Blogg

Sida 2

Vilken fasad passar ditt hus bäst?

11 sep 2017

Om det är dags för fasadrenovering eller om du bygger nytt står du kanske och väger i frågan om vilken fasad huset faktiskt ska ha. Något som är bra att ha klart för sig att fasaden inte bara gör skillnad för utseendet – det är också en fråga om underhåll. De olika materialen och mönstren ställer helt olika krav vad gäller hur de ska skötas. Något annat att ta hänsyn till är klimatet som huset befinner sig i. Bor du längs Västkusten ställs andra krav på din fasad än om du bor i exempelvis Stockholm.

Träfasad

I Sverige har vi byggt med trähus sedan lång tid tillbaka. Trä är ett material som inte bara är billigt, utan också hållbart, lätt att arbeta med och relativt skonsamt mot miljön. Därtill anser många att det är vackert och att det åldras med stor värdighet. Trä är ett levande material vars ålder och förändringar ger huset karaktär på sikt.

Ett beslut som behöver tas är huruvida panelerna ska vara stående eller liggande. Klart är att det är vanligare att se liggande paneler längs med västkusten än i till exempel Stockholm. De lämpar sig nämligen väl i områden där det ofta förekommer slagregn. Stockholm ligger visserligen också vid havet, men är en stad som är betydligt mindre utsatt för detta än Göteborg eller andra städer längs västkusten.

Givetvis är det en estetisk fråga också, och den som bor i Stockholm kan välja liggande paneler om detta anses vara vackrast. Göteborgaren får dock större konsekvenser av att lägga stående paneler än vad någon i Stockholm får av att lägga liggande paneler.

Putsfasad

Putsfasad är en typ av fasad som ställer helt andra krav på sig vid fasadrenovering och underhåll än vad en träfasad gör. Normalt har en putsfasad en livslängd på ungefär ett halvt sekel, varpå en omputsning fordras. En omputsning av en sådan här fasad är något som bör göras av en firma som specialiserar sig mot fasadrenoveringar.

Stora delar av underhållet kan dock gemene husägare klara av på egen hand. Den som är händig kan säkerligen måla om en putsfasad med goda resultat. Likaså gäller mindre sprickor samt att lappa enstaka platser där fasadens puts har lossnat.

Tegelfasad

Har du en tegelfasad är en fasadrenovering något som inte bör bli aktuellt särskilt ofta. Tegelblocken går väldigt sällan sönder och behöver inte målas om. Det underhåll som dock kan krävas är att man fyller i murbruket mellan tegelblocken när många år har gått. Den som vill göra ytan på sin tegelfasad fräschare behöver sällan mer än en borste och lite såpvatten för det ändamålet.

Läs mer på http://www.fasadrenoveringstockholm.net/.

Hushållsnära tjänster vanligt i huvudstaden

1 sep 2017

Sedan rut-avdraget införskaffades så är det fler och fler familjer och privatpersoner som väljer att anlita hjälp i hemmet. Det kan vara allt från hjälp med läxläsning, barnpassning och hemstädning. Det allra vanligaste är hemstädning, där priserna verkligen har sjunkit med åren.

Varför anlitar fler hushållsnära tjänster?

Först och främst har RUT-avdraget gjort att det har blivit billigare för privatpersoner att anlita hjälp som tidigare endast höginkomsttagare hade råd till. Vid exempelvis barnpassning så kan det göra att föräldrarna kan jobba sina 40 timmar per vecka istället för att jobba 75% för att hinna hämta och lämna barn på skolan. Alltså så får familjen en högre inkomst med hjälp av barnpassning. Om barnpassningen kostar 1000 kr per månad, men inkomsten stiger med 5000 kr på grund av ökad arbetstid, så är det fortfarande en högre inkomst än innan.

 

Det har även blivit vanligare med hemstädning från företag med f-skattsedel. Tidigare var det tyvärr många som jobbade svart med städning men sedan RUT-avdraget så skiljer sig inte priserna speciellt mycket mellan att anlita ett företag och att anlita någon svart för hemstädning. Många familjer har mer börjat prioritera tiden till att umgås och då kan städningen hamna i skymundan. Så även fast man kanske inte får en större inkomst (som  fallet ovan vid barnpassning) så är tid med familjen mer värdefullt än att lägga tid på städning av hemmet. Det finns även företag som sköter trädgårdssysslor, såsom gräsklippning och vattning. Detta är vanligt när familjer är på semester och inte har någon som kan se över trädgården under tiden.

Fördelen med RUT-avdraget

Det allra bästa med rut-avdraget är att beställaren, i det här fallet en privatperson, inte behöver sköta speciellt mycket pappersarbete. Oftast så kommer fakturan från företaget med priset efter rut-avdrag och företaget sköter sedan resten så de får pengarna från staten. Med andra ord är det väldigt enkelt att anlita dessa tjänster. Hade det varit krångligare så hade nog fler privatpersoner avstått från hushållsnära tjänster.

Vi får hoppas att detta avdrag får stanna kvar då det har ökat utbudet på hushållsnära företag som städföretag samt efterfrågan på dessa tjänster. Många företag skulle inte kunna vara kvar om efterfrågan sänks på grund av att avdraget försvinner. Det skulle genast leda till att fler personer står utan jobb och att andelen privatpersoner som tar in svartarbete skulle öka. Självklart vill ingen person betala dubbelt så mycket för en tjänst som de kan få, eller har fått billigare förut. 

Ett bra pooltak ger din pool längre livslängd

30 aug 2017

Att äga en pool i Sverige ställer lite annorlunda krav på skötsel och skydd om man jämför med andra länder. Vårt nordiska klimat – varma somrar och iskalla vintrar - gör att man måste sköta om sin pool på ett helt annat sätt. Där man i varmare länder kan låta sin pool vara mer självgående så måste man i Sverige under vintern se till att kylan inte fördärvar poolen i fråga. Det här gör man genom att investera i ett riktigt pooltak.

Många tänker då man nämner pooltak på en lösning där skydd endast ges uppifrån – det vill säga mot regn och snö; men pooltak är något som faktiskt skyddar även från sidorna. Om man på ett enkelt sätt ska förklara hur ett pooltak se ut så kan man jämföra det med en slags ostkupa som omsluter poolen. En isolerad sådan som alltså skyddar även mot de kallaste vinterdagarna där temperaturen kryper ned mot minus 20.

Kort sagt – ska man installera en pool på sin tomt i Sverige så måste man även investera i ett pooltak. Annars kommer livslängden för poolen i fråga bli ytterst begränsad.

Pooltak som skydd

Nu ska man även väga in andra fördelar i ett pooltak. Som exempel på detta kan vi säga att en familj just investerat i en pool och där man har tre stycken barn som gärna simmar och leker i denna. Barnen i fråga är väldigt små och får inte vistas i poolen utan föräldrarnas uppsikt och detta då olycksrisken – helt enkelt – är för hög. Då föräldrarna inte kan vara på sin vakt under dygnets alla timmar så investerar man istället i ett pooltak som man låser då poolen inte används. På det här enkla sättet så kan man förhindra att barnen råkar ut för olyckor och man kan som förälder slappna av och slippa oron som kombinationen pool och små barn annars kan ge.

Hitta rätt modell

En vanlig missuppfatting gällande pooltak är att de förfular intrycket av poolen och tomten där denna är placerad. Det här också med viss rätt – åtminstone om man ser till hur gårdagens modeller såg ut. Pooltak förr gjordes nämligen enbart i syfte att skydda och där lämnades således ingen kraft åt det rent estetiska, något som alltså kommit att ändras.

Dagens modeller är både snygga, lyxiga och prisvärda – utan att de för den saken skulle ger avkall på skyddet. Det som dessutom är bra är att dagens pooltak är lätta att sköta och hantera.

Man får alltså – för en rimlig summa – ett vackert skydd för sin pool och som inte på något sätt gör att omgivningen förfulas. Vilken modell man sedan väljer är lite upp till sin egen personliga smak och budget.

Modeller finns för de flesta typer av pooler och prisspannet varierar beroende på hur exklusivt pooltak man vill ha. Huvudsaken är att man väljer ett då detta garanterar att man har en pool att njuta av under en lång, lång tid framöver.

Avgaser sliter på Stockholms fasader

14 aug 2017

Avgaser har flera olika negativa effekter. De påverkar människors hälsa och även flora och fauna. Av denna anledning försöker man i den största staden i Sverige försöker hitta alternativa lösningar gällande trafiken för att skapa en bättre miljö i staden. Stockholm har dels här – som en lösning på problemet med avgaser – försökt att bygga bort trafiken från staden; man kan här peka på exempelvis den eviga följetongen om Förbifart Stockholm eller den om Slussens vara- eller inte vara som två tydliga bevis på ambitionerna.

Dessutom så gör man i Stockholm hela tiden omfattande satsningar på att bygga nya cykelvägar och promenadstråk som leder till staden samt att man försöker utveckla den kollektiva trafiken så att fler ska välja denna. Lovande satsningar som redan nu börjat bära frukt och som dessutom gör Stockholm betydligt vackrare.

Just det estetiska intrycket är en viktig – men tyvärr bortglömd – del av avgaser och kan förklaras av att dessa smutsar ner, sliter ut och vittrar sönder olika byggnader och fastigheter – något som i Stockholm kan innebära en katastrof då det där finns väldigt många byggnader som har ett stort historiskt värde. Det finns således all anledning att även sett ur det avseendet försöka spinna vidare på det man påbörjat i form av att minska avgaserna från trafiken i Stockholm. Här ska man dock veta att dessa byggnader ändå kräver stor omvårdnad och att man av den anledningen – även med minskad trafik – kan komma att tvingas till reparationer och en regelbunden skötsel i form av exempelvis en fasadrenovering.

En fasadrenovering av en historisk byggnad i Stockholm är ofta ett omfattande projekt som tar en ganska lång tid, men som är absolut nödvändig för att byggnaden i fråga ska kunna fortsätta att vara i bruk i framtiden och till nöje även för framtida generationer. Om vi återgår till det rent estetiska och hur Stockholm generellt ser ut så kan man säga att staden ligger klart i framkant jämfört med andra städer i världen där flertalet byggnader av ett historiskt värde finns och som fortfarande är i bruk. Kort sagt – Stockholm tar hand om sina byggnader bättre än många andra och detta tack vare att man redan i tid genom en fasadrenovering där det krävs och inte innan det är för sent.

Hur ser det ut i andra städer i Europa?

Om man ser hur det ser ut i andra städer i Europa så ligger alltså Stockholm ganska bra till gällande hur man sköter sin fasadrenovering. Exempelvis så har större italienska städer väldigt stora problem och här kan vi peka på Rom, Florens och Venedig som typiska exempel. Där ser man verkligen att problemet med försurning och avgaser är på väg att skapa katastrofer där de äldre byggnaderna håller på att vittra sönder och detta samtidigt som man inte hinner med att renovera dessa fasader i samma takt som kanske skulle vilja önska. Visst; städerna i sig har mer turister än Stockholm och dessutom så ska man även ha i åtanke gällande Venedig att även allt vatten i staden spelar en stor roll i detta.

Man ska dock se exempelvis Rom som ett typiskt exempel på en stad där avgaserna från bilar gör att byggnader tappar sin glans, förlorar sin dragningskraft och där de rent av kan bli en potentiell fara för omgivningen. I Rom finns ingen tunnelbana att tala och då Italien samtidigt har en kultur där bilar och vespor är en del av den italienska själen så påverkar detta byggnaderna negativt. Oroväckande rapporter har kommit om att exempelvis Colusseum och Fontana Di Trevi håller på att vittra sönder. En katastrof naturligtvis och vi får här hoppas att man där kan komma att hitta en lösning som gör att dessa byggnader kan komma att bevaras till eftervärlden. Om det sker genom en mer omfattande fasadrenovering, genom att bygga om trafiken eller genom en kombination av bägge spelar ingen roll. Något måste göras innan det är för sent.

Det som dock ställer till det gällande Rom i jämförelse med Stockholm och tunnelbanan är att den i Rom är svår att lösa på grund av att även vibrationerna från en utbyggd och expanderad sådan skulle kunna skada byggnader och fastigheter i staden. Ett moment 22 således.

När behövs en fasadrenovering i Stockholm?

Att mans er att en byggnad börjar bli sliten till färgen eller att det börjar lossna puts och färg är samtliga tydliga indikationer på att byggnaden i fråga kräver en fasadrenovering och detta oavsett vilken byggnad det handlar om. Något som alltså i vissa fall kan leda till att turister och invånare i exempelvis Stockholm kan tvingas lida för en period.

Vi kan här ge två stycken exempel på där detta scenario inträffat och där man sett att en fasadrenovering och behovet av en sådan har ställts framför inkomster och uppskattande ord från exempelvis turisten på besök i staden. Det handlar här om två stycken väldigt viktiga byggnader sett ur just det avseendet och detta i form av Slottet och National Museum där man genomfört en fasadrenovering av den enkla anledningen att de riskerade skador framtiden. Skador som kanske inte skulle kunna korrigeras och det är också den utgångstanken man får ha då det gäller sådana renoveringsprojekt.

Det vill säga; man får köpa att det tar några år där ställningar, stora nät och andra hjälpmedel skymmer byggnaden (som vid Slottet) för att man därefter ska kunna njuta av byggnaden under en lång tid i framtiden. Att Stockholm har mindre – och på sikt kommer att få det ännu bättre – avgaser innebär inte att byggnader står emot tidens tand utan hjälp. Kort sagt – med jämna mellanrum så krävs en fasadrenovering och om denna, som i våra exempel, blir omfattande beror på helt på byggnadens kick och popularitet.

En ”vanlig”, äldre byggnad i Gamla Stan kanske kan underhållas mer regelbundet och där projekten tar lite kortare tid än vad National Museum kräver där man ser att fasadrenoveringen (och den invändiga renoveringen) kommer att pågå till 2018. Det var trots allt 150 år sedan senast. Läs mer om fasadrenovering i Stockholm på http://www.fasadrenoveringstockholm.org/.

Tjäna pengar med en homestyling i Stockholm

5 aug 2017

Många som bor i Stockholm tar för givet att de kommer att sälja sin lägenhet med en rejäl vinst den dagen de beslutar sig för detta och visst; det finns onekligen goda förutsättningar för detta. Men, vi menar att det inte kommer av sig själv och även om priserna ökat rejält under senare år så handlar det fortfarande till syvende och sist om att hitta rätt köpare vid rätt tillfälle. Det går inte att lägga ut sin bostad i Stockholm till försäljning och per automatik tro att denna kommer att ge en enorm vinst utan någon som helst ansträngning.

Däremot så behöver denna ansträngning inte innebära en massa renoveringar eller andra jobbiga saker; väl så effektivt är det att se till att lägenheten i fråga är så tilltalande som möjligt – något som man ofta behöver extern hjälp för att nå. Med detta menar vi att det kan vara svårt att sälja sin bostad i befintligt skick och där man fotograferar sin bostad som den är; ibland så måste man använda sig av ett par extra – professionella – ögon för att ta fram det bästa ur sin lägenhet. I Stockholm så innebär detta att man använder sig av homestyling och det här är en tjänst som verkligen visat sig fungera.

Om vi förklarar närmare vad homestyling är och vad det innebär så handlar det om att man anlitar en professionell inredare som går igenom bostaden från scratch och där hon funderar ut alternativa lösningar som kan tilltala potentiella köpare. Ett exempel på detta: bara för att du är förtjust i en fåtölj som du köpt på en loppmarknad i Stockholm så innebär inte det att denna fåtölj på något sätt kommer att tilltala spekulanter. Risken är stor att den istället stör, att den tar uppmärksamhet och plats och att den i och med detta står i vägen för lägenhetens fulla potential.

Homestyling innebär att fåtöljen flyttas undan vid visningen och att den kanske ersätts av ett litet bord eller en större växt; man tar, helt enkelt, bort saker som stör och tar fram sådant som som lyfter bostaden.

Homestyling tar fram det bästa ur en lägenhet i Stockholm

En inredare i Stockholm som specialiserat sig på homestyling ser alltid saker och ting från en spekulants perspektiv och försöker visualisera sig fram till vad en sådan eftersöker. Förvånansvärt ofta har man rätt – det blir ofta budgivning vid en lägenhet i Stockholm där ägaren använt sig av homestyling och det är också av den anledningen vi verkligen rekommenderar tjänsten. Det är – helt enkelt – en väldig investering som inte kostar så mycket pengar att göra.

Sköt om din bil

4 aug 2017

Att hålla bilen ren handlar inte bara om att hålla den snygg. Det handlar ännu mer om att skydda lacken mot rost och liknande skador. Att tvätta bilen är en bra början – men sen bör man även ge lacken ett extra skydd.

Tvätta ordentligt

Tvätten är grunden som hela lackbehandlingen sedan vilar på. Slarvar du med grunden kommer resterande resultat inte nå den nivå som går att nå. Lägg därför tid på att genomföra en ordentlig tvätt. Det är vanligt att använda avfettningsmedel men tänk då på att inte applicera det över fönsterlisten. Det finns nämligen då en risk att medlet sipprar ner vid fönstret och i längden kan det skada rostskyddet. När avfettningen är klar ska bilen tvättas som vanligt. Torka den sedan med exempelvis en våffelduk. Se till att lacken är torr innan nästa punkt genomförs.

Maskera och skydda

Även maskering är något som många slarvar med. Det handlar om att skydda plastdetaljer på backspeglar, handtag m.m. Men genom att skydda dessa detaljer blir poleringen betydlig lättare att genomföra.

Polera

Första steget är att välja riktigt bra produkter. Läs gärna tester och hör vad bilvårdsexperter använder för produkter. Polera för hand eller med maskin? Svaret är ganska uppenbart. Använd maskin. Med en bra maskin finns i alla fall ingen risk för varken ”brännskador” eller att flammor i lacken uppstår. Dagens polermaskiner levererar överlag mycket gott resultat. En fördel med maskin är att dessa skapar en friktionsvärme som gör att medlet blir mjukare och därmed kan användas mer effektivt. Var noga med att använda ren polertrissa.

Vaxning eller lackförsegling?

När poleringen är klar uppstår frågan om det ska ske vaxning eller en lackförsegling. I princip fyller dessa två behandlingar samma funktion. Det handlar om att skydda lacken mot väta och smuts. Produkter för att vaxa bilen kostar inte speciellt mycket och det är inte heller speciellt svårt att utföra en vaxning. Lackförsegling är något svårare men det går absolut att klara av detta själv om man har kunskap.

Fördelen med lackförsegling är att lackskyddet håller betydligt längre än vid vaxning. Med vissa efterbehandlingar kan det hålla riktigt länge.

Ett alternativ är att lämna in bilen för att få denna behandling. En lackförsegling kostar mellan 2000 kr och 4000 kr lite beroende på bilens storlek och vad som ska utföras innan lackförseglingen sker. Självklart går det även att lämna in bilen för vaxning vilket kostar betydligt mindre. Men samtidigt kan detta då behöva göras oftare. Den som vill skydda lacken på allra bästa sätt bör därmed välja lackförsegling. Motormännens Riksförbund har testat ett flertal lackförseglingar och sammanfattar det med att det är dyrt – men bra. Det är en passande sammanfattning och visar på fördelarna och nackdelarna med detta lackskydd.

Finns det många företag inom badrumsrenovering i Stockholm?

22 jul 2017

Om man ska genomföra en badrumsrenovering så är det först och främst viktigt att man ser över vad som ska göras, vilket material som ska användas och i vilken utsträckning man själv kan bidra innan man kontaktar en firma. Dessutom så ska man i så stor grad som möjligt ta in olika offerter från företag – detta för att få en så rättvis prisbild som möjligt.

Detta kan vara svårt gällande badrumsrenovering om man bor i en mindre stad men om man bor i exempelvis i Nacka i Stockholm så kan man tjäna mycket pengar på att låta olika företag skicka in sina offerter. I mindre städer finns det ju inte samma utbud som i Stockholm och detta oavsett om det nu handlar om en badrumsrenovering eller om något annat arbete inom olika hantverk. Däremot kan man i mindre städer i en större grad skaffa sig en personlig kontakt med den firma man anlitar för en badrumsrenovering – detta genom att man antingen känner till företaget och de anställda personligen eller att man på något annat sätt är relaterade genom exempelvis bekanta till bekanta.

Badrumsrenovering i Stockholm kräver vaksamhet

Det här blir naturligtvis betydligt svårare i än större stad som Stockholm och därför måste man vara noggrannare innan man skriver på ett kontrakt för det företag man tänkt anlita för sin badrumsrenovering – annars är det lätt att bli lurad. Lyckligtvis finns det några enkla knep som kan använda sig av för att undvika detta och ett av dessa är att man använder internet som verktyg – genom att kolla olika referenser och betyg på företag satta av privatpersoner som anlitat dem för sin badrumsrenovering så kan man själv skaffa sig en rättvis bild innan man gör något förhastat. Internet är ett bra verktyg som ger vanliga människor en chans att komma till tals med de saker de anser varit positiva eller negativa med det företag de anlitat – och detta oavsett om det som i det här fallet handlar om en badrumsrenovering i Nacka.

Naturligtvis får man ta sådana betyg med en nypa salt också – det kan ju faktiskt vara så att en personlig dispyt ligger bakom ett dåligt betyg eller att någon konkurrerande firma i Stockholm inom badrumsrenovering sprider illasinnade rykten i jakt på fler jobb. Här får man själv lita på sitt eget omdöme och då kan man ju även försöka boka in ett möte med firman i fråga för att själv skaffa sig en bild som gör bilden mer rättvis.

Kostnaden i sig för en badrumsrenovering beror ju på saker som material, storlek och i vilken omfattning hela arbetet ska utföras och detta är ju något som sker över hela Sverige och inte bara i Stockholm – dock kan man ju, som sagt, i Stockholm ta in flera olika offerter och på så sätt skaffa sig det bästa priset. Man ska dock även vara medveten om att billigast kanske inte alltid är det bästa alternativet – ibland är det helt enkelt bättre att betala lite mer för en så viktig sak som en badrumsrenovering ändå är. Kvalitet kostar och då ska man snarare se det som en investering än en utgift – åtminstone i Stockholm där man kan tjäna mycket vid en eventuell försäljning.

Vårda din trappa

20 jul 2017

En trappa är ofta utsatt för ganska hårt slitage. Detta inte minst på grund av tyngden den utsätts för och att stegen som tas på den sker på små och koncentrerade ytor. En trappa är således något som behöver underhållas med jämna mellanrum.

Men vad ska man egentligen göra? Börjar trappan se tråkig och gammal ut är det en idé att slipa den. Att slipa trappa är ett relativt enkelt arbete som inte tar alltför mycket tid och energi i anspråk. Likaså kostar det inte skjortan heller, förutsatt du har en del verktyg hemma.

Slipa trappa

Att slipa sin trappa gör underverk för den. Som ovan nämnt är det nödvändigtvis inte någon stor utmaning att göra det på egen hand. Vissa väljer dock att anlita en firma för det eftersom man kanske varken har förkunskaper eller erfarenhet för jobbet. Dessutom kanske man inte har rätt maskiner ståendes hemma och kostnaderna kopplat till att slipa sin trappa ökar då snabbt.

Dessutom är att slipa trappa något som ROT innefattar. Det här gör att det inte behöver bli särskilt dyrt i slutändan att anlita ett proffs för att göra jobbet. Vid sådana här projekt är det just ofta arbetskostnaden som är den största delen, vilken ROT gör det möjligt att dra av 30 procent av.

Städning

En trappa behöver städas regelbundet, även om det kan vara lätt att glömma. Med jämna mellanrum bör den torkas av och dammsugas. Ett tips som rör städningen av de flesta typer av trappor, är att man bör använda sig av så torra metoder som möjligt. Den mängd vatten du använder för att torka golvet till exempel, bör du inte använda när det är trappan som ska rengöras. Det är lätt att vattenansamlingar bildas i hörn och springor, vilket i längden gör att träet inte mår särskilt bra.

Om du har en utvändig trappa

Om det är en utvändig trappa av trä du har bör du vara extra noga med underhållet. Detta eftersom de påfrestas betydligt hårdare än de som finns innanför husets väggar. En utvändig trätrappa utsätts för mycket väder och vind och tunga steg med skor, kanske bärandes på tung packning vilket påfrestar den än mer.

En utvändig trappa bör oljas in regelbundet med träolja. Hur ofta man faktiskt bör göra det beror på hur utsatt den är för väder och vind. Innan du börjar med inoljningen bör du kontrollera att ytan är ren, fin och torr. Dessutom bör du säkerställa att fuktkvoten inte överstiger 15 procent. När det kommer till andra moment, så som att slipa trappa till exempel, är det inte lika angeläget när det gäller utvändiga trappor. Inte heller behövs samma frekvens och typ av städning på den.

Hitta rätt mäkare i Stockholm

19 jul 2017

Ett par saker är slående när man ska sälja sin bostad i Stockholm. Ett: chansen till en god affär är väldigt stor och att detta är möjligt oavsett var i Stockholm man har sin bostad. Kort sagt; priserna för bostäder når ständigt nya toppnivåer och det är heller ingenting som verkar förändras inom den snaraste framtiden. Priserna kommer att stabiliseras – men de kommer även fortsatt att ligga kvar på en hög nivå; äger man en bostad och har så gjort under en längre tid så har man också en garanti på att vinsten vid en försäljning kommer att bli väldigt hög.

Nummer två hör ihop med punkt nummer ett och handlar om till vilket pris man vill sälja och hur högt detta kan bli, alla vill sälja sin bostad med maximal vinst i Stockholm och för att göra detta så krävs det en mäklare.

Det som man kommer att upptäcka i Stockholm är att det finns extremt många mäklare i staden och det här kan i allra högsta grad påverka hur slutpriset ser ut; kvaliteten och tjänsterna hos mäklare i Stockholm är nämligen – liksom – provision och arvode – något som varierar. Det här kan i slutändan påverka slutpriset väldigt mycket och valet av mäklare är alltså viktigare än vad man kan tro. Frågan är här således; vilken mäklare ska jag välja och vad ska jag basera mitt på?

Av den anledningen så tänkte vi rada upp några viktiga parametrar som man kan använda i valet av mäklare och som kan underlätta detta lite. För enkelhetens skull så tar vi dessa i punktform så blir de lite enklare att följa. Märk väl här; det här är generella råd och ibland så måste man låta sin magkänsla styra också; din kontakt och din personliga kemi med din mäklare är nog så viktig som det vi radar upp nedan.

Utgå från dessa tips då du väljer mäklare i Stockholm

  • Den mäklare du anlitar måste ha erfarenhet och gärna av just det område där din bostad ligger. Kolla om hur många objekt han sålt där och se även över till vilket pris försäljningarna i fråga har skett. Visst; en ung och hungrig mäklare kan vara bra, men vi anser att denna i så fall ska paras ihop med nästa punkt.
  • Etablerat mäklarhus. De stora mäklarhusen i Stockholm har ofta högre krav på sina anställda och detta gäller både sett till kvalitet och till personlighet. Plus i kanten är att dessa använder schyssta metoder och att du således behöver bli förknippad med fejkade budgivningar eller lockpriser. En duktig mäklare klarar sig utan sådant och kan sälja till ett högt pris genom vanligt, hederligt arbete.
  • Du ska vara medveten om att du kommer att få betala mer för en mäklare om du utgår från tipsen ovan; kvalitet betalar man för. Dock så utesluter inte detta att du kan få ner priset lite grann genom att pruta. Kort sagt: ta in olika bud från flera mäklare och förhandla med dessa som grund.

Stockholm växer - maskinuthyrningen blomstrar

10 jul 2017

Stockholm växer snabbt. Det sägs att motsvarande tre fullpackade bussar flyttar in till huvudstaden – varje dag. Utslaget på ett år motsvarar det Skellefteås befolkning – och ser man dessa siffror så förstår man också varför Stockholm har så mycket nybyggnationer framför sig. Man måste – helt enkelt – för att klara av denna enorma folkmängd klara av att bygga bostäder, offentliga lokaler, bättre vägar och genomföra en utbyggnad av kollektivtrafiken.

Primärt så handlar det om att bygga bostäder dock och där ser man att Stockholm äntligen börjar bygga ikapp; något som behövs då bristen på bostäder till stor del ligger bakom den extrema prisutveckling som skett under senare år. Kort sagt; finns det inte tillräckligt med bostäder så kommer man även fortsättningsvis att se budkrig på de befintliga som finns till salu.

Om man bryter ner de olika byggnadsprojekt som äger rum i staden så finns där en gemensam nämnare och detta i form av en bransch kallad maskinuthyrning – en bransch som är väldigt lönsam och lukrativ i dagens Stockholm. Det spelar nämligen ingen roll vilket typ av projekt det handlar om – markarbete, större nybyggnationer eller renoveringar hos privatpersoner – företag inom maskinuthyrning i Stockholm har idag fullt upp och erbjuder sina tjänster både till större företag inom entreprenad och till privatpersoner som behöver utrusning till de projekt de tänkt sig i sina egna hem.

Maskinuthyrning är således i Stockholm något som ofta glöms bort – men som utgör en oerhört viktig del i den expansion som man ser i staden och som man på sikt kommer att se än mer av i framtiden.

Maskinuthyrning även för privatpersoner i Stockholm

Vi nämnde ovan att företag inom maskinuthyrning även erbjuder sina tjänster och sina produkter till vanliga privatpersoner. Något som verkligen behövs och som det finns ett stort värde i. Det ligger helt enkelt i en privatpersons ekonomiska intresse att snarare hyra de maskiner och de verktyg som behövs än att köpa dessa för en väldigt hög kostnad.

Med tanke på att renoveringar och byggnationer dessutom är vanligt förekommande i dagens Stockholm så är detta en vinstsituation för båda parter. Företag inom maskinuthyrning har en regelbunden ström av kunder och kunderna i sin tur får en chans att för ett schysst pris hyra de verktyg och de maskiner som annars endast brukar vara exkluderade till professionella yrkesmän.

Husköpet kan bli en mardröm

8 jul 2017

Går ni i hustankar? Det finns vissa saker ni bör kolla upp innan köpet genomförs - allt för att undvika vissa extrema och oförutsedda kostnader.

Dolda Fel

Dolda fel på en bostad är något som inte kan vara förväntat pga. bostadens ålder och skick och andra fel som inte går att upptäcka vid en noggrann besiktning. Den tidigare ägaren har skyldighet att berätta om dolda fel om han eller hon känner till dessa. Den tidigare ägaren kan friskriva sig från dolda fel, men då brukar kostnaden för köpet bli betydligt lägre. För att få friskriva sig från dolda fel så får den tidigare ägaren inte känna till några dolda fel. Om det visar sig att den tidigare ägaren har känt till felen så gäller inte klausulen friskrivning från dolda fel. Om dolda fel uppstår så ska man alltid anlita en besiktningsman som för protokoll och sedan kontakta den tidigare ägaren. Vi rekommenderar att ta hjälp av en advokat för att få bästa möjlighet att få ersättning från den tidigare ägaren vid dolt fel. Dolda fel kan bli en stor och oväntad kostnad om det inte hanteras på rätt sätt med professionell hjälp.

Större kostnader än förväntat

Om ni köper en bostad med renoveringsbehov, räkna noga på kostnaderna för att renovera bostaden till den standard ni vill ha. Kostnaderna kan lätt skena iväg och helt plötsligt står ni med mer skulder över öronen än vad som var tänk från början - utan att bostaden är i skick att bo i. Det kan bli en kostsam affär - till och med dyrare än att köpa en bostad som går att bo i från början. Ta alltid hjälp av en renoveringsfirma för att få hjälp med kostnader och vad ni kan förväntas få lägga ut för renoveringen.

Problem med utbyggnadsdrömmar

Om ni köper ett hus och funderar på att bygga ut huset eller göra en tillbyggnad - kolla alltid upp detta innan köpet genomförs. Kommunen avgör vilka utbyggnationer som får göras och inte. Du måste även ta hänsyn till dina grannar. Om du gör en utbyggnation utan att få bygglov eller godkännande av grannarna kan ni tvingas riva hela utbyggnationen - även fast den är klar och redo att användas. Detta kan bli en dyr och tråkig historia om man inte går till väga rätt från början.

Att köpa bostad är en av de dyraste köpen en vanlig familj gör, se därför till att det blir korrekt gjort. Fråga hellre en gång för mycket än för lite, dubbelkolla alla papper, dubbelkolla försäkringar och se till att ni är trygga om något händer. Oväntade utgifter kan alltid uppstå när man äger en bostad, men skydda er så långt det går.

Kontakta en rörmokare i Stockholm

6 jul 2017

Det finns vissa problem som man stöter på i sin bostad och där man kan komma att behöva ta hjälp av en professionell yrkesman. Ser man här till en typisk sak som man kan sköta på egen hand så handlar denna om att rensa avlopp. Ett väldigt jobbigt projekt som man dock måste genomföra med jämna mellanrum. Dock; ibland så räcker det inte med att enbart rensa sitt avlopp för egen maskin och ibland så krävs det att man kontaktar en rörmokare – detta om problemet dyker upp mer frekvent eller om det exempelvis börjar bubbla ur en golvbrunn.

Sker det ofta så kan dessa problem nämligen vara en indikation på att någonting större ligger bakom och här kan således en rörmokare vara den hjälp man behöver. Vi kan här ge ett exempel på hur en sådan situation kan komma att se ut och hur en rörmokare kan hjälpa till att sparar pengar för ägaren till bostaden.

För enkelhetens skull säger vi här att det handlar om ett hus i Stockholm som under en längre period haft stopp i sin toalett; ett problem som pappan i familjen löst genom att använda en så kallad kamelkyss. Med kamelkyss – eller barnmorska, som det också ibland kallas – menar vi här den träpinne som har en gummiplopp fäst i sin ena ände. Ett verktyg som man trycker ner i toaletten och som genom ett vakuum suger upp det som skapat stoppet. Inga konstigheter och något som ibland måste göras – skillnaden här är att pappan i huset i Stockholm tvingats till detta flera gånger under den senaste månaden och han beslutar sig av den anledningen att kontakta en rörmokare som – väl på plats – genomför en stamspolning.

Just denna rörmokare har nämligen en totalentreprenad där han kan erbjuda denna tjänst till behövande i Stockholm och detta sparar således kunderna pengar. Gott så, men denne rörmokare insisterar även på att han ska genomföra en omfattande undersökning av husets övriga rör- och ledningar.

Han vet nämligen att huset är lite till åren och då han i grannskapet – vid tidigare tillfällen – gjort liknande undersökningar så har han upptäckt att rören ofta håller en låg status. Ägaren till huset i Stockholm accepterar förslaget och rörmokaren genomför denna undersökning med hjälp av moderna instrument i form av kablar som förs in i husets ledningar. I änden av dessa kablar sitter kameror – något som gör att rörmokaren i realtid kan följa händelseförloppet via en dataskärm.

Agera vid upprepade stopp i avloppen

Detta hus i Stockholm – liksom de i grannskapet – håller även det ganska låg status och rörmokaren ger här rådet att det måste genomföras en relining. Detta innebär att man lagar de befintliga rören snarare än att – genom ett omfattande stambyte – lagar rören och ledningarna. Det här sättet kommer att kosta betydligt mindre pengar och dessutom ta betydligt kortare tid; hade familjen väntat med detta så hade det blivit väldigt mycket pengar och dessutom inneburit stora faror.

Alla vet hur stora vattenskador som kan komma ur att ett rör- eller en ledning sprungit läck och hur mycket detta kostar att korrigera. Genom att man i tid kontaktade en rörmokare så har man också tjänat mycket pengar och man har dessutom gett hela huset en längre livslängd. Ett typisk exempel på hur man som husägare ska agera vid upprepade stopp i avloppen; man ska se dessa som indikationer på att betydligt större faror lurar i bakgrunden och därmed kontakta en rörmokare.

Ska du köpa värmepump?

2 jul 2017

Värmepumpar är något som dels leder till en lägre kostnad för husägare och som dels också – i och med att de tar tillvara på- och återvinner de naturliga resurser som finns runt omkring oss – också är betydligt skonsammare mot miljön. Det finns alltså oavsett vilken typ av energibrunn man slutligen använder sig av all anledning till att som husägare överväga värmepumpar och detta oavsett om man har sitt hus i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Kiruna.

Värmepumpar i sig är nämligen något som kan ta tillvara på allt ifrån bergvärme, jordvärme, vattenvärme och frånluftsvärme och omvandla dessa element och energi från dessa till uppvärmning i ett hus; det är istället området kring huset som ligger till grund för vilken typ av värmepump man ska välja.

Då det sedan kommer till själva valet av värmepumpar – och här ponerar vi för enkelhetens skull att du är en husägare i Malmö och att du har perfekta förutsättningar för bergvärme – så kommer däremot några viktiga frågor och dessa ser ut enligt följande; vilken modell ska jag välja, vart ska jag köpa den, vilket märke ska jag välja och till vilket pris? Här har vi några avgörande frågor gällande värmepumpar och det man ska veta är det handlar om lite av en djungel som kan vara svår att bena ut för en lekman.

Av den anledningen så har vi sammanställt några tips och råd och hur man ska tänka gällande värmepumpar och om man står inför att köpa en sådan i Malmö. Vi lämnar här själva installationen åt sidan och kostnaden kring en sådan och vi lämnar den aspekten med enbart en liten påminnelse om att rot-avdraget går att använda där och att priset således inte alls behöver bli så dyrt som många verkar tro. Med detta sagt så fortsätter vi med våra tips angående köp av värmepumpar i Malmö.

  • Välj en oberoende återförsäljare. På samma sätt som om du ska köpa en bil så finns det inom värmepumpar så finns det återförsäljare som är bunden till speciella märken och modeller. Det viktiga och det du ska fokusera på är att hitta rätt värmepump till ditt hus; en värmepump som ger just dig den bästa effekten och som kan sänka just din energikostnad. Du ska således kontakta en återförsäljare av värmepumpar som jobbar oberoende och som inte är bunden till ett specifikt märke så detta lätt kan leda till en sämre effekt och där din energiräkning inte alls sänks på det sätt du önskar.
  • Välj ett etablerat märke. Det här kan vara aningen motsägelsefullt baserat på tipset ovan; men faktum är att då det kommer till värmepumpar så är de större aktörerna och märkena att föredra. De har längre livslängd, de har förmånligare garanti, de ger bättre effekt... Förvisso kostar de lite mer än vad de oetablerade; men i slutändan så står de emot tidens tand på ett bättre sätt och så himla stor skillnad i pris är det trots allt inte. Det finns en anledning till att vissa märken är större än andra och om det sedan gäller kylskåp, värmepumpar eller bilar spelar ingen roll.

Montera dina markiser korrekt i Hägersten

29 jun 2017

Markiser har på senare år blivit ett väldigt populärt sätt att förändra sitt hus och dess exteriör och det är också lätt att förstå varför. Genom att montera markiser på sitt hus så får man nämligen – till en ganska låg kostnad – ett lyxigare yttre, ett hus med mer karaktär samt ett hus som skiljer sig lite fårn mängden. Det är alltså ett perfekt sätt för en husägare att snabbt få till en förändring på husets utsida utan att behöva måla om eller exempelvis byta tak som båda kostar mycket pengar och som dessutom tar mycket tid i anspråk – något som alltså inte markiser tar. Förutsatt då att man utför jobbet på rätt sätt och det är tyvärr detta som inte sker alla gånger.

Många personer ger sig nämligen på att själva montera dessa markiser och detta gör att de efter en kort tid måste göra om hela jobbet. Det är nämligen svårt att montera markiser och om vi tar ett exempel på ett hus i Hägersten utanför Stockholm så ska vi också försöka förklara varför det är svårt och vad som kan gå snett med utförandet. Detta hus i Hägersten är alltså i behov av en förändring och ägaren bestämmer sig för att markiser är den bästa lösningen. Familjen bestämmer sig här för en modell som är blå till färgen då huset i fråga är rött och man därför tror att en lite marin känsla ska kunna skapas. Familjen köper dessa markiser online och får dem levererade direkt till dörren i Hägersten och det är här som det börjar gå fel.

Mannen bestämmer sig nämligen för att montera dessa markiser på egen hand och känner att han tack vare detta kommer att spara mycket pengar – något som alltså här får en motsatt effekt i slutändan. Denna man i Hägersten har nämligen inte tagit hänsyn till yttre omständigheter som vind, närheten till sina grannar och till en större gångstig bredvid huset och det är också dessa som kommer att ligga honom och hans monering av markiser i fatet.

Väder och vind spelar roll för markiser i Hägersten

Det blåser nämligen mycket just där i Hägersten och då mannen monterar sina markiser så upptäcker han dessutom att de är så stora att de kommer in över grannens tomt samt att de även täcker en del av gångstigen. Detta innebär att han måste ta ner dessa markiser och istället sikta in sig på att specialbeställa nya som är måttanpassade efter hans hus i Hägersten – ett betydligt dyrare alternativ som han sluppit om han direkt kontaktat en professionell person för jobbet.

Detta både gällande monteringen och som såg över hus dessa markiser i Hägersten på bästa sätt kunnat anpassas till rådande klimat, till omgivningen och till sin egen miljö. Blåser det mycket eller är nära till grannarna så måste detta vägas in i beräkningen gällande sina markiser – man kan liksom inte bara sätta upp dessa utan någon som helst tanke och plan. Detta blir ofta dyrare och betydligt sämre och därför är alltså rådet att man direkt anlitar en kunnig person – oavsett om man nu bor i Hägersten eller i någon annan stad i Sverige.

Markiser fräschar upp husets utsida

21 jun 2017

Det är alltid massor med prat om hur man får ett fint hus, men då tänker de flesta på insidan. Men utsidan är minst lika viktig! För en gångs skull är det alltså okej att säga att det inte bara är insidan som räknas. Vårda husets utsida, likväl som du vårdar ditt eget yttre. Det är ändå utsidan som vi ser först, även fast insidan kan vara helt fantastisk också.

Rent och fräscht yttre

Det låter som en kontaktannons, men husets utsida är minst lika viktigt som insidan. Husets fasad bör rengöras ordentligt en gång om året. Då har ni möjlighet att få bort smuts, pollen och även chansen att se om färgen behöver bättras på någonstans. Med rent och fint yttre så räknas även gräsmattan, altanen och uteplatsen in. Gräsmattan ska vara välskött, buskarna trimmade och altanen eller uteplatsen spolad och borstad. Det gör det lite trevligare att se på huset om fasaden och uteplatserna ser välvårdade ut. Det behöver absolut inte rengöras lika ofta som insidan behöver städas, men gör göras iallafall en gång per år, gärna i början av sommaren.

Markiser fräschar upp utsidan

Markiser är både snyggt och praktiskt för huset. Altanen blir inte så blekt av solen och ni kan njuta av värmen i skön skugga. Det kan även rädda spring med tallrikar och mat om det skulle börja regna mitt i en måltid. I och med att det nuförtiden går att specialbeställa markiser i önskad storlek och färg så kan vilket hus som helst få snygga och fräscha markiser. Kom bara ihåg att även markisen behöver skötas om, precis som resten av utsidan av huset. Den bör rengöras från pollen och annat skräp för att få en längre hållbarhetstid, då ser den även mycket fräschare ut. För att markiserna inte ska slitas mer än nödvändigt så bör man montera ner dem på vinterhalvåret. Varför riskera att slita på dem i onödan? De ska ju slitas på sommaren, om något.

Välj och vraka bland markiser

Det finns många företag runt och i Stockholm som säljer markiser, så våga kolla runt vilka som kan erbjuda dig den bästa kvalitén till det bästa priset. Bland annat så kan du köpa markiser från Danderyd likväl som från Södertälje. De flesta företag ger dig massor av tillval, bland annat om du vill ha en elektrisk eller manuell markis. Det viktigaste är att inte bara köpa första bästa, jämför priser, kvalité, kundrecensioner, leveranstider och hur lång garanti företaget lämnar på din markis.

← Äldre inlägg