Blogg

Sida 2

Betong – ett av vårt äldsta byggmaterial

27 maj 2018

Visste du att betong är ett byggmaterial som vi människor har använt i flera årtusenden? Det är de byggnader som vi ser i amfiteatrar i det som för flera årtusenden sedan fanns idet gamla Romarriket. Det är de akvedukter och hamnar som romerna använde som byggmaterial i Pantheon som finns kvar än i dag. Betong håller i årtusenden. Ändå använde man en betongsort som inte höll samma höga kvalitet som vi använder idag. Då använde man bränd kalk, krossade tegelstenar och vulkaniska som bindemedel, medan vi idag använder cement. Det är ett miljövänligt och naturligt byggmaterial.

Betong görs i balans mellan vatten, cement och fillers

Det byggs i balans med vatten, och man mäter betongen i vattencementtal, Ju mer vatten desto högre vattencementtal, men talet avgörs även av mängden silikastoft eller flygaska. De olika mängderna ger olika effektivitetsfaktorer. Hållfastheten är den viktigaste egenskapen efter dess beständighet, enligt Wikipedia. Vanligtvis används endast sten, grus och sand med cement som bindemedel. Så länge den inte ska härdas måste den rotera för att inte hårdna. Man behöver därför stora maskiner för de olika ändamålen. Ska man göra det själv måste man hyra maskiner för att gjuta det man vill ha till sitt husbygge.

Anlita en betongfirma med rätta kunskaperna

Anlitar man en firma som arbetar med betong får man, förutom transporten och själva betongen även med den kunskap som arbetarna besitter. Det är då hantverkare som har hela sin profession i betonghantering. För en längre hållbarhet har man oftast armeringsjärn som fördubblar styrkan och hållbarheten i betongen. Ofta tillsätter man olika tensider i betongen för att skapa mikroskopiska bubblor.

I bubblorna i betongen, kan vatten som fryser bilda iskristaller som expanderar vid kyla. Processen gör betongen frostbeständighet så att betongen inte spricker. Utsätts betongen i stället för extrem hetta, kan den spricka när vattnet i betongen absorberas av hettan och gör att den spricker. För att undvika det, tillsätter man plastfiber i betongen. Om då hettan når betongen spricker betongen så att vattenångorna kan ta sig ut ur betongen utan att explodera. Plastfiber i betongen gör små mikroskopiska gångar där vattnet som blivit till ånga av hettan kan försvinna.

Här hittar du rätt betonggjutning

Allt detta känner de till som arbetar med betong och vet vilken sorts betong som bör användas till olika husbyggen. För att gjuta så mycket betong som krävs till ett husbygge krävs det stora maskiner och kunskap om hur betongen beter sig när det härdas, hur man får rätt temperatur på betongen så att den inte spricker när den härdar. De har rätta maskiner som både fyller formen, lägger i rätt armeringsjärn, vibrerar betongen och härdar den på rätt sätt. Läs mer om företag som gjuter med betong på: http://www.betonggjutning.se.

Så arbetar ett företag som jobbar med sten

25 maj 2018

Är man ett företag som levererar stenkonstuktioner av till exempel stenarbeten, marksten och Skiffer till olika byggföretag har man skaffat sig kunskap om hur sten som byggmaterial fungerar. Annars har man inget i branschen att göra. Som stensättare gäller det att förstå hur marken fungerar och den rör sig i olika temperaturer. Hur skjuter en sten upp som drabbas av tjäle? Hur rör sig stenarna ihop med varandra i olika temperaturer och med tidens tand?

Hitta en eller flera bra leverantörer

Bland det viktigaste är att hitta en en eller flera leverantörer som kan leverera sten. Flera stora stenleverantörer har även egen produktion och slipar till stenarna på så sätt som önskas. Då kan man tillverka bänkar, badkar, diskbänkar, arbetsbänkar, fönsterbrädor mursten, gatsten och skiffer till olika trädgårdar. De flesta köparna är ofta stora företag som behöver omfattande stenmaterial till inredning eller för att anlägga terasser, parkeringar eller gångar.

Hur ska kunderna hitta till företaget

Dels gäller det att ha en fysisk butik, som ett showroom där kunderna kan komma och se hur stenprodukterna tar sig i sin naturliga miljö, dels behöver företaget finnas där kunderna befinner sig; på nätet. När det kommer till marknadsföring på nätet kan man göra på lite olika sätt. Dels kan man se till att den egna hemsidan kommer högst upp på Googles sökmotor genom en optimering av den egna hemsidan. Man kan göra reklam via Googles Ad-words reklamer som också placerar sig högt på sökmotorn. Man kan göra reklam på sociala sidor med snygga bilder och bra texter.

Viktigt att har referenser

Som företag är det mycket viktigt att ha fina referenser. Helst vill man få så stora och viktiga kunder det bara är möjligt. Som vanligt gäller att när man väl får sådana kunder göra bästa möjliga arbete, så att man får riktigt fina referenser av dem. Bara det faktum att man får leverera till något stort byggföretag betyder mycket för reklam av det egna företaget.

Ett stenföretag är både ett tjänsteföretag och varuhandel

Det gäller att knyta till sig duktiga stenläggare och skärare i fabrik där man behandlar och producerar bänkskivor, trädgårdssten och så vidare. Har man tjänster som man kan leverera gäller det att kunna sända ut stenläggare som kan göra arbetet på plats och som har den rätta kunskapen om hur ett stenarbete bäst bör göras. Ju fler tjänster som kan knytas till företaget desto större blir också inkomsterna för företaget. Skulle företaget enbart leverera stenprodukter och sten, som vilken annan handel som helst, ger det enbart begränsade inkomster. Genom att knyta viktiga tjänster till företaget kan man växa, eftersom de flesta byggföretag har begränsade kunskaper om sten som byggmaterial.

Detta bör du som konstruktör eller byggare tänka på

21 maj 2018

Arbetar du med byggprojekt? Eller är du hantverkare som arbetar med renovering av stora byggnader? Som du säkert vet vid det här laget är det allt viktigare att tänka på säkerheten för dem som vistas i byggnaden som du håller på att renovera eller bygga. När det kommer till säkerhet är det några olika aspekter som är viktiga att både tänka på och bygga in. Här tar vi upp de viktigaste som alla byggföretag och hantverkare bör arbeta proaktivt med.

1. Brandsäkerhet

Här gäller det att byggnaden brandtätas och att den som bygger den tänker på säkerheten och kan bygga så att bränder förhindras att sprida sig. Här finns det lite olika åtgärder som man kan vidta.

2. Olycksfall

Byggnaden som byggs för att människor ska kunna vistas i dem måste vara konstruerade så att ingen kan skada sig på den. Här gäller att arkitekten som ritar den ska tänka på att huset är konstruerat på så sätt att ingen kan skada sig på byggnaden genom att vistas där.

3. Byggnadens bärförmåga, stadga, beständighet och lämplighet för avsedd användning

Många är de hus och byggnader som har rasat ihop av att man har valt en konstruktion, eller material som inte har klarat av det tryck av antal personer som har vistats i byggnaden eller som inte har klarat av att stå emot bränder, påfrestningar eller jordbävningar. Den som bygger så att byggnaden inte klarar av detta måste stå till svars för att inte ha tagit dessa risker i beaktande då man har konstruerat eller byggt den.

4. Ventiler och tillgång till syresatt luft

Ska människor kunna vistas i en byggnad ställs det höga krav på att det kan komma in luft som ger syre till människorna som vistas i huset. Det är byggföretagets, och konstruktörens ansvar att byggnaden är säker även på detta område.

5. Buller skydd

Det samma gäller krav på att människorna i en byggnad inte är konstruerad så att buller dominerar och förstör människors hörsel.

6. Värmeisolering

En byggnad måste hålla och stå emot kyla, då det kan bli väldigt kallt i vår kalla Nord.

7. Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga

Alla sorters människor måste kunna röra sig fritt i en byggnad som är byggd för allmän användning.

8. Möjlighet att ansluta till bredband

Även här gäller byggnader som används av människor att de ska kunna ansluta sig till ett befintligt bredband.

9. Hushållning av vatten och avfall

Människorna, som ska vistas i ett hus måste kunna nå vatten och avfall.

Så kan man brandtäta en byggnad

När man har räknat med alla dessa aspekter i ett husbygge, gäller det att man har tillgång till tjänster som ser till att byggnaden är riktigt brandsäker som till exempel brandtätning. Att göra en fastighet brandtätt, innebär det att man ser till att itne en brand kan sprida sig i en fastighet. Här kan man vidta några olika åtgärder, som att göra en brandsskyddsinklädnad, brandisolera en byggnad, täta genom att bygga  avskiljane väggar som skyddar mot bränder, man kan måla med barndtät målning och göra fogningar i en byggnad. Hur hittar man ett företag som har denna kunskap? Känner man ingen på förhand, kan man googla brandtätning Stockholm, så får man flera förslag på företag som kan detta på sina fem fingrar. Ta sedan kontakt och be om offert och referenser.

Så håller du ditt hus fint efter inflytt

2 maj 2018

Så, du har precis byggt dina drömmars hus och har - efter år av ett pendlande mellan hopp och förtvivlan - äntligen flyttat in. Alla lösningar följer din ursprungliga plan och allting är skräddarsytt efter din familjs behov. Huset är unikt och det är ert. En fråga som många nyblivna husägare stöter på är att det är omöjligt att bibehålla den ursprungliga känslan.

Redan efter någon vecka så börjar man tumma på vissa saker - i synnerhet sådana som har med renlighet och hygien att göra. man kanske glömmer bort att torka av spisen efter matlagning, man kanske slänger tvätten på golvet i badrummet snarare än i tvättkorgen och man kanske låter reklambladen ligga framme istället för att slänga dessa i pappersåtervinningen.

Speciellt i familjer med småbarn är detta vanligt förekommande. Det vackra, nybyggda huset blir förvandlat till det man ville undvika - ett slags organiserat kaos där man tvingas städa, plocka undan och hålla efter hela tiden. Det man kan säga om detta är att det handlar om livet i stort. Det är en del av kontraktet man skriver då man skaffar barn - att det blir lite skit i hörnen är inte hela världen.

Men, därmed heller inte sagt att det inte finns saker som går att göra åt saken. Det finns vissa detaljer som underlättar och som ger bättre möjligheter att hålla den renlighet och ordning man vill ha.

Kan hemstädning vara lösningen för er?

Vi tänkte räkna upp några tips och vi kan säga att du bor i Stockholm, i ett nybyggt hus där allt det vi ovan gick igenom har börjar synas mer och mer. Så här kan du få kontroll igen:

  • Smart förvaring i hallen Hallen är det område som du först se i huset - så även dina gäster. viktigt är att hålla den fräsch och det är inte det lättaste om du har småbarn som har en förmåga att kasta av sig kläder, skor, mössor och handskar direkt på golvet. Tänk ett extra varv gällande förvaringen. är det möjligt att platsbygga bänkar där du kan öppna locket och lägga ner allting? Går det att sätta garderober med skjutdörrar där du innanför sätter elfa-system? Är det kanske så att varsin krok, hylla och skohylla skulle underlätta för barnen (att ha en egen plats ger ofta ett större ansvarstagande från deras sida) att hålla efter?
  • Hemstädning Fler och fler familjer ser ett värde i att anlita en städfirma och ta hjälp med sin hemstädning. Det är lätt att förstå varför. genom professionell hemstädning så får man dels ett rent hem, dels så slipper man stressen över att man själv kanske inte hinner städa och dels så är det ekonomiskt fördelaktigt idag. Det senare förklaras av att hemstädning faller in under rut-avdraget. Rent konkret så kan du ta hjälp med hemstädning i ditt nybyggda hus och dra av halva arbetskostnaden på din deklaration. Taket på detta ligger på 25.000 kronor årligen och per person - men är ni två stycken vuxna så har ni också den dubbla summan att förhålla er till. Gällande hemstädning så kan ni själva välja upplägg kring hur ofta- och när den ska äga rum i ert hus i Stockholm. Vissa väljer veckovis, andra någon gång i månaden medan en tredje familj kanske nöjer sig med en rejälare storstädning en gång i kvartalet. Vad passar för er?
  • Bättre redskap och rutiner Investera i en ny dammsugare - varför inte en robotmodell? - och i nya skurmoppar. Låt barnen vara med och städa och ge dem ansvar över varsin del av huset. Det egna rummet bör definitivt finnas på ansvarsområdet för respektive barn. Skriv ner tydligt på en tavla vad som gäller. Exempelvis - Onsdag: Läxläsning, städning av rummet, mamma dammsuger, pappa gör rent i köket. Ha tydliga regler och rutiner; det skapar ett flöde där alla vet vad som ska göras. Planera veckan tillsammans som familj.

Finska tak med lång hållbarhet

16 apr 2018

Finsk kvalitet brukar borga för kvalitet. Så är Det med det mesta i vårt östra grannland. Vill man köpa kläder, glas, tyger eller tak, är det alltid med garantier om högsta kvalitet. Här tänker vi på gals som Iittala, tyger från Marimekko och andra produkter från Finland som har vunnit marknad utomlands och som bär namn med hög kvalitet. Så varför inte köpa plåttak från Finland som håller i minst 50 år? Det är så länge deras plåttak har garanti. Dessutom lovar de att de håller sig snygga i minst 20 år. Du kan känna dig trygg med deras plåttak, när det kommer både till hållbarhet som utseende. 

Viktigt välja hantverkare av rätta virket

Nu är det ju inte bara takets utseende som är det viktiga, det är ju lika viktigt att hantverkarna som lägger taket är noggranna, gör det efter branschens alla regler och inte fuskar. Ibland kan man tyvärr råka på hantverkare som tycker det är viktigare att det går snabbt och fort. Därför måste man varje gång kontrollera de hantverkare som man fundera på att anlita; vilken ekonomi har de? Är de på ruinens brant? Är de erfarna? Hur lång tid har de arbetat med detta? Även om hantverkaren skulle vara ny, innebär det ändå att han eller hon har fått en bra utbildning på företaget. Man kan lite mer på företaget än den enskilda hantverkaren. Vilka referenser har företaget som du funderar att anlita?

Om du funderar på ett plåttak, finns det olika slags tak som du kan lägga på ditt hus:

Jalo-plåttak

Detta är ett plåttak i stål och plåt för hållbarhetens skull. Den har en unik blandning av stål och plåt. Detta är ett av de bästa plåttaken som man kan få från Finland. Taken som heter Jalo har en vattentäthet som man når genom att bygga höga spontar och framkant på taket. Det finns inga synliga skruvar på taket, utan har en rak och linje av plåtarna.

Luja-plåttak

Detta är ett tak som påminner om tegeltak. Detta tak har även som de andra plåttaken en garanti på 50 års hållbarhet och 20 års hållbarhet på utseendet. Detta tegel-plåttak har en hög kvalitet.

Uljas-betong

Detta är ett klassiskt tegeltak med ljuddämpande egenskaper. Taket har blandade färgpigment i betongblandningen och en skyddande beläggning på betongen för att de ska hålla längre. Den som vill ha ett klassiskt tegeltak kan gott och väl välja detta betong-tegel tak.

Bor du i en mellanstor stad som Västerås har du cirka 50 företag som sysslar med takläggning. Välj då det som kan lägga något av dessa finska tak, så har du ett tak som håller i minst 50 år, och det är inte så dumt.

Därför ska man måla och underhålla trapphus

10 apr 2018

Det finns knappast något värre än ett vackert hus, som har förfallit. Finns det något sorgligare? Gamla hus byggdes förut med mycket ”snickarglädje” och med hänsyn till dem som senare skulle bo i huset. De som byggde hus, säg för 60, 70 år sedan byggde det med stolthet över det yrke och den byggnad som de arbetade med. Många, som var hantverkare på den tiden, var stolta över att ha hantverket som sitt yrke och stolta över att ha ett arbete. Det var många som använde sig av alla de byggprinciper och byggregler som gällde då. Att fuska var det inte tal om. På 1940-, och 1950-talet byggde man inte så mycket för att någon finanshungriga fastighetsägare skulle tjäna pengar på folks boende.

Visst var man mån om att fastigheten skulle ge vinster till ägarna, även på de tiden, men man hade inte stressen över sig att arbetet skulle gå snabbt till väga som det har blivit under de senaste 30, 40 åren. Man hade ingen fastighetsspekulation som ställde till det i Sverige på den tiden. Ingen gjorde sig pengar på folks boenden. Därför bör de som idag äger de fastigheter som byggdes under de generationerna vårda byggnaderna på ett särskilt sätt. Om inte annat än för att hedra den byggmoral som man hade på den tiden.

Så vad krävs för att fastigheterna ska vara i skick?

Slitaget

Ena fastighet slits ner, och det är naturligt. Då många människor rör sig, framför allt i allmänna utrymmen som trapphusen, sker ett dagligt slitage. Det yttrar sig i fula trappor, smuts på golv och väggar. Hundar och katter som rör sig i huset ger ifrån sig damm och mjäll från pälsen. För att förhindra att slitaget sliter ner fastigheten, måste man underhålla golv och väggar med jämna mellanrum. Sådant som först och främst slits ner är delar som är tillverkade i trä. Träet slits ner snabbare än till exempel sten. Väggar som är rappade behöver rappas om med jämna mellanrum. Då kan man behöva byta ut trälister med jämna mellanrum, åtminstone efter 20 år, om inte oftare. Det kan bli hål på rappade väggar. Efter några år, släpper rappen, och då kan det vara nödvändigt att rappa om väggarna. Sedan bör man måla om trapphusen.

Skadedjur

I gamla hus kan det bli små hål, efter att listerna, eller rappen på väggarna ger med sig. Då är det viktigt att täppa igen alla de hållen som kan ge skadedjuren utrymme att hitta ställen att bo på. Ofta behöver de inte så stora utrymmen, eftersom de är så små. Därför behöver man täppa till alla små hål så gott det går. Antingen kan man göra det med silikon eller någon gummimassa. Dessutom bör man måla ovanpå som täpper till små, små hål i väggar och längs golvlister. Om man inte bryr sig så mycket om utseendet så bör man göra det för att intege chansen till skadedjuren att få fäste i fastigheten.

Trivseln ökar

Ett ommålat rum ger en bättre trivsel. Dels blir väggarna dammiga efter flera år. De får smuts på sig som inte går bort, hur mycket man än tvättar väggarna. Då är målarfärg det enda som kan ta bort smutsen. Det är en av anledningarna till att man mår så bra i nyrenoverade hus.

Människor mår bra av fina hus, vårt estetiska sinne tilltalas av rena, fina, städade ytor och trapphusmålning. För att inte prata om värdet på fastigheten som höjs med nyrenoverade ytor. Fastigheten håller för längre tid och huset ”mår” bättre än utan renoveringar.

Snabba tips för en roligare fasadmålning

5 apr 2018

Är det dags för en fasadmålning? Många väljer att anlita en firma för detta, oavsett om man bor i till exempel Stockholm (där ROT-avdraget brukas mest) eller ute på glesbygden, där det brukas lite mindre. I Stockholm finns dessutom ett stort utbud av firmor att välja mellan, men trots det är mycket vanligt att göra det själv. Förutom att man sparar pengar på det, kan det bli ett roligt projekt och ge en härlig känsla när man väl är klar. För att genomföra fasadmålningen på ett lyckat och roligt vis finns ett par tips som är bra att ha i åtanke. 

Tänk i delmål

Istället för att tänka att du ska göra hela fasadmålningen på en gång, kan du dela upp projektet i delmål. Det gör det enklare att komma igång (risken att skjuta upp större projekt kan vara högre, än om du tänker att det är flera mindre saker att göra), samtidigt som du får en känsla att du har klarat av någonting flera gånger. Detta är att föredra framför känslan som säger att det är väldigt mycket kvar av jobbet – åtminstone om fasadmålning är något man hellre slipper än gör. 

Gör det svåra först

De svåra, och lite tråkigare delarna, är ofta de som inte syns, medan det lite roligare ofta är det som man faktiskt ser. Om du börjar med det roliga, alltså det som syns, får du säkerligen en känsla av att hela jobbet är avklarat när det som syns är gjort. Så är dock inte fallet – och det kan kännas tungt att sätta igång med de lite mer dolda ytorna när det synliga är avklarat. För att göra ett grundligare jobb lite roligare och mer uthärdligt är det en bra idé att börja med det tråkiga – och avsluta med det roliga. 

Måla allt du når när du är på stegen

Om du har en lång stege till din hjälp, är det inte bara tidskrävande att ta sig upp och ner för den medan man målar – det är också energikrävande. Istället för att tänka att du ska nå en viss sektion eller del av huset (att du till exempel aldrig börjar på en ny planka utan att slutföra den innan), bör du istället måla allt du når. Om det här görs många gånger kommer en hel del tid och energi att sparas. 

Eller anlita hjälp

Om fasadmålningen känns som ett projekt som inte är för dig, kan du anlita hjälp med jobbet. I större städer som till exempel Stockholm har du många firmor att välja mellan, precis som nämnt i inledningen. I Stockholm och till exempel Göteborg och Malmö, kan du hitta många firmor att ta in offerter från. Kanske kan du ställa dem mot varandra och på så vis få en riktigt bra deal. 

Hur länge håller hus – egentligen?

1 apr 2018

Har du ett äldre hus? Har du någonsin tagit reda på historien kring ditt hus? Det finns antagligen nedtecknat i kyrkoböckerna, där det finns mycket information om både människorna som byggde hus och som sedan bodde i dem. Prästerna tecknade ned otroligt stor information i sina böcker. Vilka synder människorna hade begått, hur de var släkt med varandra och så även vilka hus som fanns och vilken ägandeform de som bodde i dem besatt.

Skrivelserna heter mantalslängder och finns på arkiv, på Riksarkivet, länsstyrelserna och landsarkiv som finns i den ort där du bor. Man kan även hitta information om husen i jordeböckerna, som skrev för att fastställa vilka gårdar som skulle betala skatt till staten – eller kungen. Andra källor för det hus som du äger kan du hitta på lantmäteriet. Det är en mycket gammal institution som bildades redan på 1600-talet för att fastställa fastighetsbildningen i Sverige.

Det kan säga dig en hel del om huset som du bor i, och tala om för dig vilken unik historia som ditt hus har genomgått. Du kan få veta vilka människor som har bott där och vilka förändringar som huset har gått igenom. Många rivningar i huset, vittnar också om vad som kan ha hänt med huset. Många gånger kan man se flera lager med tapet och målningar som husägarna innan dig har påverkat huset. Du kan se vilka populära trender som fanns i olika tidsepoker.

Är du intresserad av byggnadsvård kan det vara särskilt intressant att ta reda på hur husen byggdes under den tid som ditt hus blev till. Då kan du med större möjlighet renovera huset för att passa den stil som det var tänkt från början.

Hur länge håller olika material i hus?

Om det är så att du funderar på att bygga hus, kan  det vara värt att veta vilka material som håller längst. De som bygger nytt vill gärna att de materialval som görs håller för många år framåt.

Livslängd på tak

Plåttak håller som längst; hela 50 år. Takpannor som är snyggast håller även det lika länge. Papptak håller cirka 30 års takfläkt ungefär 3+ år, stuprör 30 år och likaså hängrännor. Både stuprör och hängrännor måste dock underhållas då de ofta fylls igen av all sorts löv, pollen och annan smuts.

Lisvlängd på fasad och väggar

Träfasad håller i cirka 10 år, husgrund i 80 år, om de inte drabbas av fukt- eller vattenskada. Dräneringar runt källare och husgrund i cirka 35 år och fönster brukar hålla i cirka 30 år, men måste underhållas med jämna mellanrum.

Livslängd på väggarna inomhus

Tapet eller målade väggar håller i cirka 15 år, elledningar och eluttag i cirka 40 år och vattenledningar i 50 år.

Livslängden på badrum och kök

Vitvaror såsom kyl, frys, disk- och tvättmaskin brukar hålla i cirka 15 år. Avloppsrör i 50, fuktspärrar i cirka 30 år, badrumsinredning och utrustning i cirka 25 år.

Livslängden på golv

Trägolv kan hålla i cirka 50 år, men det behöver underhållas med jämna mellanrum. Linoleummattor brukar hålla i cirka 25 år, textilmattor (heltäckningsmattor) i cirka 15 år, och till sist en oljepanna kan hållas cirka 15 år.

Anlita en byggfirma

Behöver du anlita en firma som hjälper dig med underhållet, eller bygget av ditt hus, kan du alltid googla bygga hus Stockholm, om det är i Stockholm som du behöver en byggfirma.

Se till att avlägsna asbest i gamla hus

14 mar 2018

Bor man i ett fint hus som är byggt någon gång mellan åren 1930 till1960-talet kan man med fog misstänka att det kan finnas byggmaterial som innehåller asbest. För en lekman är det väldigt svårt att på egen hand avgöra om det finns asbest, eller inte, i huset som man bor i. Kort sagt kan man helt enkelt vara särskilt försiktig om man renoverar ett hus som är byggt före 1977. Det var då som asbest blev olagligt som byggmaterial, därför bör du behandla alla hus som smittade med asbest. Man använde nämligen asbest som byggmaterial fram till 1982, då det förbjöds i alla sorters byggmaterial.

Asbest användes i mesta byggmaterialet

Enligt Arbetsmiljöverket kan du hitta asbest i allt från asbest-cement-skivor till eternit i tak och väggar. Det kan finnas som tillsats i murbruk och fix, eller fog. Det lär finnas i alla hus som har armerad plast. Du lär hitta det i elkablar, i golvmaterial, i isoleringsmaterial och i olika packningar som har byggts för att isolera huset. Man kan även finna asbest i fartyg, ångpannor och i rörisoleringar, i buller-isoleringar, i stålkonstruktioner. Man gjorde det ofta för att öka brandsäkerheten. Det kan även finnas asbest som är tillsatt i cement, gummi, plast, silikon, i golvplattor, eternitplattor, magnesium-massa, i asbestmattor och plastmattor. Du kan hitta det i rörisoleringar, värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar, i ventilationstrummor, asbest-cement-skivor på tak, fasader, balkonger io väggar, soprum och bakom elskåp, i fönsterbänkar i fönster-kitt, plastmattor och golvbeläggningar, och som mattlim.

Hus byggda mellan 1930-1970 har asbest

Så när man väl börjar riva i ett hus som byggdes under de åren (mellan åren 1930 till 1980) kan man förvänta sig asbest i huset. Då krävs det riktigt utbildade asbestsanerare som utför arbetet och som upprättar säkerhetsanordningar i samband med rivningen. Som lekman ska man inte börja riva på egen hand. Det måste vara utbildad asbestsanerar som gör jobbet. Även om man kanske tycker att det är kostar en del, är det värt varenda krona. Vad kan ersätta om man blir sjuk? Det finns inga pengar som man kan köpa sig hälsa om man utsätter sig för asbesten.

I storstäderna utbildas asbestsanerare

Bor du i någon av storstäderna Göteborg, Malmö, Stockholm finns det många utbildade sanerare som kan hantera asbest. Det är här som utbildningarna ges om hur man hanterar asbesten i byggmaterial. Man får veta vilka skyddsåtgärder som man är tvungen att vidta innan man sätter igång och river. Hur man kan skydda andra medan man river. Läs mer om asbestutbildningar här.

Pressa priserna på grävfirman

8 mar 2018

Ska du hyra grävmaskin? Eller behöver du grävare och grävmaskin? Kanske ska du dränera, eller göra något annat arbete på din mark som kräver rätt redskap och kompetens. Ingen vill förstås betala mer än man vad man behöver, oavsett om man planerar att hyra grävmaskin eller göra något helt annat. Om man bara förbereder sig lite finns det en hel del man kan göra för att pressa priserna. Ibland kan man komma ner ganska långt, medan man inte har lika stor lycka andra gånger.

Gör en precis uppdragsbeskrivning

Oavsett om du använder dig av en offerttjänst, eller om du kontaktar firmor var för sig, tjänar alla på att du gör en så precis uppdragsbeskrivning som möjligt. Berätta exakt vad det är som ska utföras och vad det är som du behöver hjälp med. Det är inte bara firman du ska hyra grävmaskinen av som får en klar bild över uppdraget – utan också du. Det gör det enklare för alla och framförallt får entreprenörerna bra underlag att ge en offert på. För att ge en så bra beskrivning som möjligt, kan du läsa på lite om uppdraget du vill ha utfört.

Ta in flera offerter

Som nämnt ovan kan du använda dig av en offerttjänst för att få in flera offerter i närområdet som kan tänka sig att utföra uppdraget. Det här är ett mycket snabbt och smidigt sätt att få priser att jämföra. Titta dock inte bara på priserna, utan titta också på vad som ingår. Firmor kan också lista sina priser på olika sätt. Om du ska hyra grävmaskin ink. grävare, kolla att det står inkl. eller exkl. grävare efter priserna.

Att använda sig av en offerttjänst är gratis. Om du av någon anledning inte vill göra det går det bra att ringa upp varje firma var för sig. I sådana fall kan du räkna med att göra några sökningar på nätet, sålla ut lite, och sedan ringa de som verkar bra (gärna minst tre – fyra stycken). Jämför priserna när du har fått in dem.

Förhandla

Om du är duktig på att förhandla kan du ha ganska goda chanser att få ner priserna något. Se till att du ger dig själv så mycket förhandlingsutrymme som möjligt. Till exempel bör du vara ute i så god tid det bara går. Panikjobb skapar lite utrymme åt dig att göra någonting åt priserna. Se även till, som tidigare nämnt, att ha flera offerter att välja mellan.

Vilken inredningsstil har du?

28 feb 2018

Hur inreder du ditt hem? Går det i modernaste moderna, eller blickar du tillbaka? Vi läser reportage om unga människor som möblerar sitt hem i retro-stil. Då kanske de har läst in sig på den stil man hade på 1950-talet, och samlar möbler, tallrikar och textiler som på den tiden ansågs modernt. Andra går så långt att de klär sig i kläder som är tidstrogna på 1940- eller 1950-talet. De anser att man klädder sig mycket finare och vackrare på den tiden. Att kläderna tillverkades på ett mer hållbart sätt. Till det kommer att de klipper sitt hår och "lägger" lockar på sitt hår, ungefär som man såg filmstjärnor från den tiden. De möblerar sitt hem efter den tidens möbler, men kanske med dagens teknik i köket. En sak man kan säga om 1940-talets kök, är att de var på tok för små och opraktiska på den tiden.

En viss renässans ser vi när det kommer till gamla vedspisar. Många vill ha vedspis på sitt sommarställe. Att en sommarmorgon gå och elda i vedspisen sprider en mysig värme. När solen väl har stigit upp, är man kanske för lat för att laga maten på vedspisen. Då gör man den i mikron i stället. Kanske tar man fram en färdig rätt ur frysen. Och diskar disken utomhus i en vanlig plastbunke. Vissa som har sommarstugan i skärgården, tar med disken till stranden och diskar den där. På stranden har man möblerat med matbord och stolar. Så kan man också göra. Det är som om vi svenskar längtar tillbaka till det primitiva livet på somrarna. Det är inte alls ovanligt att vi tänker oss spendera somrarna på landsbygden. Sommar och landet hör ihop.

Andra tar steget ut och flyttar tillbaka till landsbygden. Svårigheten blir bara att kunna hitta arbete, dagis och skola, apotek och vårdcentral när hela den svenska landsbygden håller på att avfolkas. Längtan finns där, det ser vi. Kanske det är därför vi alltmer efterfrågar antika möbler när vi vill inreda våra hem. Inredningen speglar vår längtan tillbaka till vårt ursprung; det svenska bondeasamhället, och vi möblerar med uttjänta kistor, fällbänkar, gamla grepar, träbyttor och allehanda gamla, antika saker.

Kunskapen om hur man tillverkade sina egna möbler, håller på att försvinna. Inte ens våra mor- och farföräldrar visste hur man gjorde. Vi får gå tillbaka fyra, fem eller sex generationer, då var man tvungen att bygga sina egna hus, tillverka sina egna möbler. Ingen, förutom hantverkare kan ju längre mura sin egen spis eller eldstad. Vill man lära sig hantverk från tiden för bondesmahället, vilket är det närmaste "förr i tiden" som är realistiskt, finns det dessvärre få utbildningar för det. De flesta får gå en klassisk slöjdlärarutbildning och sedan vidareutbilda sig inom gammaldags möbeltillverkning.

Den som inte är så händig blir hänvisade till att köpa sig sin retro-stil. Läs mer om antika möbler i Stockholm.

Fler byggföretag ger mer huvudvärk

24 feb 2018

Många privatpersoner försöker komma så billigt undan vid olika renoveringar. Det är naturligtvis i sak någonting bra – man vill inte betala ett överpris. Felet är dock hur man går tillväga. Fel nummer ett är att man – trots bristande kunskaper – ger sig i kast med projektet på egen hand och utan professionell hjälp. Det är, av uppenbara skäl, fel väg att gå: saknar man kunskap av byggnationer så blir det sällan bra – vare sig byggnadstekniskt eller säkerhetsmässigt. 

“Du tar en risk i att anlita flera företag. Blir någon sjuk eller av någon annan anledning uteblir så sinkas hela projektet. Att anlita en byggfirma enligt modellen totalentreprenad är säkrare och - i slutändan – ofta billigare“ 

Det andra felet är bättre. Där söker man efter flera olika företag och jagar pengar den vägen. Det vill säga: ska du renovera ditt badrum i Stockholm så anlitar du en elektriker för att dra in golvvärme, sätta spotlights i taket och för all annan elektricitet, du anlitar en rörmokare för avloppet och du anlitar en plattsättare för att sätta kakel och klinkers. Dessutom har du en byggfirma som sköter om gipsning och andra finsnickerier. 

Allt som allt så har du tagit in offerter för flertalet företag, du har skrivit avtal med sammanlagt fyra företag och varje enskild av dessa har du valt i syfte att tjäna pengar. Något som du också gör – initialt. 

Men, vad händer om snickaren inte dyker upp på utsatt tid, vad sker om elektrikern blir sjuk och vad händer om plattsättaren inte gör ett bra jobb? Jo, hela projektet tar längre tid och du kommer att få sitta i evigheter för att ringa företag, bestämma nya tider och vara en slags byggledare och samordnare. Något som tar extremt mycket tid och som kostar mer pengar i slutändan. Fungerar allt från start till mål så tjänar du pengar - blir något fel längs vägen så kostar det mer. Den bästa lösningen är att anlita en byggfirma som erbjuder totalentreprenad

Totalentreprenad är en kostnadseffektiv lösning

Genom totalentreprenad så anlitar du en byggfirma, du får en kontaktperson som du kan ringa när som helst och det är denna byggfirma som ser till att hela din, i det här fallet, badrumsrenovering sker på överenskommen tid. Byggfirman har antingen egna anställda – elektriker, snickare, rörmokare – som jobbar eller också så har man fördelaktiga samarbeten som ger dig förmånliga priser. 

Skulle exempelvis en snickare bli sjuk så kan din byggfirma agera direkt och ta in en ny snickare. Jobbet blir därigenom effektivare och säkrare. Det senare av naturliga skäl: jobbar man åt samma företag så gör man ett gemensamt jobb. 

Tillhör man olika företag så har man inte lika stor omtanke – då sköter man sin del av avtalet och bryr sig inte om ifall en rörmokare verkar göra ett jobb som inte följer vedertagna regler. 

Golvslipning framför golvbyte?

20 feb 2018

Att ett golv slits är i sak ingenting konstigt. Om du tänker efter så förstår du också varför slitaget uppstår; du går på golvet, du ställer tunga möbler på det, du kanske drar en stol (utan möbeltass) så att repor kommer över ytan, dina barn kanske kastar något och dagligen så går du in genom dörren och därmed så tar du med dig både väta och smuts in i bostaden och över golvet. 

Golv slits mycket

Inga konstigheter så långt; golvet är den yta som utsätts för allra hårdast slitage i ett hem. Detta gör att hela intrycket påverkas. I och med att golvet, naturligtvis, täcker hela bostaden så spelar varje golv i respektive rum en väldigt stor roll gällande interiör och inredning. Ett vackert golv sprider sig och ger ett rum ett skönare intryck; ett fult – nött och slitet – golv gör motsatsen: oavsett vad du ställer för fina möbler på det så kommer rummet att kännas lite smutsigt och mer lugubert. 

Vad göra när golvet är slitet?

Hur ska man då agera då golvet börjar kännas nött och slitet? Primärt så har man två stycken alternativt (lite beroende på vilket golv det handlar om också) och dessa ser ut som följer: 

• Byta golv:

Att byta golv är naturligtvis ett alternativ – men vi anser att det valet ofta sker lite för lättvindigt. Det kostar ganska mycket pengar och det kräver stor noggrannhet. I många fall så byter man ett golv som egentligen – under ytan – är väldigt vackert och välmående. Där bör istället nästa punkt övervägas: 

• Golvslipning:

Vi säger att du i ditt vardagsgrum i Göteborg har en vacker fiskbensparkett som dock börjat se lite trist ut. Ett sådant golv är en dröm för många och det kostar väldigt mycket att lägga in ett nytt sådant. Du sätter alltså dagligen dina fötter på en riktig pärla och en anledning till att dina gäster kastar långa ögon över golvet i fråga. Men, det behöver alltså definitivt fräschas upp och detta sker genom en golvslipning. Rent generellt så kan vi säga följande: finns det tillräckligt med skikt kvar att slipa så är en golvslipning nästan alltid att föredra. Ett trägolv – som din fiskbensparkett i Göteborg – är vackert av naturen och det har hunnit åldras genom åren; något som skapat ett unikt och patinerat golv. Genom en golvslipning så tar du fram skönheten igen. 

Golvslipning på egen hand eller av proffs? 

Frågan som många egentligen borde ställa sig – snarare än om golvet ska slipas eller bytas – handlar om vem som ska göra jobbet. Det är fullt möjligt att slipa golvet på egen hand – men det är projekt som tar lite tid att få kläm på. I och med att golvet enbart har ett visst antal slipningar i sig så blir man ganska beroende av erfarenhet. Risken finns att du slipar för mycket, att du ”fastnar” och slipar ojämnt eller att du gör något annat kostsamt misstag – startar maskinen med valsen nedfälld är en klassiker – som kräver att du slipar om på nytt. 

Vi skulle därför säga att professionell hjälp är att föredra vid en golvslipning. Det är en tjänsts om inkluderas i Rot-avdraget och det gör att du – förutsatt att du är berättigad – kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden (med ett årligt tak på 50.000 kronor). 

Om du vill slipa dina golv i Göteborg på egen hand så bör du A) se till att hyra moderna maskiner som inte dammar lika mycket som de äldr modellerna och B) fråga uthyraren om det är möjligt att provslipa innan. Många har en yta som kunderna kan prova på innan för att hitta rätt känsla. 

I vilken stil bör man renovera badrum?

17 feb 2018

Det måste inte kosta skjortan att renovera badrum. Att göra det är bara bra för ditt hus, eller lägenhet. Gör du det regelbundet, behåller du värdet på din bostad och samtidigt ser du till att allting fungerar som det ska, att inte vatten och fukt äter sig in i huset eller bostaden. Att ha en fräsch badrumsinredning är ett sätt att se över ditt hus regelbundet. Det samma gäller köksinredningen. Vill du behålla värdet på huset är det bra att regelbundet gör om köket och badrummet och ersätta gammal inredning med nytt. 

Tänk långsiktigt på materialval

Även om du byter inredning med viss regelbundenhet, är det bra att tänka långsiktigt på material till badrum och kök. Säljer du huset är det viktigt att du inte har inrett badrum och kök i alltför trendiga färger och material. Tänk på badrum och kök som inreddes på 1970-talet; allt gick i mörkbrunt och orange. Ingen med självbevarelsedrift vill ha inredning som går i de färgerna längre. Det är exempel på inredning som är då var trendigt, men som ingen tio år senare skulle önska sig. Det samma gäller det som är trendigt idag; om några år vill ingen ha de materialvalen längre. Då är det bättre att tänka på klassiska inredningsmaterial, som trä, sten och kakel och klinker. Över huvudtaget är den bästa inredning den som passar den tidsepok som huset självt är byggt under. 

Tänk tidstypiskt!

Har du ett lite äldre hus, ta reda på det som var populärt under den tiden som huset byggdes i, och försök efterlikna den tidsepoken. Har du till exempel ett hus från förrförra sekelskiftet (1800- till 1900-talet) då bör du ersätta gamla fönster med spröjsade fönster, eftersom det var den typ av fönster man hade tillgång till. Stora fönster till exempel, dök upp först efter 1950-talet. Det samma gäller badrum och kök. Här är det viktigt att inte åstadkomma för stora stilbrott. Kommer du in till ett hus som var byggt under 1970-talet vill du inte se alltför moderna kök och badrum. Då passar till exempel kök i träpanel, köksinredning i fint trä, stora fönster och trägolv bäst. Kommer du till ett hus från 1800-talet passar köksgolv i klinker, eller stengolv bäst, som man hade på den tiden.

Varför inte leva helt i den stilen?

Vissa tar byggnadsvård steget längre och inreder med typiska möbler och porslin från den tid huset kommer från. Intresset för gamla saker har haft ett enormt uppsving de senaste åren. Framför allt unga, klär sig gärna i tidstypiska kläder från 1940- talet, 1950- och 1960-talet. Det är ett väldigt hållbart sätt att konsumera, eftersom man föredrar köpa kläder från den tiden. Man väljer bort det som är nyproducerat. Om inte annat är det ett mycket miljövänligt sätt att leva på.

Är du intresserad av byggnadsvård?

10 feb 2018

Att renovera fönster ingår i paketet när du köper ett hus. Framför allt den som köper ett gammalt hus, får ta på sig blåstället så snart de kommer hem. Lättast är det om man är intresserad av renovering och inredning, alternativt har en rejält summa som de kan lägga på renovering varje månad.

Alla hus kräver renovering. Ett gammalt hus förändras, beroende på hur utsatt det är, i snabbare, eller långsammare takt. Den som är intresserade av hus, kan läsa in sig på just det egna huset, och vilket år det byggdes. Har det varit en noggrann byggherre kan huset ha byggts med mycket kärlek och noggrannhet. Riktigt fian hus ser vi fram till 1950-talet. Det decenniet präglades just av noggrannhet och att man byggde efter vissa regler (luftspalt i mellanväggarna, riktiga takstolar, gediget betongarbete och så vidare). Många hus som byggdes efter det decenniet har snarare präglats av fusk och att man har haft bråttom. Har man det, fuskar man gärna både med material och utföranden. Det vet de flesta.

Byt till gammal stil

Då det kommer till att byta fönster kan man mycket väl byta till nya fönster, men i ”gammalt” utförande. Flera fönstertillverkare gör just det, för dem som är intresserade av byggnadsvård. Många tillverkar till och med av gamla fönster men med nya karmar och fönsterbågar. Hör dig för bland intresserade av byggnadsvård. Det finns sådana föreningar. De renoverar ofta i tidstypiska material och använder sig av de gamla teknikerna då de renovera sina gamla hus. Hus byggda på 1700- och 1800-talet byggdes med spröjs eftersom man inte hade tekniken att tillverka stora fönsterrutor, som kom först under funkisstilen i slutet av 1950-talet och under hela 1960-talet. Spröjsade fönster är vackert. Att byta till mycket stora fönsterrutor är ett stort ingrepp i hus från denna tid, som riskerar att förfula hela utseendet. I sådana hus lönar det sig också att skaffa tidstypiska dörrar för bästa resultat.

Varför inte göra om fasaden samtidigt?

Varför inte passa på att göra om fasaden när du byter fönster? Lägger du på en extra panel på ett gammalt hus, isolerar du det samtidigt som du får ett snyggare hus. Tänk bara på att du bör be om bygglov om du byter till annat material och målar i en annan färg. Att förändra fasaden påverkar husets närmaste omgivning nämligen. Byggnadsvårdsintresserade väljer att göra om fasaden med hänsyn till sitt ursprungliga skick, tid som huset byggdes i och den arkitektur som då var på modet. Lycka till!

Är du intresserad av fönsterrenovering i Stockholm, kan du klicka på följande länk: fönsterrenoveringstockholm.nu.

← Äldre inlägg