Blogg

Sida 2

Renovera fasader håller hus rena och fina

31 jul 2018

Som ju de flesta vet är fasaden och taket de ytor som skyddar hus bäst. Uppe i vår kalla Nord är det mycket våra nordiska hus ska stå emot. Framför allt är det temperaturskillnaderna som sliter mest på husens fasader, tak och fönster. Särskilt på höstar och vårar kan utetemperaturen variera från minus 10 till plus 10 grader, vilket inte alls är särskilt sällsynt. Det betyder att huset utsätts för en temperaturskillnad på 20 grader. Av den anledningen är det desto viktigare att skydda den mot värme och kyla, plus vätan. Framför allt är det fukten som fasaden behöver underhållas och hållas ren från.

När du ska renovera hus

Är ditt hus mer än 20 år gammalt är det viktigt att förnya fasadens yta för att den ska behålla sitt ursprungliga utseende så gott det går. Då gäller det att tvätta, skrapa och måla om. Det bör göras oberoende material som huset är byggt av. Med åren sätter det sig smuts, mögel och alger, som missfärgar huset. Då behöver fasaden tvättas ren med ammoniak eller någon annan målartvätt. När fasaden är ren från smutsen, kan man lättare skrapa bort flagnad färg. Efter det kan man sedan måla om huset. 

Kan man inte göra det själv, bör man anlita en hantverkare som kan göra det åt en. Googla fasadrenovering Stockholm för att få fram flera hanterkare som arbetar med fasadrenovering i Stockholm. Önskar du en annan ort, skriver du in den orten i sökfältet. Om du så behöver, kan man även blästra bort flagnad färg, för bästa resultat.

Renoverade hus behåller eller höjer värdet på huset

Vill man kan man även skydda betongkonstruktioner och göra fasadens material mer härdat. Antingen väljer man att fortsätta använda samma typ av fasadmaterial eller så byter man till ett mer beständigt material. Antingen behåller man samma färg eller byter till en mer attraktiv färg. Vilket som, får fasaden en ny fräsch yta som blir mer beständig. När du väljer företag till renoveringen är det som vanligt viktigt att anlita ett seriöst företag som använder sig av egen ansvarsförsäkring ifall om något skulle hända. Det gäller även att använda sig av ett företag som har shyssta anställningsvillkor och som har till exempel kollektivavtal. Som är en seriös arbetsgivare.

Var nogrann när du väljer att anlita hantverkare

Bor man i Stockholm är det ännu viktigare att anlita en seris hantverkare, då det lätt blir så att man kan gömma sig i mängden av hantverkare om man inte är seriös. Bara i Stockholm finns det över 3.000 hantverkare som arbetar med olika byggtjänster. Så var noga när du väljer hantverkare.

Skillnad att anlita bygg för total- eller delentrerprenörskap

18 jul 2018

När man står inför att bygga eller renovera ett nytt hus, har man förutom det byråkratiska; ansöka om bygglov, vatten- och sanitetsavlopp och allt som hör till sophämtning och så vidare, att lösa många praktiska frågor. Köper man ett modulhus, har du minimerat antalet problem eller frågor att lösa. Då kommer företaget med personal med de olika modulerna och ser till att allt byggs på rätt sätt. Efter det återstår inredningen, som de också hjälper till med, allt efter dina önskemål. Om du inte har tänkt köpa ett modulhus, har du här två valmöjligheter; antingen att välja att genomföra bygget som totalentreprenad, eller som delentreprenad. Här går vi igenom de olika alternativen.

Välja totalenterprenad

Väljer du en totalentreprenad på bygget, innebär det dels att slutsumman antagligen kommer att hamna på en större prislapp. Däremot får du ett företag som tar ett huvud- och totalansvar för att huset blir klart och såsom du önskar det. Du slipper tänka på hur bygget ska genomföras och kan förlita dig på att företaget som tar på sig totalentreprenaden ser till att bygget genomförs. Det enda som du kan förväntas fatta beslut om, är detaljer i utseeendet och konstruktionen (var fönster till exempel ska sitta, dörrar och inredningen) eller i materialval. Du får en kontaktperson som håller kontakten med dig och informerar dig om vad som sker och talar om det du vill veta om bygget.

Välja delentreprenad

Väljer du att genomföra bygget med delentreprenad behöver du själv fatta större och fler beslut. Du får agera byggherre och du håller kontakten med olika hantverkare, olika aktörer för att genomföra bygget. Det är du som ansvarar för att allt flyter på och du får själv vara motorn i att bygget går framåt. Du kan säkert få ett lägre pris, jämfört med att bygga med totalentreprenad, och det är en av fördelarna med att bygga med delentreprenad. En annan fördel är att du har all insyn i vad som händer. Det är du som bestämmer hur allt ska genomföras och du har det övergripande ansvaret. Du bestämmer tid och schema för de olika hantverkarna. Du bör ha viss kunskap om vad som behövs och i vilken ordning som vart och ett ska byggas. Du kan alltid få goda råd och tips av hantverkarna och arkitekt, som du bör anlita för husbygget.

De flesta hus byggs med betong i någon del av huset. Mest används betongen i grunden, även om man väljer ett traditionellt trähus. Bor du i Stockholm, kan vi rekommendera att anlita detta företag för betongarbeten i Stockholm.

Behöver man en sopmaskin till sin BRF?

19 jun 2018

Är ni en BRF och söker sopmaskiner för era fastigheter? Det kan vara svårt att veta vad man ska titta efter och kanske svårt att beräkna hur mycket arbete som krävs för att det ska löna sig att handla in en sopmaskin som underlättar för personalen som ska ta hand om er BRF. Då kan det vara läge för att hyra sopmaskiner för de säsonger som kräver sopmaskiner vid städning och underhåll av parkeringsplatser, lekparker och trädgård, eller innergårdar som kanske finns i era BRF:er.

Beräkna ytan som ska städas

Det första steget är att beräkna ungefär den yta som ska städas. Handlar det om 100 kvadratmeter? Här är det samma beräkningar som man gör till exempel när det kommer till gräsmattor som ska klippas. Beräkna istället den yta som ska städas och underhållas. Hyr man dessa maskiner, kan man gott och väl hyr en sopmaskin som kanske får underhålla på flera olika platser. 

Välj rätt maskintyp

När ni väl hat tänkt igenom vilken yta det handlar om som ska underhållas är det viktigt att  tänka igenom vilken typ av sopmaskin som ni behöver; här kan man välja på allt mellan lastbilar som sopar rent hela vägar, till små sopmaskiner som man går med och som sopar gångvägar, lekplatser och innergårdar.

Service och reparationer

Skulle det hända någon av era sopmaskiner, är det bara att lämna in dem och få en maskin som ersättning under tiden som sopmaskinen repareras. Skulle det sedan vara så att ni är intresserade av att köpa en maskin kan man säkert göra ett bra avtal om att få köpa loss sopmaskinen.

Vilken leverantör ska man välja?

Det kan ju vara en viktig del att ha ett stort sortiment att välja på. Man vill kunna välja mellan allt från stora sopmaskiner till små, med eller utan sladd. Beroende på storleken på ytan som ska städas kan man behöva storlek på sopmaskinen. Har man någon som arbetar med olika sysslor för en och samma BRF, vill man inte att endast sopningen tar all tid som behöver läggas på annat. Här kommer en avvägning av fördelning av tiden in. Vad ska man prioritera? Vad är viktigt? Vad är mest effektivt?

Välj en leverantör med kostnadseffektiva maskiner

Här gäller det att välja en leverantör av sopmaskiner som är så kostnadseffektiva det bara går. Hä gäller att jämföra olika maskiner. Kan du välja mellan en sopmaskin som klarar av 1000 kvadratmeter per timme, eller som klarar av 2500 kvadratmeter per 10 minuter; så förstår du vad de olika maskinerna kan göra. Jämför de olika maskinerna och beräkna den som du tycker det är värt att det tar och jämför det med priset, då gör du ett bra val.

Välj en leverantör med miljömedvetenhet

Välj gärna en leverantör som tänker och handlar så miljömedvetet det bara går. Här finns det val som en leverantör av sopmaskiner kan göra; att reparera så långt det bara går eller endast handla in, i en slit-och-släng-attityd, eller som är mån om att återanvända och reparera så långt  det bara går.

I alla dessa fall krävs saneringar

11 jun 2018

När man väljer marken eller området som man vill göra till sin tomt, gäller det att kontrollera marken. Har du fått ett pris på tomten som du tycker är ovanligt lågt, kan man alltid misstänka att marken inte är av den bästa kvaliteten. Om du inte vet vad marken har använts till innan du köpte den, kan du alltid kontrollera med stadsarkivet och leta rätt på din tomt. Där, i stadsarkivet kan du ta reda på vad som fanns på tomten innan du köpte den.

Är det så att man har använt marken till odlingar eller industrier är risken stor att det finns en del gifter som ligger kvar i marken. Det tar många år innan de försvinner, och även om någon skulle säga att gifter tar si eller så lång tid att försvinna och att inget borde finnas kvar, kan det alltid vara bäst att ta det säkra för det osäkra. Det handlar ju om din och din familjs hälsa och säkerhet.

Så gör du om misstänker kontroll av marken

För det första bör man allra först kontrollera marken. Det är bäst att anlita ett marksaneringsföretag som kommer ut och tar prover i marken som du misstänker inte är riktigt hälsosam. Be dem ta så många prover och så brett som möjligt. Det finns en hel del som inte är särskilt hälsosamt att bo nära, som till exempel, vanligt bekämpningsmedel är inte alls särskilt bra, andra gifter är cyanider, cyanväte, dioxiner, fenoler, radon, PCB, klorerade lösningsmedel och svavel och svavelväte. Hittas något av detta i marken måste man sanera den.

Så går en marksanering till

1. Grävning

Det första man gör när man har hittat gifter i marken är att man helt enkelt avlägsnar den kontaminerade marken. Man gräver tills man har fått bort allt. Här finns kunskap om hur mycket man behöver ta bort och avlägsna för att marken ska bli säker att anvädna på nytt.

2. Deponering

Det är inte bara att gräva bort mark och jord och sedan "slänga" den. Det handlar om gifter som inte ska spridas till fler ställen och ställa till det för andra människor. Därför är själva deponeringen, att man förvarar och gör sig av med gifterna på rätt sätt, mycket viktig.

3. Återfyllnad

När man väl har avlägsnat stora delar av marken, och schaktat bort en massa jhord, måste man fylla igen hålen i marken med frisk jord. Därför fyller man marken med frisk jord och ser til latt marken blir återställd med friskt material.

4. Efterkontroller

När man väl har gjort allt detta, måste man göra efterkontroller för att veta att allt är borta, och att inget är lämnat kvar eller som har blivit kontaminerat sedan man sanera marken. Ofta arbetar man nära miljöförvaltningar som är berörda.

BRF:er behöver snickare mest hela tiden

4 jun 2018

Bor man i en BRF, som är någorlunda med i svängarna när det kommer till inredning, kommer man att behöva en snickare mest hela tiden. Det är mycket som ska skötas och underhållas när det kommer till bostadsrättsföreningar. BRF:er med gott omdöme ser till att de egna medlemmarna har en utealtan som man kan utnyttja för större grillpartys, eller bara en altan att sitta på lata sommardagar. Har man ingen möjlighet att bygga en altan på markplan, kan man alltid bygga ett penthouse, med plats för trädgård på fastighetens tak. Då gäller det att se till att göra under arbetet på ett mycket professionellt sätt.

Är man en BRF kan det vara bra att fundera i ekonomiska termer; varför inte skaffa en ekonomi som i sin tur gör att man successivt höjer värdet på fastigheten som man äger tillsammans? Och om man nu skulle vilja göra det, hur gör man på bästa sätt? Här tar vi upp olika alternativ som BRF kan låta snickare ta fram och som höjer värdet på huset.

Bastu och pool

Varför inte bygga en bastu som alla kan använda? Till en sådan kan man dessutom bygga en pool, där man kan svalka av sig. Kanske barnen kan lära sig simma där? Pensionärerna kan få sin dagliga motion, och barnfamiljerna slipper trängas i överfulla simhallar. Att bygga en pool är ett ganska stort bygge och kräver en god ekonomi, både för att låta bygga en sådan, men också att underhålla en sådan pool. Att bygga en pool, ute eller inne kan gå på allt mellan 30.000-100.000 kronor, beroende på materialval.

Eget gym

Ett eget gym är ingen dum idé. Har man det tillsammans med en bastu och en pool har du ett stort mervärde för medlemmarna i en BRF, vilket höjer priset på bostäderna i er BRF. De flesta använder sig av gym, och det är på inget sätt som när det enbart var unga killar i tonåren som använde vikterna för att träna upp sina muskler. Idag går ung som gammal på gym, vilket gör att ett gym skulle kunna bli ett frekvent använt utrymme för de flesta i en BRF.

Innergård som gör det möjligt sitta ute

Detta är det vanligaste som de flesta BRF gör; en mysig innergård som alla kan använda. Här kan man placera utegrillar som kan användas av alla. Då kan man bygga gungor och sandlådor i anslutningen till grillplatsen, så att barnen har något att göra medan de vuxna grillar.

Ett Penthouse

Ett Penthouse ovanpå taket är bland det mest kostnadskrävande bygget, men samtidigt det som kan inbringa mest inkomster. Har man en fastighet och har den ekonomiska möjligheten att utöka sitt fastighetsbestånd på detta sätt är det något vi rekommenderar. De bostäderna som ett penthouse kan erbjuda brukar inbringa stora inkomster för BRF:er. Har man råd med detta kan man ta riktigt bra betalt vid en försäljning.

Betong – ett av vårt äldsta byggmaterial

27 maj 2018

Visste du att betong är ett byggmaterial som vi människor har använt i flera årtusenden? Det är de byggnader som vi ser i amfiteatrar i det som för flera årtusenden sedan fanns idet gamla Romarriket. Det är de akvedukter och hamnar som romerna använde som byggmaterial i Pantheon som finns kvar än i dag. Betong håller i årtusenden. Ändå använde man en betongsort som inte höll samma höga kvalitet som vi använder idag. Då använde man bränd kalk, krossade tegelstenar och vulkaniska som bindemedel, medan vi idag använder cement. Det är ett miljövänligt och naturligt byggmaterial.

Betong görs i balans mellan vatten, cement och fillers

Det byggs i balans med vatten, och man mäter betongen i vattencementtal, Ju mer vatten desto högre vattencementtal, men talet avgörs även av mängden silikastoft eller flygaska. De olika mängderna ger olika effektivitetsfaktorer. Hållfastheten är den viktigaste egenskapen efter dess beständighet, enligt Wikipedia. Vanligtvis används endast sten, grus och sand med cement som bindemedel. Så länge den inte ska härdas måste den rotera för att inte hårdna. Man behöver därför stora maskiner för de olika ändamålen. Ska man göra det själv måste man hyra maskiner för att gjuta det man vill ha till sitt husbygge.

Anlita en betongfirma med rätta kunskaperna

Anlitar man en firma som arbetar med betong får man, förutom transporten och själva betongen även med den kunskap som arbetarna besitter. Det är då hantverkare som har hela sin profession i betonghantering. För en längre hållbarhet har man oftast armeringsjärn som fördubblar styrkan och hållbarheten i betongen. Ofta tillsätter man olika tensider i betongen för att skapa mikroskopiska bubblor.

I bubblorna i betongen, kan vatten som fryser bilda iskristaller som expanderar vid kyla. Processen gör betongen frostbeständighet så att betongen inte spricker. Utsätts betongen i stället för extrem hetta, kan den spricka när vattnet i betongen absorberas av hettan och gör att den spricker. För att undvika det, tillsätter man plastfiber i betongen. Om då hettan når betongen spricker betongen så att vattenångorna kan ta sig ut ur betongen utan att explodera. Plastfiber i betongen gör små mikroskopiska gångar där vattnet som blivit till ånga av hettan kan försvinna.

Här hittar du rätt betonggjutning

Allt detta känner de till som arbetar med betong och vet vilken sorts betong som bör användas till olika husbyggen. För att gjuta så mycket betong som krävs till ett husbygge krävs det stora maskiner och kunskap om hur betongen beter sig när det härdas, hur man får rätt temperatur på betongen så att den inte spricker när den härdar. De har rätta maskiner som både fyller formen, lägger i rätt armeringsjärn, vibrerar betongen och härdar den på rätt sätt. Läs mer om företag som gjuter med betong på: http://www.betonggjutning.se.

Så arbetar ett företag som jobbar med sten

25 maj 2018

Är man ett företag som levererar stenkonstuktioner av till exempel stenarbeten, marksten och Skiffer till olika byggföretag har man skaffat sig kunskap om hur sten som byggmaterial fungerar. Annars har man inget i branschen att göra. Som stensättare gäller det att förstå hur marken fungerar och den rör sig i olika temperaturer. Hur skjuter en sten upp som drabbas av tjäle? Hur rör sig stenarna ihop med varandra i olika temperaturer och med tidens tand?

Hitta en eller flera bra leverantörer

Bland det viktigaste är att hitta en en eller flera leverantörer som kan leverera sten. Flera stora stenleverantörer har även egen produktion och slipar till stenarna på så sätt som önskas. Då kan man tillverka bänkar, badkar, diskbänkar, arbetsbänkar, fönsterbrädor mursten, gatsten och skiffer till olika trädgårdar. De flesta köparna är ofta stora företag som behöver omfattande stenmaterial till inredning eller för att anlägga terasser, parkeringar eller gångar.

Hur ska kunderna hitta till företaget

Dels gäller det att ha en fysisk butik, som ett showroom där kunderna kan komma och se hur stenprodukterna tar sig i sin naturliga miljö, dels behöver företaget finnas där kunderna befinner sig; på nätet. När det kommer till marknadsföring på nätet kan man göra på lite olika sätt. Dels kan man se till att den egna hemsidan kommer högst upp på Googles sökmotor genom en optimering av den egna hemsidan. Man kan göra reklam via Googles Ad-words reklamer som också placerar sig högt på sökmotorn. Man kan göra reklam på sociala sidor med snygga bilder och bra texter.

Viktigt att har referenser

Som företag är det mycket viktigt att ha fina referenser. Helst vill man få så stora och viktiga kunder det bara är möjligt. Som vanligt gäller att när man väl får sådana kunder göra bästa möjliga arbete, så att man får riktigt fina referenser av dem. Bara det faktum att man får leverera till något stort byggföretag betyder mycket för reklam av det egna företaget.

Ett stenföretag är både ett tjänsteföretag och varuhandel

Det gäller att knyta till sig duktiga stenläggare och skärare i fabrik där man behandlar och producerar bänkskivor, trädgårdssten och så vidare. Har man tjänster som man kan leverera gäller det att kunna sända ut stenläggare som kan göra arbetet på plats och som har den rätta kunskapen om hur ett stenarbete bäst bör göras. Ju fler tjänster som kan knytas till företaget desto större blir också inkomsterna för företaget. Skulle företaget enbart leverera stenprodukter och sten, som vilken annan handel som helst, ger det enbart begränsade inkomster. Genom att knyta viktiga tjänster till företaget kan man växa, eftersom de flesta byggföretag har begränsade kunskaper om sten som byggmaterial.

Detta bör du som konstruktör eller byggare tänka på

21 maj 2018

Arbetar du med byggprojekt? Eller är du hantverkare som arbetar med renovering av stora byggnader? Som du säkert vet vid det här laget är det allt viktigare att tänka på säkerheten för dem som vistas i byggnaden som du håller på att renovera eller bygga. När det kommer till säkerhet är det några olika aspekter som är viktiga att både tänka på och bygga in. Här tar vi upp de viktigaste som alla byggföretag och hantverkare bör arbeta proaktivt med.

1. Brandsäkerhet

Här gäller det att byggnaden brandtätas och att den som bygger den tänker på säkerheten och kan bygga så att bränder förhindras att sprida sig. Här finns det lite olika åtgärder som man kan vidta.

2. Olycksfall

Byggnaden som byggs för att människor ska kunna vistas i dem måste vara konstruerade så att ingen kan skada sig på den. Här gäller att arkitekten som ritar den ska tänka på att huset är konstruerat på så sätt att ingen kan skada sig på byggnaden genom att vistas där.

3. Byggnadens bärförmåga, stadga, beständighet och lämplighet för avsedd användning

Många är de hus och byggnader som har rasat ihop av att man har valt en konstruktion, eller material som inte har klarat av det tryck av antal personer som har vistats i byggnaden eller som inte har klarat av att stå emot bränder, påfrestningar eller jordbävningar. Den som bygger så att byggnaden inte klarar av detta måste stå till svars för att inte ha tagit dessa risker i beaktande då man har konstruerat eller byggt den.

4. Ventiler och tillgång till syresatt luft

Ska människor kunna vistas i en byggnad ställs det höga krav på att det kan komma in luft som ger syre till människorna som vistas i huset. Det är byggföretagets, och konstruktörens ansvar att byggnaden är säker även på detta område.

5. Buller skydd

Det samma gäller krav på att människorna i en byggnad inte är konstruerad så att buller dominerar och förstör människors hörsel.

6. Värmeisolering

En byggnad måste hålla och stå emot kyla, då det kan bli väldigt kallt i vår kalla Nord.

7. Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga

Alla sorters människor måste kunna röra sig fritt i en byggnad som är byggd för allmän användning.

8. Möjlighet att ansluta till bredband

Även här gäller byggnader som används av människor att de ska kunna ansluta sig till ett befintligt bredband.

9. Hushållning av vatten och avfall

Människorna, som ska vistas i ett hus måste kunna nå vatten och avfall.

Så kan man brandtäta en byggnad

När man har räknat med alla dessa aspekter i ett husbygge, gäller det att man har tillgång till tjänster som ser till att byggnaden är riktigt brandsäker som till exempel brandtätning. Att göra en fastighet brandtätt, innebär det att man ser till att itne en brand kan sprida sig i en fastighet. Här kan man vidta några olika åtgärder, som att göra en brandsskyddsinklädnad, brandisolera en byggnad, täta genom att bygga  avskiljane väggar som skyddar mot bränder, man kan måla med barndtät målning och göra fogningar i en byggnad. Hur hittar man ett företag som har denna kunskap? Känner man ingen på förhand, kan man googla brandtätning Stockholm, så får man flera förslag på företag som kan detta på sina fem fingrar. Ta sedan kontakt och be om offert och referenser.

Så håller du ditt hus fint efter inflytt

2 maj 2018

Så, du har precis byggt dina drömmars hus och har - efter år av ett pendlande mellan hopp och förtvivlan - äntligen flyttat in. Alla lösningar följer din ursprungliga plan och allting är skräddarsytt efter din familjs behov. Huset är unikt och det är ert. En fråga som många nyblivna husägare stöter på är att det är omöjligt att bibehålla den ursprungliga känslan.

Redan efter någon vecka så börjar man tumma på vissa saker - i synnerhet sådana som har med renlighet och hygien att göra. man kanske glömmer bort att torka av spisen efter matlagning, man kanske slänger tvätten på golvet i badrummet snarare än i tvättkorgen och man kanske låter reklambladen ligga framme istället för att slänga dessa i pappersåtervinningen.

Speciellt i familjer med småbarn är detta vanligt förekommande. Det vackra, nybyggda huset blir förvandlat till det man ville undvika - ett slags organiserat kaos där man tvingas städa, plocka undan och hålla efter hela tiden. Det man kan säga om detta är att det handlar om livet i stort. Det är en del av kontraktet man skriver då man skaffar barn - att det blir lite skit i hörnen är inte hela världen.

Men, därmed heller inte sagt att det inte finns saker som går att göra åt saken. Det finns vissa detaljer som underlättar och som ger bättre möjligheter att hålla den renlighet och ordning man vill ha.

Kan hemstädning vara lösningen för er?

Vi tänkte räkna upp några tips och vi kan säga att du bor i Stockholm, i ett nybyggt hus där allt det vi ovan gick igenom har börjar synas mer och mer. Så här kan du få kontroll igen:

  • Smart förvaring i hallen Hallen är det område som du först se i huset - så även dina gäster. viktigt är att hålla den fräsch och det är inte det lättaste om du har småbarn som har en förmåga att kasta av sig kläder, skor, mössor och handskar direkt på golvet. Tänk ett extra varv gällande förvaringen. är det möjligt att platsbygga bänkar där du kan öppna locket och lägga ner allting? Går det att sätta garderober med skjutdörrar där du innanför sätter elfa-system? Är det kanske så att varsin krok, hylla och skohylla skulle underlätta för barnen (att ha en egen plats ger ofta ett större ansvarstagande från deras sida) att hålla efter?
  • Hemstädning Fler och fler familjer ser ett värde i att anlita en städfirma och ta hjälp med sin hemstädning. Det är lätt att förstå varför. genom professionell hemstädning så får man dels ett rent hem, dels så slipper man stressen över att man själv kanske inte hinner städa och dels så är det ekonomiskt fördelaktigt idag. Det senare förklaras av att hemstädning faller in under rut-avdraget. Rent konkret så kan du ta hjälp med hemstädning i ditt nybyggda hus och dra av halva arbetskostnaden på din deklaration. Taket på detta ligger på 25.000 kronor årligen och per person - men är ni två stycken vuxna så har ni också den dubbla summan att förhålla er till. Gällande hemstädning så kan ni själva välja upplägg kring hur ofta- och när den ska äga rum i ert hus i Stockholm. Vissa väljer veckovis, andra någon gång i månaden medan en tredje familj kanske nöjer sig med en rejälare storstädning en gång i kvartalet. Vad passar för er?
  • Bättre redskap och rutiner Investera i en ny dammsugare - varför inte en robotmodell? - och i nya skurmoppar. Låt barnen vara med och städa och ge dem ansvar över varsin del av huset. Det egna rummet bör definitivt finnas på ansvarsområdet för respektive barn. Skriv ner tydligt på en tavla vad som gäller. Exempelvis - Onsdag: Läxläsning, städning av rummet, mamma dammsuger, pappa gör rent i köket. Ha tydliga regler och rutiner; det skapar ett flöde där alla vet vad som ska göras. Planera veckan tillsammans som familj.

Finska tak med lång hållbarhet

16 apr 2018

Finsk kvalitet brukar borga för kvalitet. Så är Det med det mesta i vårt östra grannland. Vill man köpa kläder, glas, tyger eller tak, är det alltid med garantier om högsta kvalitet. Här tänker vi på gals som Iittala, tyger från Marimekko och andra produkter från Finland som har vunnit marknad utomlands och som bär namn med hög kvalitet. Så varför inte köpa plåttak från Finland som håller i minst 50 år? Det är så länge deras plåttak har garanti. Dessutom lovar de att de håller sig snygga i minst 20 år. Du kan känna dig trygg med deras plåttak, när det kommer både till hållbarhet som utseende. 

Viktigt välja hantverkare av rätta virket

Nu är det ju inte bara takets utseende som är det viktiga, det är ju lika viktigt att hantverkarna som lägger taket är noggranna, gör det efter branschens alla regler och inte fuskar. Ibland kan man tyvärr råka på hantverkare som tycker det är viktigare att det går snabbt och fort. Därför måste man varje gång kontrollera de hantverkare som man fundera på att anlita; vilken ekonomi har de? Är de på ruinens brant? Är de erfarna? Hur lång tid har de arbetat med detta? Även om hantverkaren skulle vara ny, innebär det ändå att han eller hon har fått en bra utbildning på företaget. Man kan lite mer på företaget än den enskilda hantverkaren. Vilka referenser har företaget som du funderar att anlita?

Om du funderar på ett plåttak, finns det olika slags tak som du kan lägga på ditt hus:

Jalo-plåttak

Detta är ett plåttak i stål och plåt för hållbarhetens skull. Den har en unik blandning av stål och plåt. Detta är ett av de bästa plåttaken som man kan få från Finland. Taken som heter Jalo har en vattentäthet som man når genom att bygga höga spontar och framkant på taket. Det finns inga synliga skruvar på taket, utan har en rak och linje av plåtarna.

Luja-plåttak

Detta är ett tak som påminner om tegeltak. Detta tak har även som de andra plåttaken en garanti på 50 års hållbarhet och 20 års hållbarhet på utseendet. Detta tegel-plåttak har en hög kvalitet.

Uljas-betong

Detta är ett klassiskt tegeltak med ljuddämpande egenskaper. Taket har blandade färgpigment i betongblandningen och en skyddande beläggning på betongen för att de ska hålla längre. Den som vill ha ett klassiskt tegeltak kan gott och väl välja detta betong-tegel tak.

Bor du i en mellanstor stad som Västerås har du cirka 50 företag som sysslar med takläggning. Välj då det som kan lägga något av dessa finska tak, så har du ett tak som håller i minst 50 år, och det är inte så dumt.

Därför ska man måla och underhålla trapphus

10 apr 2018

Det finns knappast något värre än ett vackert hus, som har förfallit. Finns det något sorgligare? Gamla hus byggdes förut med mycket ”snickarglädje” och med hänsyn till dem som senare skulle bo i huset. De som byggde hus, säg för 60, 70 år sedan byggde det med stolthet över det yrke och den byggnad som de arbetade med. Många, som var hantverkare på den tiden, var stolta över att ha hantverket som sitt yrke och stolta över att ha ett arbete. Det var många som använde sig av alla de byggprinciper och byggregler som gällde då. Att fuska var det inte tal om. På 1940-, och 1950-talet byggde man inte så mycket för att någon finanshungriga fastighetsägare skulle tjäna pengar på folks boende.

Visst var man mån om att fastigheten skulle ge vinster till ägarna, även på de tiden, men man hade inte stressen över sig att arbetet skulle gå snabbt till väga som det har blivit under de senaste 30, 40 åren. Man hade ingen fastighetsspekulation som ställde till det i Sverige på den tiden. Ingen gjorde sig pengar på folks boenden. Därför bör de som idag äger de fastigheter som byggdes under de generationerna vårda byggnaderna på ett särskilt sätt. Om inte annat än för att hedra den byggmoral som man hade på den tiden.

Så vad krävs för att fastigheterna ska vara i skick?

Slitaget

Ena fastighet slits ner, och det är naturligt. Då många människor rör sig, framför allt i allmänna utrymmen som trapphusen, sker ett dagligt slitage. Det yttrar sig i fula trappor, smuts på golv och väggar. Hundar och katter som rör sig i huset ger ifrån sig damm och mjäll från pälsen. För att förhindra att slitaget sliter ner fastigheten, måste man underhålla golv och väggar med jämna mellanrum. Sådant som först och främst slits ner är delar som är tillverkade i trä. Träet slits ner snabbare än till exempel sten. Väggar som är rappade behöver rappas om med jämna mellanrum. Då kan man behöva byta ut trälister med jämna mellanrum, åtminstone efter 20 år, om inte oftare. Det kan bli hål på rappade väggar. Efter några år, släpper rappen, och då kan det vara nödvändigt att rappa om väggarna. Sedan bör man måla om trapphusen.

Skadedjur

I gamla hus kan det bli små hål, efter att listerna, eller rappen på väggarna ger med sig. Då är det viktigt att täppa igen alla de hållen som kan ge skadedjuren utrymme att hitta ställen att bo på. Ofta behöver de inte så stora utrymmen, eftersom de är så små. Därför behöver man täppa till alla små hål så gott det går. Antingen kan man göra det med silikon eller någon gummimassa. Dessutom bör man måla ovanpå som täpper till små, små hål i väggar och längs golvlister. Om man inte bryr sig så mycket om utseendet så bör man göra det för att intege chansen till skadedjuren att få fäste i fastigheten.

Trivseln ökar

Ett ommålat rum ger en bättre trivsel. Dels blir väggarna dammiga efter flera år. De får smuts på sig som inte går bort, hur mycket man än tvättar väggarna. Då är målarfärg det enda som kan ta bort smutsen. Det är en av anledningarna till att man mår så bra i nyrenoverade hus.

Människor mår bra av fina hus, vårt estetiska sinne tilltalas av rena, fina, städade ytor och trapphusmålning. För att inte prata om värdet på fastigheten som höjs med nyrenoverade ytor. Fastigheten håller för längre tid och huset ”mår” bättre än utan renoveringar.

Snabba tips för en roligare fasadmålning

5 apr 2018

Är det dags för en fasadmålning? Många väljer att anlita en firma för detta, oavsett om man bor i till exempel Stockholm (där ROT-avdraget brukas mest) eller ute på glesbygden, där det brukas lite mindre. I Stockholm finns dessutom ett stort utbud av firmor att välja mellan, men trots det är mycket vanligt att göra det själv. Förutom att man sparar pengar på det, kan det bli ett roligt projekt och ge en härlig känsla när man väl är klar. För att genomföra fasadmålningen på ett lyckat och roligt vis finns ett par tips som är bra att ha i åtanke. 

Tänk i delmål

Istället för att tänka att du ska göra hela fasadmålningen på en gång, kan du dela upp projektet i delmål. Det gör det enklare att komma igång (risken att skjuta upp större projekt kan vara högre, än om du tänker att det är flera mindre saker att göra), samtidigt som du får en känsla att du har klarat av någonting flera gånger. Detta är att föredra framför känslan som säger att det är väldigt mycket kvar av jobbet – åtminstone om fasadmålning är något man hellre slipper än gör. 

Gör det svåra först

De svåra, och lite tråkigare delarna, är ofta de som inte syns, medan det lite roligare ofta är det som man faktiskt ser. Om du börjar med det roliga, alltså det som syns, får du säkerligen en känsla av att hela jobbet är avklarat när det som syns är gjort. Så är dock inte fallet – och det kan kännas tungt att sätta igång med de lite mer dolda ytorna när det synliga är avklarat. För att göra ett grundligare jobb lite roligare och mer uthärdligt är det en bra idé att börja med det tråkiga – och avsluta med det roliga. 

Måla allt du når när du är på stegen

Om du har en lång stege till din hjälp, är det inte bara tidskrävande att ta sig upp och ner för den medan man målar – det är också energikrävande. Istället för att tänka att du ska nå en viss sektion eller del av huset (att du till exempel aldrig börjar på en ny planka utan att slutföra den innan), bör du istället måla allt du når. Om det här görs många gånger kommer en hel del tid och energi att sparas. 

Eller anlita hjälp

Om fasadmålningen känns som ett projekt som inte är för dig, kan du anlita hjälp med jobbet. I större städer som till exempel Stockholm har du många firmor att välja mellan, precis som nämnt i inledningen. I Stockholm och till exempel Göteborg och Malmö, kan du hitta många firmor att ta in offerter från. Kanske kan du ställa dem mot varandra och på så vis få en riktigt bra deal. 

Hur länge håller hus – egentligen?

1 apr 2018

Har du ett äldre hus? Har du någonsin tagit reda på historien kring ditt hus? Det finns antagligen nedtecknat i kyrkoböckerna, där det finns mycket information om både människorna som byggde hus och som sedan bodde i dem. Prästerna tecknade ned otroligt stor information i sina böcker. Vilka synder människorna hade begått, hur de var släkt med varandra och så även vilka hus som fanns och vilken ägandeform de som bodde i dem besatt.

Skrivelserna heter mantalslängder och finns på arkiv, på Riksarkivet, länsstyrelserna och landsarkiv som finns i den ort där du bor. Man kan även hitta information om husen i jordeböckerna, som skrev för att fastställa vilka gårdar som skulle betala skatt till staten – eller kungen. Andra källor för det hus som du äger kan du hitta på lantmäteriet. Det är en mycket gammal institution som bildades redan på 1600-talet för att fastställa fastighetsbildningen i Sverige.

Det kan säga dig en hel del om huset som du bor i, och tala om för dig vilken unik historia som ditt hus har genomgått. Du kan få veta vilka människor som har bott där och vilka förändringar som huset har gått igenom. Många rivningar i huset, vittnar också om vad som kan ha hänt med huset. Många gånger kan man se flera lager med tapet och målningar som husägarna innan dig har påverkat huset. Du kan se vilka populära trender som fanns i olika tidsepoker.

Är du intresserad av byggnadsvård kan det vara särskilt intressant att ta reda på hur husen byggdes under den tid som ditt hus blev till. Då kan du med större möjlighet renovera huset för att passa den stil som det var tänkt från början.

Hur länge håller olika material i hus?

Om det är så att du funderar på att bygga hus, kan  det vara värt att veta vilka material som håller längst. De som bygger nytt vill gärna att de materialval som görs håller för många år framåt.

Livslängd på tak

Plåttak håller som längst; hela 50 år. Takpannor som är snyggast håller även det lika länge. Papptak håller cirka 30 års takfläkt ungefär 3+ år, stuprör 30 år och likaså hängrännor. Både stuprör och hängrännor måste dock underhållas då de ofta fylls igen av all sorts löv, pollen och annan smuts.

Lisvlängd på fasad och väggar

Träfasad håller i cirka 10 år, husgrund i 80 år, om de inte drabbas av fukt- eller vattenskada. Dräneringar runt källare och husgrund i cirka 35 år och fönster brukar hålla i cirka 30 år, men måste underhållas med jämna mellanrum.

Livslängd på väggarna inomhus

Tapet eller målade väggar håller i cirka 15 år, elledningar och eluttag i cirka 40 år och vattenledningar i 50 år.

Livslängden på badrum och kök

Vitvaror såsom kyl, frys, disk- och tvättmaskin brukar hålla i cirka 15 år. Avloppsrör i 50, fuktspärrar i cirka 30 år, badrumsinredning och utrustning i cirka 25 år.

Livslängden på golv

Trägolv kan hålla i cirka 50 år, men det behöver underhållas med jämna mellanrum. Linoleummattor brukar hålla i cirka 25 år, textilmattor (heltäckningsmattor) i cirka 15 år, och till sist en oljepanna kan hållas cirka 15 år.

Anlita en byggfirma

Behöver du anlita en firma som hjälper dig med underhållet, eller bygget av ditt hus, kan du alltid googla bygga hus Stockholm, om det är i Stockholm som du behöver en byggfirma.

Se till att avlägsna asbest i gamla hus

14 mar 2018

Bor man i ett fint hus som är byggt någon gång mellan åren 1930 till1960-talet kan man med fog misstänka att det kan finnas byggmaterial som innehåller asbest. För en lekman är det väldigt svårt att på egen hand avgöra om det finns asbest, eller inte, i huset som man bor i. Kort sagt kan man helt enkelt vara särskilt försiktig om man renoverar ett hus som är byggt före 1977. Det var då som asbest blev olagligt som byggmaterial, därför bör du behandla alla hus som smittade med asbest. Man använde nämligen asbest som byggmaterial fram till 1982, då det förbjöds i alla sorters byggmaterial.

Asbest användes i mesta byggmaterialet

Enligt Arbetsmiljöverket kan du hitta asbest i allt från asbest-cement-skivor till eternit i tak och väggar. Det kan finnas som tillsats i murbruk och fix, eller fog. Det lär finnas i alla hus som har armerad plast. Du lär hitta det i elkablar, i golvmaterial, i isoleringsmaterial och i olika packningar som har byggts för att isolera huset. Man kan även finna asbest i fartyg, ångpannor och i rörisoleringar, i buller-isoleringar, i stålkonstruktioner. Man gjorde det ofta för att öka brandsäkerheten. Det kan även finnas asbest som är tillsatt i cement, gummi, plast, silikon, i golvplattor, eternitplattor, magnesium-massa, i asbestmattor och plastmattor. Du kan hitta det i rörisoleringar, värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar, i ventilationstrummor, asbest-cement-skivor på tak, fasader, balkonger io väggar, soprum och bakom elskåp, i fönsterbänkar i fönster-kitt, plastmattor och golvbeläggningar, och som mattlim.

Hus byggda mellan 1930-1970 har asbest

Så när man väl börjar riva i ett hus som byggdes under de åren (mellan åren 1930 till 1980) kan man förvänta sig asbest i huset. Då krävs det riktigt utbildade asbestsanerare som utför arbetet och som upprättar säkerhetsanordningar i samband med rivningen. Som lekman ska man inte börja riva på egen hand. Det måste vara utbildad asbestsanerar som gör jobbet. Även om man kanske tycker att det är kostar en del, är det värt varenda krona. Vad kan ersätta om man blir sjuk? Det finns inga pengar som man kan köpa sig hälsa om man utsätter sig för asbesten.

I storstäderna utbildas asbestsanerare

Bor du i någon av storstäderna Göteborg, Malmö, Stockholm finns det många utbildade sanerare som kan hantera asbest. Det är här som utbildningarna ges om hur man hanterar asbesten i byggmaterial. Man får veta vilka skyddsåtgärder som man är tvungen att vidta innan man sätter igång och river. Hur man kan skydda andra medan man river. Läs mer om asbestutbildningar här.

Pressa priserna på grävfirman

8 mar 2018

Ska du hyra grävmaskin? Eller behöver du grävare och grävmaskin? Kanske ska du dränera, eller göra något annat arbete på din mark som kräver rätt redskap och kompetens. Ingen vill förstås betala mer än man vad man behöver, oavsett om man planerar att hyra grävmaskin eller göra något helt annat. Om man bara förbereder sig lite finns det en hel del man kan göra för att pressa priserna. Ibland kan man komma ner ganska långt, medan man inte har lika stor lycka andra gånger.

Gör en precis uppdragsbeskrivning

Oavsett om du använder dig av en offerttjänst, eller om du kontaktar firmor var för sig, tjänar alla på att du gör en så precis uppdragsbeskrivning som möjligt. Berätta exakt vad det är som ska utföras och vad det är som du behöver hjälp med. Det är inte bara firman du ska hyra grävmaskinen av som får en klar bild över uppdraget – utan också du. Det gör det enklare för alla och framförallt får entreprenörerna bra underlag att ge en offert på. För att ge en så bra beskrivning som möjligt, kan du läsa på lite om uppdraget du vill ha utfört.

Ta in flera offerter

Som nämnt ovan kan du använda dig av en offerttjänst för att få in flera offerter i närområdet som kan tänka sig att utföra uppdraget. Det här är ett mycket snabbt och smidigt sätt att få priser att jämföra. Titta dock inte bara på priserna, utan titta också på vad som ingår. Firmor kan också lista sina priser på olika sätt. Om du ska hyra grävmaskin ink. grävare, kolla att det står inkl. eller exkl. grävare efter priserna.

Att använda sig av en offerttjänst är gratis. Om du av någon anledning inte vill göra det går det bra att ringa upp varje firma var för sig. I sådana fall kan du räkna med att göra några sökningar på nätet, sålla ut lite, och sedan ringa de som verkar bra (gärna minst tre – fyra stycken). Jämför priserna när du har fått in dem.

Förhandla

Om du är duktig på att förhandla kan du ha ganska goda chanser att få ner priserna något. Se till att du ger dig själv så mycket förhandlingsutrymme som möjligt. Till exempel bör du vara ute i så god tid det bara går. Panikjobb skapar lite utrymme åt dig att göra någonting åt priserna. Se även till, som tidigare nämnt, att ha flera offerter att välja mellan.

← Äldre inlägg