du kan naturligtvis, i och med detta, även utföra vissa moment själv. Här tänker vi primärt på att sätta upp ställningar samt riva det gamla taket. Kan du göra det på egen hand så besparar du en massa arbetstid för din takläggare och du kommer således billigare undan.
14 Dec 2016