Blogg

Sida 2

Ett personligt hem genom en köksrenovering

9 maj 2017

Stockholm har under en längre tid sett en extrem utveckling på bostadsmarknaden. Priserna stiger och når ständigt nya toppnivåer – både extrema och i det närmaste absurda sådana i många fall. Priserna stiger dessutom överallt och det är inte enbart ett fenomen som är exkluderat till bostäder belägna innanför tullarna. Att priserna stiger är något som man främst kan förklara genom en enkel ekvation som består av tre stycken komponenter. Det finns för få bostäder, det finns för många människor och det finns för få hyresalternativ – en ekvation som Stockholm på något sätt måste lösa och där ska säga att det också är något som man jobbar hårt med att göra. Med tillägget här att det handlar om en lång resa innan man är där och att det inte ser ut att vara någon lösning inom den närmaste tiden; något som således gör att man får räkna med att en stabilisering av priserna är det som man i första hand ska hoppas på.

En rörlig bostadsmarknad för även med sig andra saker och man kan se att kombinationen av bostadsköp och rot-avdraget verkligen fungerat som ler och långhalm i Stockholm.

Det vill säga – köper en person en lägenhet i Stockholm så vill man också sätta sin personliga prägel på denna och det sker som oftast med hjälp av en renovering där man främst kan se att två stycken rum är den vanligaste föremålen för denna förändring. Detta i form av badrummet och köket och av ganska naturliga skäl dessutom då det trots allt handlar om de rum där man spenderar en stor del av sin tid. Kan man då på ett billigt sätt genomföra en köksrenovering i Stockholm och få denna – till viss del – bekostad av skattemedel så är det klart att många väljer att göra just det.

En köksrenovering sker oavsett

Det finns en väldigt intressant aspekt av detta och det i form av att det i många fall är så att de lägenheter i Stockholm som har ett äldre kök och ett äldre badrum i många fall kan kosta mer pengar än vad diton med moderna sådana har. Detta helt beroende på att man vill sätta sin egen stil på sitt boende och då spelar det ingen roll hur rummen i fråga ser ut – man genomför en köksrenovering oavsett och det förklarar varför många är beredda att betala mer pengar för en bostad i Stockholm där det i bostadsannonsen står – Renoveringschans – skrivet.

Man ser att det är lättare att motivera att man river ut ett gammalt kök än vad det är att riva ut ett modernt sådant och därför stiger också priserna högre för sådana bostäder.

Det är också därför som man kanske som säljare av en bostad ska försöka hålla en köksrenovering till en mer klassisk modell än att välja någon extrem färggrann och utstickande modell – risken finns att grannens mer omoderna kök och badrum tilltalar fler personer i slutändan.

Den personliga smaken i kombination med att rot-avdraget är möjligt att använda gör en köksrenovering attraktiv; oavsett om den är absolut nödvändig (som vid många äldre kök) eller om den egentligen kanske inte behövs.

Välj rätt glasmästare i Stockholm

3 maj 2017

Pang! sa det så låg barnens fotboll på vardagsrumsgolvet....

Det är inte kul när en ruta går sönder förstås. Förhoppningsvis täcker hemförsäkringen större delen av beloppet. Men det största problemet är ju att huset står fullständigt oskyddat i den del där glaset har spruckit.

Inbrottstjuvar tänker kanske vissa på, men det finns andra problem som är större så snart det inte längre är sommar. En rejäl höststorm, regn eller snö kan blåsa in i huset om man har otur och ställa till ännu mer problem. Dessutom finns det risk för att någon i familjen eller husdjuren gör sig illa på skärvorna. Bäst att ringa till glasmästaren direkt helt enkelt.

Medan du väntar kan du förstås göra det bästa av situationen och försöka täcka igen hålet med byggplast och rejäl tejp så att vinden inte blåser rätt in i huset. Var försiktig med resterna av det gamla fönstret. Ta på ordentliga arbetshandskar om du måste rensa bort skärvor och se till att alla glasrester försvinner från golvet eller ytan utanför så att ingen skadar sig.

Snabbt byte av olika typer av rutor

De flesta glasmästare har färdiga rutor av vissa standardstorlekar hemma, men det går självklart också att beställa glasrutor i valfri storlek och valfritt format. Det går också att få olika tjocklek på glaset och specialglas. Det är ju skillnad på vilken kvalitet man behöver i en mindre fönsterruta och en manshög glasvägg i uterummet.

Glasmästare med nödutryckning

Se till att leta upp en glasmästare i Stockholm så att du har en kontakt redo redan i förväg innan något händer. Det kan vara bra att ha för hantverkare överlag. Sök upp någon som har det material  och den kunskap du behöver, särskilt om du har specialfönster i huset.

Uppdatera fönstren

Det är ju mer än bara en olycka som kan göra att man vill byta fönster i huset. Gamla fönster har ofta dålig isoleringsförmåga. Många mätningar som har gjorts visar att en stor del av värmen från våra hus läcker ut genom fönstren. Ingen har ju lust att elda för kråkorna, särskilt inte med dagens energipriser. Då kan det vara en bra idé att göra en översyn av rutorna för att se vad just du skulle kunna tänkas spara i längden. Det går även att göra beräkningar på vissa energibolags hemsidor för att få en grundläggande idé kring hur stor påverkan dina fönster kan ha på energiförbrukningen.

Nya fönster ger ett bättre försäljningspris

Du som funderar på att sälja ditt hus måste idag genomföra en energideklaration som ska visas för potentiella köpare. Ett hus som har nya och energieffektiva fönster går att sälja till ett högre pris än ett som står med gamla oisolerade fönster. För dig som bor i Stockholm eller någon annan större stad är det förmodligen lönsamt att installera nya treglasfönster. Inte bara energikostnaderna påverkas. Gamla fönsterramar slår sig lätt och blir svåra att öppna och stänga. De kräver mycket underhåll med slipning och målning och gamla rutor kan vara repiga och fula. Din glasmästare kan ge dig mer information om vilka typer av fönster som finns på marknaden och kan hjälpa dig att räkna på hur mycket du skulle spara i längden på att byta dina fönster – eller som sagt, hur mycket mer du kan få ut för ditt hus om du är ute efter att sälja det.

Regelbunden kontakt med en takläggare

30 apr 2017

Som villaägare bör man alltid se till att ligga steget före och försöka förutspå vilket nästa projekt kommer att bl. Med projekt menar vi här utgift i form av reparationer. För, tyvärr är det så, att det alltid kommer att gå sönder saker i huset och där man i exempelvis en hyresgästförening kan förlita sig på att sina egna utgifter kring detta kommer att vara både få och begränsade så får man som villaägare vara beredd att betala kalaset ur egen ficka. Något som både kan bli oväntat och kostsamt då villaägare – generellt sätt – har en ganska dålig förkunskap då det gäller skötsel och underhåll av sitt eget hus i fråga.

Detta kan komma av att man har en slags falsk trygghet där man hela tiden tror att kostsamma renoveringar inte kommer att drabba en själv och där man tror att just sitt eget hus är ett slags Fort Knox där inge yttre omständigheter riskerar att föra med sig skada. Här ska vi direkt också säga att det är sådana som i stor grad orsakar slitage som i sin tur kommer att leda till att man tvingas betala i slutändan. Vilka är då de områden på ett hus som främst drabbas av dessa yttre omständigheter och som tar mest skada? Med dessa yttre, externa omständigheter menar vi väder och nederbörd i form av regn, snö, hagel och även solljus.

Jo, här kan vi direkt peka på husets topp och husets botten – det är nämligen tak och grund som tar emot absolut mest stryk från naturen och då dessa områden också är de mest kostsamma så ska man försöka fokusera på dessa som villaägare. Här rekommenderar vi också att man försöker använda sig av extern hjälp för att upptäcka problemen i tid och för enkelhetens skull kan vi här säga att det handlar om ett hus som ligger i Stockholm och vars ägare bestämmer sig för att genomföra en kontroll.

Takläggare och en dräneringsfirma

Ägaren till detta hus i Stockholm kontaktar först en takläggare som kommer till huset för att se över statusen på taket i fråga. Taket i fråga är ett vanligt sadeltak i tegel och denne takläggare anser att det är i hyfsat skick där endast några få pannor behöver bytas. Denne takläggare erbjuder sig också att göra detta mot en rimlig summa och räknar med att arbetet kommer att ta ungefär tre timmar allt som allt. Här har således en takläggare och hans arbetet blivit väldigt prisvärt, men om vi tar oss till nästa punkt – vi lämnar denne takläggare och ger oss ner till grunden av huset i Stockholm.

Här kallar ägaren in en dräneringsexpert som även han gör en grundlig besiktning där han upptäcker att färg släpper från källarväggar, där har ser tecken på vattenskador och där han känner en skum lukt just i källaren – samtliga tecken på att dränering måste göras. Detta kommer att kosta pengar; men i och med att husägaren varit så snabbt ute så kommer kostnaden att bli betydligt lägre än vad den kunnat bli om han väntat.

Han kan istället i lugn och ro kontakta fler företag, ta in fler offerter samt lägga upp en egen budget för att täcka dräneringskostnaden. Det är också så man måste jobba som husägare – ett steg före; kontakta en dräneringsfirma och en takläggare kanske varannat år och detta oavsett om huset står placerat i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Det sparar nämligen pengar i slutändan.

Gamla golv behöver inte bytas

20 apr 2017

I de allra flesta fall så uppfattar privatpersoner äldre golv som något som per automatik måste bytas ut och i vissa fall så är detta också korrekt. Det som dock är nödvändigt att veta är att det i de allra flesta fallen inte alls behöver bytas golv utan där det istället räcker med en golvslipning för att åter få golven i fråga i absolut toppskick. Det handlar alltså här om en slags avvägning och där man gärna – innan man byter – konsulterar en golvläggare som får fälla avgörande i huruvida golven i fråga går att rädda eller om de är bortom räddning.

Man ska här också veta att även om denna golvläggare kommer att tjäna mer pengar på att hjälpa dig att installera ett nytt golv så kommer han i väldigt många fall ändå att föreslå en golvslipning – trots att han alltså i slutändan kommer att förlora pengar på detta förslag. Hur kan då detta komma dig – en golvslipning tar även den ganska lång tid att genomföra och är i många fall betydligt mer ansträngande en att exempelvis lägga ett klick-golv över det befintliga?

Jo, här handlar det om att bevara ett gammalt hantverk och det är också detta som fäller avgörande i hur många golvläggare tänker och handlar. Man ser exempelvis en fin, gammal ekparkett i Stockholm som genom årens naturliga slitage blivit både tråkig, färglös och nött – men man väljer trots detta att hellre genomföra en golvslipning än att lägga in ett helt nytt golv. Att bevara och rusta upp fina, äldre golv handlar helt enkelt om att föra ett arv och en yrkestradition vidare och detta oavsett om golvet i fråga ligger i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Detsamma går att jämföra med exempelvis en snickare som i stor grad försöker bevara stuckaturer och snickarglädje vid renoveringar av äldre hus snarare än att bygga helt nytt.

Bevara golv ligger rätt i tiden

Ser man till vår livsstil så kommer denna att skapa stora problem för oss i framtiden och det är just det här tankesättet med att vi hellre slänger och köper nytt snarare än att reparera och bevara som är en bov i dramat.

Vi har – helt enkelt – inte råd att fortsätta på denna inslagna väg då den i allra högsta grad är bidragande till att vår miljö ser ut som den gör i dagsläget. Lyckligtvis ser man att pendeln är på väg att svänga lite åt exakt det håll vi vill – främst i storstäder; Berlin, New York, London, Stockholm – så har man upptäckt fördelarna som ligger i att köpa begagnat och att reparera befintliga varor snarare än att köpa nya varje gång något går sönder.

Äldre saker håller ofta en högre kvalitet och detta oavsett om den behövs en golvslipning, en skräddare eller en skomakare för att ta fram och visa detta. En golvslipning i Stockholm, till exempel, kommer alltid att vara billigare och ge ett finare slutresultat än vad ett byte av detsamma kommer att göra. Vi får – för allas skull – hoppas att detta sprider sig från de större städerna även till mindre över hela världen.

Uteplats, Altan eller Uterum?

16 apr 2017

När solens varma strålar äntligen övervinner vinterns kyla är det många som gärna tar sig ut och njuter av den första värmen. Men ska man göra det på en enklare uteplats, på en altan eller kanske till och med i ett isolerat uterum?

Uteplats – Uteplats betyder egentligen enbart att det är en plats utomhus som används för att umgås tillsammans. Det kan räcka med några betongplattor där det får plats två stolar och ett bord. Men det kan lika gärna vara en större uteplats med plats med soffor, bord, blomkrukor och småplanteringar. På marken kan det finnas betongplattor, gräs eller grus.

En uteplats passar för de som vill ha en liten plats att gå ut på under sommaren. Vill man att många ska kunna äta vid ett större bord brukar en altan däremot vara att föredra.

Altan – Det som tydligt skiljer uteplatsen mot altanen är att altanen har ett tydligt golv som mycket ofta består av trall. Det blir ett trevligt golv som man lätt kan gå ut på under sommaren. En altan behöver inte ha tak även om det är relativt vanligt att en del av altanen har ett tak över sig.

Altan är extremt vanligt oavsett om det är bostadsrätt eller villa som har uteplatsen. Det är ett billigt sätt att skapa ett snyggt och funktionellt sätt att kunna njuta av sommaren. Med tak kan man även vara ute om det regnar något.

Uterum – Med uterum menas att utrymmet både har väggar och tak. Detta till skillnad mot altanen som enbart har tak och någon enstaka vägg. Det enklaste uterummet består därför av altaner som glasats in. I och med att glaset kan stängas skapas ett uterum.

Många väljer att sätta någon slags värmekälla i dessa uterum så som infraröd värmare. Tack vare att man kan stänga igen alla fönster och få värme från värmekällan är dessa uterum ofta användbara långt in på hösten, innan temperaturen fallet för mycket.

De dyrare uterummen skapar rum som blir en ”förlängning” på bostaden. Detta genom rejäl isolering, golvvärme och tvåglasfönster. Därmed kan man vara där året runt.

Uterum passar alltså de som vill förlänga utesäsongen. Detta oavsett om det handlar om att förlänga säsongen med några månader eller om det är tänkt att rummet ska kunna användas året runt.

Lusthus – Det dyraste alternativet är lusthus. Det är ett mindre hus (ofta inte över 15kvm) som kan placeras var som helst i trädgården. Med lusthus skapas en stor flexibilitet gällande var man vill ha sitt ”extrarum”. Man kan ha lusthuset mitt i trädgården för att därigenom omgärdas av en härlig grönska eller ställa det i närheten av bostaden för lättare kunna hämta mat och annat inomhus.

Utöver att lusthuset är fristående så skiljer det sig mot övriga byggnationer på att man inte får göra ROT-avdrag för denna byggnad.

Inred med stenmaterial hemma

12 apr 2017

Ingen har väl missat att marmor är riktigt trendigt att ha hemma? Det har aldrig varit impopulärt, men det exploderade som inredningstrend för cirka två-tre år sedan. Förut var det vanligt med fönsterbänkar i mörkare grön-svartaktig marmor, men nu har den ljusa marmorn smugit sig in mer i hemmet. Det är allt från bänkskivor i marmor till soffbord, skärbrädor, brickor, lampfötter, väggklockor och ljusstakar i marmor. Just den ljusa marmorn passar väldigt bra i den skandinaviska inredningsstilen. Det ska vara ljust och fräscht så att man enkelt ska kunna sätta andra färgrika inredningsdetaljer som filtar, kuddar, tavlor och liknande som man enkelt kan byta ut när det kommer nya trender. De vita bänkskivorna i marmor håller dock för framtida trender, eftersom marmor inte går ur tiden och det är en simpel detalj som passar med det mesta. Det är detaljerna som ska bytas ut, inte hela soffbordet.

Det är inte bara marmor som fungerar bra som inredningsdetalj hemma. Även stenmaterialet granit passar bra i de hem som vill ha en lite mer rustik och detaljstark inredningsstil. Svartgranit är en riktigt snygg inredningsdetalj på exempelvis köksbänken, som badrumsskiva eller på ett soffbord. Med en mörk eller svart granitskiva blir det snabbt det som fångar ögat och det i sig är en grym inredningsdetalj. Materialet är fint glansigt och det ser riktigt lyxigt ut.

För den som inte har så stora summor att spendera på inredning i stenmaterial så finns det dekorplast som imiterar de flesta stenmaterial. Dock är det inte speciellt starkt och pålitligt då det enkelt kan gå sönder så fort en vass kant går emot. Det kan även bildas luftbubblor när man sätter fast materialet på den önskade ytan och det kommer alltid se lite plastigt ut och inte som äkta vara. Det kan vara ett bra sätt att prova på och se om man trivs med materialet hemma, men om man verkligen vill ha en bänkskiva i stenmaterial, så rekommenderas det att köpa en riktig stenskiva istället för att krångla med opålitlig dekorplast.

Äkta vara är alltid bättre

När du investerar i äkta stenmaterial istället för billiga kopior eller dekorplast så finns det flera fördelar:

 • Stilstarkt material
 • Det ser bättre ut
 • Tappar inte så mycket i värde
 • Skadar inte materialet under
 • Du behöver inte göra om det flera gånger om året för det blir slitet. En gång räcker!

Det är dyrare att köpa äkta vara, men det är absolut värt det.

PVC-fönster – miljövänligt?

9 apr 2017

Att skaffa PVC-fönster är något som blir allt mer och mer populärt i Sverige och i våra grannländer. I Skandinavien och Norden finns en stark tradition av att bygga fönster med träkarmar. Inte så konstigt kanske, då vi har och har haft gott om virke att göra det med. I länder nere på kontinenten har det dock inte alltid funnits lika mycket virke att ta av. Trenden med PVC-fönster började alltså långt tidigare nere i Europa än vad den gjorde i Sverige. Men numera finns det alltså många företag som erbjuder denna typ av fönster. Arctic Windows är ett av dem.

Men är det egentligen miljövänligt? Det finns argument både för och emot detta. Generellt sett avråder olika intresse- och miljöorganisationer från användningen av PVC. Ett exempel på detta är under OS-bygget i London, då miljöorganisationer påverkade vilka byggnadsmaterial som användes i viss grad.

Med det sagt finns det fler saker att ha i åtanke. PVC-fönster kräver till exempel inget skördande av träd eller liknande. Likaså kräver det mindre underhåll, vilket även det kan spara på miljön.

Kräver lite underhåll

Just att det kräver lite underhåll kan faktiskt ha ganska stor inverkan på miljön. Träkarmar, som ofta kan behöva renoveras eller göras om, kan tära en hel del på miljön. Det man använder för att renovera och snygga till träkarmarna, kan ha en negativ effekt på miljön (vissa färger till exempel).

PVC fönster däremot, är nästan underhållsfritt. Det har använts under många decennier ute i Europa, och underhåll av dem är något som knappast utförs alls. När ett PVC-fönster väl sitter – ja, då sitter det.

PVC som ämne

Organisationer som värnar om klimatet har ofta starka synpunkter på PVC som ämne. Vissa går till och med så långt att säga att byggnadsdelar av PVC bör undvikas helt. Anledningen till det är att PVC kan påverka miljön ända från tillverkning till deponi. Det som främst gör PVC farligt är de mjukgörande ämnena. Har man mycket PVC i sitt hem, kan dessa ämnen gå ut i luften och orsaka besvär som allergi och problem med fortplantning och immunförsvar.

Argumenten mot PVC ur miljösynpunkt är helt enkelt många. Samtidigt bör man ta hänsyn till att ett PVC-fönster knappast har lika stor inverkan på hälsa och miljö som ett PVC-golv. Mängden PVC är helt enkelt väldigt låg i en fönsterkarm, jämfört med om det är ett golv eller ett tak det handlar om.

Inte bara PVC-fönster som påverkar

Man får inte heller glömma att ställa PVC:et mot andra typer av fönster. I princip alla fönstertyper innebär någon form av påverkan på miljön. Till exempel kan trä- och aluminiumfönster, som kan behöva målas om med några års mellanrum, påverka miljön negativt i och med färgen. Dock blir färgen först miljöfarlig när den hanteras på ett felaktigt sätt. Häller man färg i avloppet till exempel, kan detta bli ett miljöproblem eftersom alla kemikalier från färgen inte bryts ner. Istället kommer kemikalierna ut i våra vattendrag.

Det uppskattas att ungefär 800 000 liter färg åker direkt ner i avloppet genom att penslar och rollers sköljs av i handfat och liknande. Den negativa klimatpåverkan kan dock minskar här, genom att inte hälla ner färg i avloppet, samt genom användning av särskilt miljövänliga färger.

Arkitektur i olika utformanden

4 apr 2017

Arkitektur kommer i olika utformanden och även om den som inte är påläst om de olika utförandena känner till skillnaderna så kan man faktiskt se dem om man tänker efter. Och man behöver absolut inte vara en erfaren arkitekt för att göra det.  

Den första var den Neolitiska Arkitekturen:

Där finns några av de äldsta byggnader som människan har gjort. Det som betonar detta utformande är användningen av djur och växter, men i största omfattning tillverkades av stenverktyg. Det har visat sig att kulturen har funnits i de sydvästra delarna av Asien redan långt före vår tideräkning.

Nästa utformning är den Romanska Arkitekturen:

Den romanska arkitekturen har även blivit kallad för romanik. Den kommer från arkitekturen från medeltiden i Europa. Den känns bland annat igen på rundbågarna, tunnvalven med förstärkning av gördelbågar. Arkitekturen kan även kännas igen på kyrkans portar eller dörrar. I Sverige så kan man se den romanska utformningen på Lunds Domkyrka.

Därefter har vi det som kallas Gotisk Arkitektur:

Den Gotiska Arkitekturen är lik den romanska, men istället för rundbågar så användes spetsbågar. Det är vanligt med stora partier av glas och smala spiror. Det finns även stenstrukturer som kan se ut som skelett, som är unikt för den gotiska stilen. I Sverige så kan man se den gotiska arkitekturen i utformningen av Uppsala Domkyrka.

Nästa utformning är Renässansens Arkitektur:

Här präglas utformningen av symmetrin, proportionerna, geometrin och korrektheten. Denna utformning ersatte de komplext proportionerliga systemen och de oregelbundna profilerna från medeltidens byggnader.  

Näst sist så har vi Barockens Arkitektur:

Barockens arkitektur började i samma veva som motreformationen mot den protestantiska reformationen. Utformningen visade en känsla av rikedom och makt i kyrkan. Barockens arkitektur var mer betonad som allvarlig, religion och inslag av kristendomen.  

Den sista utformningen är Rokoko Arkitektur:

Rokoko-arkitekturen var en mer graciös och lättare version av den tidigare arkitekturen Barock som var väldigt utsmyckad och stel. Stilarna är snarlika men det finns vissa skillnader. En av skillnaderna är att barocken valde att betona symmetriska former medan Rokoko valde att gå på det asymmetriska. Båda stilarna var väldekorerade men hade olika tema. Rokoko var mer skämtsamt och lättsamt.


Dessa stilar finns kvar idag och används fortfarande av arkitekter i hela världen.

Senaste trenderna inom persienner & solskydd

21 mar 2017

Inredningstrender är det många som gärna hänger med i och försöker omsätta i sin egen bostad. Men där det känns självklart att måla om en vägg, byta gardiner och kanske skaffa lite nya prydnadssaker finns det ett par områden där de flesta inte tänker på att följa trenderna. Ett typiskt exempel är persienner, rullgardiner och andra typer av solskydd inomhus.

Lite synd faktiskt, då det går att göra otroligt mycket kul med dessa inredningsdetaljer och de kan verkligen påverka känslan i ett rum. Om du till exempel har en rullgardin av standardmått går det lätt att byta ut själva rullen med tyget, utan att du behöver byta fästena. Samma sak med många frihängande persienner. Det är dags att öppna ögonen och se potentialen!

Så hur kan man omsätta några av inredningstrenderna för 2017 i detta format? Här kommer några tips!

 

 1. Haka på den blå trenden. Agatblått, eller ja, alla nyanser av blått egentligen är en av de säkraste trenderna för 2017. Du bör utan problem kunna hitta persienner & solskydd i blått i välsorterade inredningsbutiker eller hos företag som tillverkar måttbeställda.
 2. Ta in naturen. Digitaltryck med botaniska mönster skulle kunna vara ett exempel här. Eller varför inte någon grön nyans som även det är en av de stora trenderna för året.
 3. Stormönstrat. Stormönstrade tapeter har varit inne ett bra tag, men nu börjar även soffor och andra möbler slinka med. Varför inte applicera den stormönstrade trenden på dina persienner eller en rullgardin? Där kan du lätt ta ut svängarna lite mer utan att det hela tar över i rummet.
 4. Handgjort. Allt fler lägger värde vid hantverksprodukter och det unika. Kanske kan du uppdatera en rullgardin med hjälp av en handgjord applikation, byta ut dragsnöret till ett handvävt band eller dekorera nederkanten med en spännande bord.
 5. Silverglans. Koppar och mässing har varit trendigt i flera år, men nu är det istället silver som är metallen på allas läppar. Silverfärgade persienner hittar du utan problem. En solskyddsgardin med silverfärgad baksida är mer standard än undantag. Ett enkelt sätt att omsätta denna trend på ett nytt sätt.

Ska du lägga in heltäckningsmatta? Här är några saker du bör känna till

22 feb 2017

Har du bestämt dig för att skaffa en heltäckningsmatta? Eller kanske flera heltäckningsmattor? Modet kring heltäckningsmattor brukar dela in tyckare i två tydliga läger. Vissa anser att heltäckningsmattor är mysigt, snyggt och bekvämt att gå på. Mer kritiska röster menar istället att de varken är snygga, ohygieniska eller ens särskilt bekväma.

Fördelar med heltäckningsmattor

Det finns en rad olika fördelar med heltäckningsmattor. Precis som nämnt i inledningen, är det bekvämt. Du får ett mjukt och varmt underlag, istället för ett kallt golv att gå barfota på.

En annan fördel med heltäckningsmattor är att de är ljuddämpande. Rum och hem med många öppna, hårda ytor kan få en bullrig miljö om det redan är mycket ljud eller folk i rörelse i utrymmena. En bullrig miljö kan, som bekant, leda till otrivsamhet både på lång och på kort sikt.

En annan fördel är att heltäckningsmattor är lätta att lägga in. Ofta krävs det inte särskilt mycket under- eller förarbete. Heltäckningsmattor kan alltså förändra ett rums karaktär mycket – väldigt mycket i förhållande till den mängd arbete som krävs.

Renligt

Många studier finns kring heltäckningsmattor och deras effekter. Till exempel finns det studier som visar att hem med heltäckningsmattor har betydligt lägre dammpartiklar i luften än ett rum som har ett hårdare golv, till exempel trä eller plast.

Orsaken till detta är att heltäckningsmattorna binder dammet och därmed hindrar det från att sväva runt i fritt i rummet. När det sedan är dags att städa, sugs dammet enkelt upp av dammsugaren.

Många kan tro att heltäckningsmattor är ohygieniskt. Snarare är det tvärtom. Vissa hävdar också att heltäckningsmattor skulle vara allergiframkallande, vilket inte heller stämmer.

Lägga själv eller anlita firma?

Att lägga en heltäckningsmatta själv kan visserligen de flesta göra själva. Däremot kan det finnas omständigheter som gör att det passar bättre att anlita ett proffs för att göra jobbet. Ofta kan det till exempel vara smidigt att beställa matta och mattläggning på samma gång.

Att hitta firmor som gör detta är troligtvis enklast om du bor i en större stad, till exempel i Stockholm. Stockholm har ett mycket stort tjänsteutbud till följd av den stora befolkningen. Dock är det såklart inget måste att bo i Stockholm eller annan storstad för att hitta någon som gör jobbet. En enkel sökning i stil med "heltäckningsmattor Stockholm" på nätet (byt ut Stockholm mot din stad) brukar räcka för att hitta en firma som arbetar med just heltäckningsmattor i Stockholm.

Om du ska lägga själv

Om du ska lägga själv finns det vissa saker som är bra att i åtanke. Till att börja med bör du se till att ytan som mattan ska läggas på är ren och fri från damm. Att lägga en heltäckningsmatta kan, förenklat, se ut ungefär så här:

 • Tejpa med dubbelhäftande tejp längs väggarna
 • Pressa ut mattan mot kanterna
 • Mattan skärs in med mattkniv.

Givetvis innefattar det lite mer jobb än så, men dessa brukar vara de största stegen. Att lägga en heltäckningsmatta själv är relativt enkelt om man tar sig tiden och gör det noggrant. Samtidigt kan det ta en del tid och vara svårt med vissa vinklar, vilket göra att många istället anlitar en firma för att göra jobbet.

Hur hög är kostnaden för byggnadsställningar i Stockholm?

22 feb 2017

Du som är i behov av byggnadsställningar i Stockholm har en hel del att välja bland. Vare sig du är villaägare, fastighetsägare eller äger ett företag med en k-märkt byggnad så finns ställningar att hyra. Det finns olika sorters byggnadsställningar beroende på om du ska bygga nytt, renovera eller kanske måla ett hus.

 

Många tror kanske att byggnadsställningar är statiskt konstruerade. Men en byggnadsställning kan byggas och formas så att den passar till de flesta byggnader. Behöver du måla om en rund byggnad - inga problem. Det finns i dag både byggställningar och utbildad personal som klarar av att montera och arbeta på ställningar som är många meter upp i luften.

 

Gratis offert

Kostnaderna spelar förstås roll för dig som kund och de varierar självklart beroende på vilken typ av ställning du behöver, hur omfattande ställningen ska vara och under hur lång tid du vill hyra den.

 

Mellan tummen och pekfingret kan man säga att du som är privatperson och äger en villa får räkna med att det kostar mellan 30 000 - 60 000 kronor att hyra en ställning under en hel månad. För en normalstor villa bör kostnaden ligga på ungefär 45 000 kronor för en månad. OBS! Då är inte ROT-avdraget inräknat. Det betyder förstås att  prislappen i slutänden inte alls blir lika hög.

 

Det bästa är alltid att begära en offert av företaget som hyr ut byggnadsställningar. Du kan prova några olika firmor för att se hur du hamnar kostnadsmässigt. Seriösa företag bör ge dig en gratis offert, en del gör dessutom besök hemma hos dig för att kunna ge en så bra bild av priset som möjligt. Har du burspråk på huset eller andra speciella byggnadslösningar på ditt hus som ställer högre krav på monteringen av ställningen, ja det kan i så fall påverka priset.

 

Får du en offert där du ser att kostnaden för en normalstor villa ligger runt 45 000 kronor för en månad - då bör också företaget ansvara för att sätta upp ställningen på plats och ta ned den efter avslutat arbete. Transport av byggnadställningen hem till dig bör också ingå. Kolla det för säkerhets skull! En felmonterad byggnadsställning kan nämligen vara en dödsfälla, så låt den utbildade personalen från uthyraren sköta det jobbet.

Hyra eller köpa byggnadsställning?

Det går självklart att köpa en egen byggnadsställning men då ska dina renoveringsbehov vara täta och omfattande under lång tid för att det ska bli en ekonomiskt försvarbar affär. De flesta väljer att hyra. Det finns många fördelar med det. Inte minst att företaget som hyr ut byggnadsställningar i Stockholm ser till att ställningen alltid är i toppform och inte skadad så säkerheten kan brista. När du hyr behöver du inte heller förvara byggnadsställningen efter avklarat arbete. Skönt. För byggnadsställningar är skrymmande saker!

 

Det är vanligt att den byggfirma som till exempel ska göra ett större renoveringsjobb också har med sig sina egna byggnadsställningar i Stockholm. Det är ofta smidigast för dig som kund. Att du kan få hyra ställning av samma företag som ska sköta själva arbetet. När det handlar om riktigt stora jobb kan det ibland behövas ställningar som hyrs in för det specifika tillfället, men de flesta byggfirmor har upparbetade kontakter och samarbeten med bra uthyrare.

 

Det går alltid att ta kontakt med företag som hyr ut och fråga och diskutera priset innan uthyrning. Däremot kan du inte göra ett renoveringsjobb utan byggnadsställning. Det är helt enkelt för farligt.

Vad kunderna säger om Lidingös målare

15 feb 2017

Att anlita en målare kan ibland kännas lite nervöst. Ofta handlar det om främmande människor som ska in i ditt hem och utföra ett känsligt jobb när du inte är närvarande. Det är helt enkelt viktigt att känna förtroende för firman innan man ger dem nyckeln till ens hus.

I den här texten har vi tittat på ett antal olika målare i Lidingö kommun strax utanför Stockholm. Vi kommer inte att nämna några företagsnamn, utan vill endast ge en helhetsbild över vad kunderna på Lidingö tycker om målarna de anlitar.

De flesta är mycket nöjda

Den första firman vi tittar på har nästan uteslutande goda omdömen på nätet. Av de 20 recensioner vi har tagit del av har endast tre personer gett ett betyg som var lägre än fyra av fem. De positiva recensionerna domineras av lovord i stil med ”Proffsigt!”, ”Snabbt arbete med hög belåtenhet.” och ”Trevligt och kunnigt bemötande.”.

Men som sagt finns också en del negativa kommentarer, vilket är mycket vanligt. Dåliga upplevelser beror inte sällan på ett missförstånd mellan firman och kunden. Målaren i det här fallet behöver inte alls göra undermåliga jobb som regel. De negativa kommentarerna handlar inte sällan om dålig kontakt och uppskjutna besök.

Även den andra firman vi tittar på har nästan uteslutande fått goda kommentarer. Kommentarer vittnar om trevliga hantverkare och proffsigt utförda uppdrag. Även här finns dock enstaka kommentarer som ger ris åt firman. En användare menar att arbetet var slarvigt gjort och att firman gav ett mycket oengagerat intryck. Målaren i fråga har dock besvarat användaren på sidan och de båda verkar ha kommit överens.

Undvik upplevelserna som några av användarna haft

Även om de är få, är det ett par användare från Lidingö som har haft en sämre upplevelse med målaren de anlitat. De negativa upplevelserna kan bero på mycket. En vanlig anledning är dock missförstånd mellan målaren och kunden.

Genom god planering och genom att se till att ha ett detaljerat skriftligt avtal på förhand, reduceras risken markant för att hamna i en jobbig situation. Tänk på att få med allt som kan behöva fästas på papper i förhand. Exempel på det är tidsplan och överenskommet pris. Även vad firman har sagt ska ingå (i form av material t.ex.) bör finnas skriftligen.

Alla dåliga upplevelser beror dock såklart inte på missförstånd. Som regel gäller det att göra noga efterforskningar kring firman man planerar att anlita. Genom att ta referenser och kolla upp tillstånd samt försäkringar kan risken för att råka ut för en oseriös aktör reduceras starkt.

Gör husets utsida snyggare

12 feb 2017

Att huset ser snyggt ut från gatan är viktigt för många. För vissa kan det till och med kännas som en liten tävling att ha det finaste huset på gatan. De flesta brukar dock nöja sig med att huset ser bra ut.

I Sverige är vi väldigt måna om våra hus – på både på in- och utsidan. När det kommer till utsidan krävs det en del underhållning för att det ska se bra ut. Taken ska rengöras och bytas, fasaderna ska målas om och markiser ska tvättas. I den här texten kan du läsa om hur du kan göra utsidan på ditt hus vackrare. Ett vackrare hus kan både du och grannarna njuta av – året runt.

Sätt upp markiser

Om du inte har markiser än – överväg att montera upp några. Markiser är väldigt populärt, och hus utan dem kan ibland nästan se lite nakna ut. Montering av markiser behöver inte vara särskilt svårt. När du har köpt hem markiserna från din återförsäljare brukar det följa med instruktioner. Leta efter rubriken ”Montering av markiser”.

Om det känns svårt att sköta monteringen av markiserna själv går det alltid att anlita folk för detta. Generellt sett brukar dock monteringen av markiserna inte vara någon större utmaning för den ”normalhändige”.

Måla om

Om det var ett tag sedan du målade om, kan det vara angeläget att sätta igång med det. Ett nymålat hus och ett hus som inte har målats om på ett bra dag kan se ut som natt och dag. Kort sagt är det en inte alltför jobbig sak – som ändå gör en stor skillnad för hur huset ser ut och uppfattas av dig och andra. Det är betydligt trevligare att komma hem till ett nymålat hus, än ett hus vars fasad nästan ser sliten ut.

Om det här känns svårt att göra själv, finns det gott om målarfirmor som kan anlitas för jobbet. Ett tips är att använda dig av offertsidor för att få fram ett bra erbjudande. På en offertsida skickar du en beskrivning av ditt uppdrag, som sidan i sin tur skickar ut till flera firmor i närområdet. Har du tur får du flera offerter från olika firmor. Då kan du enkelt jämföra vilken offert som är billigast och som passar dig bäst.

Rengör taket

Det här gäller särskilt vid lite lägre hus där taket lutar nedåt så att det syns väl. Är det taket smutsigt kan det sänka helhetsintrycket av huset rejält. Hur man bör tvätta sitt tak beror på vad man har för takmaterial. Generellt sett är det dock viktigt att tänka på säkerheten om du ska ge dig upp på taket. På lägre hus med lutande tak behöver man kanske inte ens gå upp dock – ibland kan det räcka med en avsköljning.

Om du ska stå från marken och spruta med en slang eller högtryckstvätt – tänk på att ta hänsyn till saker som kan skadas av vattnet. Har du till exempel markiser på husväggen, bör de ha ett ordentligt fall som gör att vattnet rinner av enkelt. Vinkeln bör redan ha lagts vid monteringen av markiserna, men kan också justeras i efterhand. Rulla dock upp dem för att vara på den säkra sidan.

Anlita ett säkert företag för en asbestsanering

19 jan 2017

Asbest. Bara ordet får många att rysa och detta med all rätt. Det här ämnet har nämligen kommit att förstöra livet för många familjer och detta genom cancer i lungsäcken. Det räknas att ungefär 90% av de som drabbas av mesotelion någon gång exponerats för asbest – i Sverige säger man att ungefär 200 personer årligen dör som en följd av just asbest. Det värsta är att det finns kvar i våra hus; särskilt i byggnader uppförda under 50-70-talet så kan det finnas kvar asbest. Fackföreningen Byggnads uppskattar att det finns ungefär 400.000 ton asbest inbyggt i det svenska fastighetsbeståndet.

Lyckligtvis finns det räddning och detta i form av att man genomför en asbestsanering och detta ska vi titta lite närmare på här. Viktigt vid en asbestsanering är att den sker utan någon risk för de som utför den – skyddskläder, utbildning, bred kunskap och vana av av hantering – samt för tredje part. Bor du i en fastighet i Stockholm där en asbestsanering äger rum så ska du dels informeras och du ska dels också kunna leva utan att du exponeras för någon som helst risk. Tyvärr så fuskas det med detta.

Och; det gör det på grund av pengarna – föga oväntat. Det är nämligen så att många av de saneringar som äger rum utförs av A) outbildad personal och B)utan deras vetskap. Sorgligt, men sant och enligt följande: en fastighetsägare i exempelvis Stockholm är i behov av en asbestsanering och en upphandling äger rum där det billigaste anbudet vinner. Det som sker i och med det billigare priset är att man tar bort en stor del av den kompetens som behövs och det kan i många fall alltså vara så att de anställda på företaget gör jobbet utan att man är medvetna om att det handlar om en asbestsanering – man tror att det hela handlar om en vanlig typ av rivning och vidtar inte de nödvändiga skyddsåtgärderna.

Rådet här är alltså – oavsett om du är en privatperson, representant för en BRF eller en större fastighetsägare – att du väljer ett företag som verkligen har kunskap kring att hantera asbest och kan genomföra en asbestsanering där ingen – vare sig i realtid eller i framtiden – kan komma till skada. Det kostar lite mer; men då det gäller asbest så har man inte råd att chansa.

Läs mer här: http://www.asbestsaneringstockholm.nu/.

 

Få ut bästa möjliga pris för din lägenhet

19 jan 2017

Funderar du på att sälja ett boende i Sundbyberg? Som säljare har du ett bra läge, eftersom Sundbyberg ligger tätt intill Stockholm tillhör kommunen det område där tillväxten är som störst. Många köpare ser Sundbyberg som en del av själva huvudstaden.

 

Det är lätt att sälja i ett boende i Sundbyberg. Men för att vara säker på att få ut rätt pris för din lägenhet gör du klokt i att anlita en mäklare.

 

Vänd dig gärna till en mäklare som har erfarenhet av just Sundbyberg. En mäklare som förstår den lilla stadens stora fördelar. Det bor runt 45 000 invånare i kommunen vilket gör orten till en av landets mest tätbefolkade. Det är ett tecken på att det är populärt att bo här, många trivs! Det här är ett viktigt argument som mäklaren bör ha med sig vid försäljning av din bostad.

 

Sundbyberg har på senare år förtätat sin bebyggelse och flera krafter inom kommunen vill bygga mer på höjden för att invånarna ska kunna bli ännu fler. Det säger en hel del om kommunen, det här är en stad som vill mer. Med modern bebyggelse kan orten fortsätta att utvecklas och många som köper bostad är intresserade av att bo högt för utsiktens skull. Andra gillar att bo på höjden för att det känns tryggt med många grannar i ett stort hus och ju högre upp, desto mindre stöldrisk!

 

Centralt läge och vatten lockar

De flesta mäklare skulle nog säga att “läget” är den viktigaste faktorn som styr en försäljning. Många som ska köpa en ny bostad är intresserade av ett centralt läge med goda kommunikationer. En annan viktig faktor är närhet till vatten. Här har du som äger en bostad i Sundbyberg flera fördelar när du ska sälja. Det är lätt att åka till och från Sundbyberg. Naturligtvis handlar det om pendlingen till Stockholm och andra platser i Storstockholm. Men också vidare ut i landet och världen. Sundbyberg har ett snudd på unikt bra läge när det gäller närheten till flygtransporter. Bromma flygplats ligger intill och kommunikationerna till Arlanda flygplats är goda. Mäklare som ska sälja din bostad har alltså ett bra utgångsläge.

 

Visa det bästa av ditt boende

När du väljer mäklare ska du inte ha för bråttom. Ta kontakt med några olika och bilda dig en uppfattning om vilken mäklare och vilken mäklarbyrå du tycker verkar bäst. När vi säljer och köper lägenheter eller andra typer av boenden handlar det ofta om våra livs största affärer. Du har ingen anledning att känna dig stressad. Det finns gott om köpare i Stockholmsområdet! Du har däremot ett ansvar mot dig själv att se till att den här affären kan bli så bra som möjligt och då spelar förstås den mäklare du väljer en viktig roll. En nyckelroll!

 

Fråga gärna mäklaren om hur hon eller han tänker kring presentationen av ditt boende. Det är väl känt att köparens första intryck är viktigt för en god affär. Det är viktigt att mäklaren hjälper dig att sälja lägenheten redan från den första annonsen på nätet till budgivningen. Och budgivningen blir ofta bättre om annonsen från början är bra.

 

Foton som säljer bostaden

En mäklare bör förstå betydelsen av många och bra foton från din lägenhet. Tillsammans med en bra och säljande beskrivning blir fotona den berättelse som eventuella köpare har att utgå från när de ska välja vilken bostad de vill satsa sina pengar på.

 

Beroende på hur din lägenhet ser ut kan det också vara på sin plats att satsa på homestyling. Det gäller både innan lägenheten ska säljas och sen visas. Ta kontakt med en mäklare och se till att du får bra betalt när du säljer ditt boende i Sundbyberg!

← Äldre inlägg