Blogg

Har du problem med fukt i ditt hus?

13 dec 2017

Fukt är i sig inte skadligt, men om man har en fuktskada och låter bli att korrigera den så kan det på sikt vara skadligt - både för dig som boende i huset och för själv husets konstruktion. En fuktskada kan dels uppgraderas till en ren vattenskada och dels så kan det också komma att blir mögelangrepp i området; mögel som i sin tur kan leda till allergier och exempelvis astma. Då det kommer till en fuktskada så gör man alltså bäst i att agera direkt; något som inte alls behöver vara så dramatiskt som det låter. Olika typer av fuktskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar husägare och har du drabbats av en sådan så finns det alltså skäl till oro - men inte fog för någon panik. Det går att åtgärda en fuktskada och vi tänkte visa hur tillvägagångssättet ser ut. 

Hyra avfuktare efter en inspektion

Vi kan säga att du äger ett hus och där du misstänker att det finns någon typ av fuktskada i en del av huset. Antingen så ser du denna rent okulärt genom att området där den sitter har fläckar, att tapeten börjat flagna eller lossna eller genom att sjok av färg har fallit av. Du kan även misstänka en fuktskada genom att det luktar unket och instängt. 

Oavsett vilket - steg nummer två är att du kontaktar ett företag som erbjuder en inspektion och där din fuktskada kan fastställas. Hos detta företag kan du sedan - om inspektionen visar på att det de facto finns en fuktskada - hyra en avfuktare. Mer om att hyra avfuktare sedan dock; först ska vi nämligen titta på stegen som leder fram till att din fuktskada blir åtgärdad. Så här ser nämligen vägen dit ut: 

 • Företaget besiktigar skadan och upprättar ett mätprotokoll. Det här kallas för en fuktbesiktning.
 • Man bedömer - utifrån fuktigheten - vilken typ av avfuktningsteknik som ska användas och hur länge proceduren ska fortlöpa. Hela tiden sker kontinuerliga uppföljningar och kontroller av fuktnivån.
 • Då godkända nivåer kan mätas så är arbetet slutfört.

Som sagt och som du kan avläsa av detta så kommer du att tjäna på att åtgärda problemet så fort som möjligt. Att hyra en avfuktare kostar, trots allt, pengar och du vill ha den stående hos dig så kort tid som möjligt. Därför så kan ett gott råd vara att utföra regelbundna kontroller av extra utsatta områden av huset till vilka vi kan nämna köket, tvättstugan, badrummet, vinden och - framförallt - krypgrunden och källaren. Kontroller som inte behöver göras av dig personligen; det går utmärkt att kontakta ett företag med expertis inom området. 

Ytterligare ett råd - både då det kommer till inspektioner och att hyra avfuktare - är att välja samma företag för båda ändamålen; då brukar ett paketpris vara möjligt att få. Dessutom så vet de vilken typ av avfuktare som krävs och hur man får bäst effekt av denna. Läs mer på: hyraavfuktare.nu.

Byggreglerna i Ekerö kommun

12 dec 2017

Reglerna för bygglov ser annorlunda ut över hela landet. Ska du till exempel göra en badrumsrenovering, där nya fönster ska sättas in, bör du ansöka om ett bygglov innan. Det här gäller visserligen över hela landet (med god sannolikhet), men det finns ändå detaljer som skiljer de olika kommunerna när det kommer till att bygga nytt, bygga till och bygga om. Vad gäller egentligen i Ekerö?

Innan du skickar in en ansökan

I Ekerö, som i övriga kommuner, är det mer regel än undantag att du behöver ansöka om bygglov innan en byggnadsåtgärd får utföras. I vissa fall kan det lämpa sig att först ansöka om ett förhandsbesked. Detta när du till exempel vill bygga utanför ett detaljplanerat område som inte är bebyggt. Om du på ett befintligt hus ska ändra utseendet avsevärt, krävs en ansökan. Det här gäller till exempel om du ska sätta in nya fönster i samband med en köks- eller badrumsrenovering.

Det finns dock många åtgärder där det inte krävs något bygglov. Ska du bara ändra invändigt, till exempel om du ska göra en badrumsrenovering av ett redan befintligt badrum, krävs inget bygglov. Inte heller krävs det om du till exempel ska installera braskamin eller ändra i avloppsanordning. För de två senare nämnda krävs dock en anmälan till kommunen. Ekerö är inte på något sätt i unika i det här, utan såhär ser det ut i de allra flesta kommuner.

Tänk på grannarna

Ekerö är en kommun med många olika sidor. Å andra sidan finns ganska tätbebyggda områden, å ena sidan finns områden där närmsta granne är långt bort. I det fall en granne finns nära, spelar den/dem en viss roll i ditt projekt. I vissa fall behöver nämligen stadsarkitektkontoret höra vad de tycker om ditt projekt. Det är på förhand bra att berätta för dina grannar om ditt projekt. De har rätt att överklaga ett bygglovsbeslut tre veckor efter att de bevisligen har getts kännedom om byggprojektet.

Ska du göra en badrumsrenovering med nya fönster kanske grannarna inte har särskilt starka åsikter. Om det däremot gäller en utbyggnad eller ett nybygge som kommer väldigt nära deras tomt, kan det vara desto mer angeläget för dem att säga sitt om saken. När ditt bygge kommer nära granntomten är det alltid bra att börja med att berätta om dina planer. Annars finns en risk att du kommer för långt in i planeringen, varpå grannarna säger nej.

Snygga till ditt badrum – billigt

6 dec 2017

En badrumsrenovering gör inte bara mycket för badrummet – utan för hela ditt hem. Det är bra att känna till att det inte alltid behöver kosta särskilt mycket, och att det finns en hel del man kan göra utan att behöva anlita rörmokare eller elektriker. Det här passar särskilt bra om du till exempel ska sälja ditt boende, men inte vill lägga ner tid och pengar på en helrenovering. Just för försäljningen är det dock viktigt att komma ihåg att det alltid är läget som är den mest avgörande faktorn. En villa i Järfälla utanför Stockholm kommer nästan alltid att säljas för mer än en villa i ett litet och isolerat samhälle – även om den sistnämnda har ett bättre badrum.

Kolla plattorna

En bra början är att kolla på badrummets plattor. En relativt enkel del i en badrumsrenovering är att se till att dessa är hela och rena. Behöver de bytas ut – byt ut alla. Att byta plattor behöver inte vara särskilt dyrt, utan kan hittas för bra priser, framförallt om man jämför mellan olika alternativ. Bor man till exempel i Järfälla utanför Stockholm har man flera handelsplatser med byggaffärer nära en. Tar man sig tiden att jämföra priserna hos olika affärer kan man potentiellt spara ganska mycket pengar. Vill man få en stor förändring i badrummet är alltså plattor en god idé att se över. Det är billigt och kan ofta göras själv, samtidigt som det ger en hel del för hur badrummet ser ut och känns.

Måla om väggarna

Även en ommålning är något som kan göras på egen hand. Om man inte siktar på en komplett badrumsrenovering finns goda chanser att man inte behöver anlita en hantverkare under processen. Precis som i fallet med plattorna är en ommålning relativt billigt, samtidigt som det kan göra en väldigt stor skillnad för hur rummet upplevs. Om du inte har målat förut kan det vara en idé att fråga en mer erfaren vän om tips. Bara du vet ungefär hur det går till finns en stor chans att du kan göra ett snyggt jobb på egen hand – men se till att vara säker innan du påbörjar arbetet.

Jämför hantverkare

Om du nu ändå behöver anlita en hantverkare under processen, till exempel för att dra el eller rör, kan du spara mycket pengar på att jämföra dem. Bor du i till exempel Järfälla eller annat mer tätbefolkat område finns en god chans att du har många firmor att välja mellan. Ett effektivt sätt att jämföra hantverkare på är att använda sig av offertsidor. Du skriver då att du behöver hjälp med, till exempel, ”badrumsrenovering i Järfälla”. Offertsidan förmedlar sedan din beskrivning till aktörer i närområdet. Kolla in denna sajt för en bra hantverkare

Lycka till!

Bygga balkonger i bostadsrätt

27 nov 2017

Nuförtiden byggs de flesta flerfamiljshus med balkonger. Balkonger har blivit en standard och en självklarhet för de flesta och är ett måste för många när man söker ny lägenhet.

En stor del av Stockholms äldre bebyggelse byggdes dock utan balkonger. Hade husen balkonger så var det mer en arkitektonisk detalj och man byggde högs två, tre balkonger per bostadshus, oftast i de finare våningarna högst upp. I och med funkisens inträde blev det allt vanligare med balkonger men långt ifrån alla nybyggda hus hade balkonger.

Kontakta styrelsen

Bor man i en bostadsrättsförening och vill bygga en balkong till sin lägenhet gör man bäst i att kontakta styrelsen och försöka se om det finns fler grannar som nappar på idén. Balkonger är föreningens ansvar och man kan inte själv välja att bygga en balkong. Beslut om balkongbygge måste tas på en medlemsstämma med majoritet.

Många intressenter

Däremot är det ofta så att intresse för balkonger finns och chanserna är stora att få en tillräckligt stor andel grannar  intresserade av ett balkongbygge. Man kan dock aldrig tvinga en granne att bygga en balkong utan man måste ha rätten att stå över. Självklart står också varje medlem för kostnaden för sin egen balkong.

Balkonggrupp

Ett vanligt förfarande när önskemål om balkonger uppkommer är att en grupp medlemmar utses att undersöka möjligheten till balkongbygge. Denna grupp tar reda på vad som krävs för att få bygglov, pratar med kommunen och kontaktar firmor som bygger balkonger och ber om offerter. Man väljer sedan ut en entreprenör som tar fram förslag och skisser på balkonger och vad det skulle få för effekter på exempelvis insyn, ljusinsläpp osv. Därefter presenterar man resultatet i ett utskick till alla medlemmar och kallar till en extrastämma för att besluta om balkongbygget.

Majoritet

För att ett beslut ska kunna tas måste två tredjedelar av medlemmarna vara för. Varje andel, dvs lägenhet, har varsin röst. Det är viktigt att i presentationen av utredningen betona att man inte i det här läget förbinder sig till ett balkongbygge utan det handlar bara om ifall föreningen ska bygga eller ej. Det är vanligt att rösta innan man söker bygglov, detta eftersom bygglovet medför en kostnad som föreningen måste ta och man vill oftast inte ta den kostnaden i onödan.

Om det blir ett ja vid stämman skriver föreningen kontrakt med entreprenören och skickar in en bygglovsansökan. Om bygglovet kräver justeringar av planen görs de och sedan får medlemmarna bestämma sig för om de vill bygga balkong till sin lägenhet. Det brukar vara lätt för medlemmar att få utökat bolån för balkongbygge eftersom det i de flesta fall medför en värdeökning på bostaden.

Detaljplanering och utförande

Entreprenören gör detaljerade undersökning av förhållandena i varje lägenhet och presenterar sedan ett pris för varje enskild balkong. Därefter betalar de medlemmar som går med på priset in summan till styrelsen och skriver kontrakt med föreningen. Sedan kan byggandet börja. Det tar vanligtvis ungefär 10 veckor att bygga en balkong och det utgör oftast ingen större störning för lägenhetsinnehavaren. Det mesta av arbetet sker utanpå huset, endast när installation av balkongdörr ska göras krävs tillträde till lägenheten.

Ett bygglov gäller i fem år och ibland kan styrelsen besluta om ett andra tillfälle att bestämma sig innan bygglovsperioden tar slut för de medlemmar som stod över första gången, exempelvis nyinflyttade.

Därför visas inte priset på mögelsanering

13 nov 2017

De som tror att de har mögel i hemmet bör alltid genomföra en mögelkontroll. Genom fuktmätning och olika andra mätningar kan företag specialiserade på detta avgöra om en mögelsanering behöver ske eller inte. Om det behöver ske finns ett flertal företag att välja på. I alla fall för de som bor i större städer exempelvis Stockholm.

En snabb slagning på Eniro visar att hela 204 företag är noterade under mögelsanering i Stockholm. Nu är visserligen en del av dessa underentreprenörer eller vänder sig inte mot privatpersoner. Men utbudet är ändå stort.

Eftersom det är ett stort ingrepp, och därmed relativt dyrt, är det många som vill jämföra priser mellan flera olika företag. Men det är lättare sagt än gjort. Vid en kontroll på tio större mögelsaneringsföretag i Stockholm visade det sig att inte ett enda visade en prisnivå.

Behöver se objektet

Den tydligaste orsaken att pris inte presenteras är att flera faktorer avgör totalpriset på mögelsaneringen. Det kan liknas med badrumsrenoveringar där arbetstiden bland annat avgörs av storleken på badrummet, underliggande material och om det är kakel eller våtrumsmatta.

Av denna anledning är det mycket vanligt att företagen anger att de gratis kan komma ut och göra bedömning på plats. Därefter kan en gratis offert lämnas. En del företag i Stockholm har istället valt att information ska skickas in av personen som vill ha hjälp med mögelsaneringen. Detta med skriftliga beskrivningar, yta på bostaden och bilder på angreppen.

Prisexempel skulle kunna ges

Att det är svårt att ge exakta priser på hemsidan är alltså uppenbart. Det är helt enkelt för många parametrar att ta hänsyn till och företaget behöver få en överblick över problemet innan de kan avgöra slutgiltigt pris. Samtidigt behöver det ena inte utesluta det andra. Det är nämligen ofta som kunden vill ha ett ungefärligt pris för att förstå vad det handlar om för nivåer.

Flera företag inom badrumsrenovering ger exempel på sina hemsidor. Ett större företag i Stockholm har flera exempel presenterade. Det kan exempelvis vara att badrummet är på 15 kvm, att man väljer kakel på normal prisnivå osv. Därefter säger de att kostnaden är cirka X kronor. Självklart förstår besökarna på hemsidan att alla badrum inte kostar denna summa. Men de som har badrum i ungefärlig samma storlek och kräver liknande kvalité kan räkna med ett pris kring det angivna priset.

Men bland de mögelsaneringsföretag i Stockholm som undersökts var det inget som valde att ge prisexempel. Vågar man inte visa priset eller är det inget som ökar konverteringen? För kunderna hade det däremot varit positivt eftersom man snabbare sett om det varit värt med mögelsanering eller om det är bättre att riva bostaden och börja om.

Behöver du ta bort mögel från ditt hus? Läs mer här!

Fördelarna med heltäckningsmatta

24 okt 2017

Det finns några stora Tack-Men-Nej-Tack då det kommer till inredning. Detaljer som under en period var heta - men som förmodligen aldrig kommer att bli det igen. Många skulle här räcka upp handen och säga att ett typiskt exempel på en sådan inredningsdetalj är heltäckningsmattan. Vi skulle dock säga att man har väldigt fel i detta. Heltäckningsmattan är på väg tillbaka - med full kraft. Och: detta - faktiskt - med all rätt.

Vi tänkte förklara varför heltäckningsmattan ska är värd att överväga hemma hos dig och vi tänkte göra det genom att rada upp några punkter som ser ut enligt följande:

 • Nytt material. Gårdagens heltäckningsmattor hade brister gällande sin kvalitet. De klarade inte av den dagliga belastningen, de torkade in och slutligen så brast de. tilld etta så kom även statisk elektricitet som en inte alltför välkommen gäst - du klev ner på din heltäckningsmatta på morgonen och fick en kyss under fötterna. Inte alls skönt. Nu då? Ja, de gamla modellerna är borta och ersatta av mattor med mer slitstarkt material och där antistatiska fibrer vävts in för att motverka den statiska elektriciteten.
 • Finare modeller. Färger, mönster och struktur har också kommit att utvecklas hos dagens heltäckningsmattor. De passar - kort sagt - in i vilket rum som helst och går att matcha oavsett vilken inredning du gillar. Det går även att komponera egna mönster hos många tillverkare.
 • Skönare att gå på. Denna punkt är naturlig. En heltäckningsmatta är mjuk och den är väldigt skön att gå på. Oavsett väderlek så är den behaglig att sätta ner sina fötter på; något som är en klar fördel en tidig vintermorgon.
 • Energisparande. Lägger man in en heltäckningsmatta så finns det pengar att tjäna rent energimässigt. Du kan sänka temperaturen med ungefär två grdaer i det rum dn ligger och det är naturligtvis väldigt positivt sett över en längre period.
 • Trygghet för barn. En heltäckningsmatta är dels skön att krypa på och dels så dämpar den om ditt barn skulle falla. Det här gör att barnrummet är en perfekt plats att lägga in mattan i fråga. Dessutom så dämpar den ljud också - något som säkerligen dina grannar kommer att uppskatta.

Där hade vi några av de anledningar vi tycker är värda att lyfta fram då man pratar om heltäckningsmattans stora återkomst. Dock så finns det även några nedsidor värda att nämna. Den naturliga är att städningen blir jobbigare. Du får vara beredd på att dammsuga betydligt oftare än vad du gör på ett vanligt trägolv. Detta då dammet fastnar och syns på ett helt annat sätt på en heltäckningsmatta.

Själva arbetet med att lägga in mattan kan också vara lite klurigt - men exempelvis här kan du hitta experter på området. Vi råder alltid att man tar hjälp med att lägga in mattan så att allting sker enligt konstens alla regler. Här kan man med fördel använda sig av Rot-avdraget och få till stånd ett mer fördelaktig pris. Genom Rot kan du dra av 30% av arbetskostnaden och detta med ett årligt tak om 50.000 kronor.

Vet mer om linoljefärg

15 okt 2017

En del tror att linoljefärg är mycket svårt att måla med. Beroende på förkunskaper och erfarenhet kan det visserligen vara svårt att få till ordentligt, men om bara satsar på att måla tunt har de allra flesta mycket goda chanser att få ett fint resultat. Många som vill ha linoljefärg väljer dock att anlita en målerifirma för att vara på den säkra sidan, men man bör inte vara alltför främmande för att testa på det själv.

Ett gott alternativ för den som värnar om miljön

Linoljefärg är tillverkat av en förnyelsebar råvara, vilket gör det till ett mycket bra alternativ för den som vill värna om miljön. Trots detta finns många som har en negativ uppfattning om färgtypen, att det skulle vara dyrt, svårt att måla med och att en stor risk för mögel finns. Det här gör att många ryggar tillbaka från färgen.

Många som arbetar på målerifirmor och som faktiskt har haft erfarenheten av att måla med färgen tycker dock annorlunda. Just att den är miljövänlig är något som många lyfter fram, men också att den är dryg och vacker är stora fördelar med den. Att ytan inte blir jämn och slät är sant, men det är just det faktumet som många hävdar är bra med färgen. Att det blir lite flammigt är bara vackert, anser många.

Hur ska den egentligen användas?

Åsikterna går isär ganska rejält om hur man faktiskt bör måla med linoljefärgen – inte bara mellan privatpersoner, utan också olika målerifirmor emellan. En målerifirma kan till exempel anse att basen bör vara kokt, medan en annan målerifirma kan tycka att basen ska vara rå. Ofta finns inget riktigt rätt eller fel, utan resultaten kan bli bra oavsett vilken metod man använder sig av. Dock blir resultaten annorlunda, och vad som egentligen är vackrast är såklart subjektivt. Det enda sättet att veta är att själv arbeta med färgen och på egen hand upptäcka vad man tycker passar bäst.

Hitta en målerifirma som kan göra jobbet

Som nämnt i inledningen är det fullt möjligt att få ett gott resultat med linoljefärg på egen hand. Om man är osäker kan det bästa dock vara att anlita en målerifirma som kan göra jobbet. Det bästa sättet att hitta en bra entreprenör på är kanske att hitta helt enkelt söka på nätet. Testa med sökfraser som ”Målerifirma Stockholm” (där du eventuellt ersätter Stockholm med din stad).

I storstäder som Stockholm och Göteborg har du goda möjligheter att förhandla ner priserna, eftersom utbudet är så pass stort. Gjorde du en sökning på just ”Målerifirma Stockholm” fick du sannolikt fram många relevanta träffar. Ett bra sätt att säkerställa att man betalar ett marknadsmässigt pris är att in offerter från flera av dessa firmor. Glöm inte att ta referenser också. Vi rekommenderar detta företag: www.målerifirmastockholm.biz

Hur mår ditt hus egentligen?

5 okt 2017

Det man kan säga gällande husägare och hur dessa tänker är att följande: ser någonting bra ut – ja, då är det också troligt att så är fallet. Det vill säga; det man ser kan man påverka. Skulle du som exempel på detta äga ett hus i Malmö och se att fasaden börjat spricka – ja, då är det också troligt att du agerar och att du gör detta genom att måla om eller genom att utföra en omfattande fasadrenovering. Detsamma gäller interiört; du skulle byta ut kakelplattor som gått sönder, du skulle slipa ett golv som inte ser fräscht ut och du skulle måla om ifall färgen börjat flagna. Det mesta grundar sig på vad som möter ögat; en husägare bedömer husets skick rent okulärt – men man missar det man inte ser.

Vart vill vi komma? Ja, hur ser det egentligen ut på insidan av huset. Hur fungerar de rör och ledningar som löper på insidan av huset och som dagligen används? Hur är luften du andas? Dessa punkter leder oss till VVS och vikten av att låta företag inom denna bransch undersöka hus och bostäder.

Kontakta ett företag inom VVS

Vi säger återigen att du äger ett hus i Malmö – ett hus som av allt att döma är i toppskick; du har ett nytt tak, du har ett fräscht kök och du har nyligen kaklat om i badrummet. De enda problem du har är att 1) det ofta blir stopp i avloppet 2) det bubblar då du spolar i diskhon 3) det luktar lite skumt ur densamma och 4) vattnet rinner inte undan i duschen. Fyra stycken problem som du bör undersöka och åtgärda genom att kontakta ett företag inom VVS i Malmö.

För – vad är det egentligen som döljs bakom dessa problem? Troligt i det här fallet är att det företag inom VVS kommer att undersöka rör och ledningar i ditt hus i Malmö och komma fram till att det antingen är dags för ett omfattande ingrepp i form av ett stambyte eller en spolning av nämnda stammar (stammar är samlingsnamnet för just rör- och ledningar). Skulle du inte kontakta detta företag inom VVS och låta dem utföra lämpliga åtgärder – ja, då skulle dessa stammar kunna brista och gå sönder; med fruktansvärda följder. Vattenskador är sällan billiga historier och att ställa den kostnaden mot exempelvis en stamspolning – ja, det är en enorm skillnad.

Kort och gott och summa summarum: äger du ett hus så är det inte bara ögat som sköter undersökningen. I många fall så måste du även använda dina andra sinnen – lukt exempelvis – och ibland så bör du låta proffs hjälpa dig med att hitta fel som du inte ser. VVS och företag inom denna bransch är ett, som vi beskrev ovan, gott exempel på detta.

Vilka markiser passar ditt hus?

5 okt 2017

Folk slänger sig lite slarvigt med ordet markis; man tar för givet att det enbart handlar om de runda varianterna som sitter ovanför fönstren. Sådana finns också och de går under namnet korgmarkiser. Anledningen till att du känner till sådana är att du förmodligen sett dessa betydligt fler gånger. Dessa brukar nämligen sitta ovanför ingångarna till olika butiker, restauranger och cafeér och har du exempelvis gått omkring på Drottninggatan i Stockholm – ja, då har du indirekt registrerat dessa markiser.

Men – det handlar inte uteslutande om sådana modeller. Visste fler om detta – ja, då tror vi också att efterfrågan för markiser skulle öka ganska rejält. Det vi tänkte göra här är därför enkelt . Vi tänkte presentera några olika varianter och modeller av markiser och hoppas på att någon av dessa ska falla dig på läppen.

 • Terassmarkiser: terassmarkiser är ofta ett betydligt bättre alternativ att sätta ovanför en veranda eller en uteplats än vad ett tak är. Detta av den enkla anledningen att dessa markiser är anpassningsbara och går att fälla ut- och in allt beroende på om du vill ha sol eller skydd mot densamma. Här brukar ändå många peka på taket som överlägset då detta skyddar mot regn och blåst. Talar man om markiser så vet man ju att dessa inte klarar av regn. Så är definitivt inte fallet längre. Dagens markiser är anpassade efter vårt nordiska klimat och detta gäller oavsett om du bor i Kiruna, i Stockholm eller i Malmö. Terassmarkisen styrs dessutom bekvämt med hjälp av en fjärrkontroll och är således automatisk.
 • Fönstermarkiser: den vanligaste – och förmodligen mest tilltalande för dig – är fönstermarkiser, som även går under namnet fallarmsmarkiser. Dessa ger ett väldigt bra solskydd och skänker svalka till ditt hus oavsett hur varmt det är ute. Du kan själv justera hur mycket de ska täcka och även dessa går att få automatiska. Samma sak gäller dessa markiser som vid terassditon – de är anpassade efter vårt klimat och de klarar av både regn och blåst. Viktigt att säga gällande dessa markiser är att de går att få i mängder av olika utföranden där du själv kan anpassa exempelvis färg mot hur ditt hus ser ut.
 • Många moderna hus väljer vertikalmarkiser framför persienner och det är lätt att förstå varför. Vertikalmarkiser är nämligen avsevärt mycket snyggare och ger samma skyddande effekt mot solen. Dessutom – och detta är den stora skillnaden: väljer du denna markis gjord av väv så kommer du att kunna se ut genom den. Detta samtidigt som ingen kan se dig från den andra sidan. Ett perfekt sätt att blockera insyn utan att känna sig instängd. Denna typ av markis är – beroende på just detta – lite av en storsäljare i Stockholm och andra städer där man lever tätt inpå varandra.

Säkra dina dörrar för ditt nya husbygge

4 okt 2017

Har du precis förverkligat din dröm och byggt ett nytt hus i Stockholm? Då vill du självklart ha det i behåll och bo tryggt och lugnt i drömboendet. Det finns dock en hel del ljusskygga individer där ute som vill komma åt dina värdesaker. Att säkra dörren är bara att sätt att stoppa inbrottsttjuvarna

Viktigt med ett helhetstänk

Helheltstänket är viktigt om man vill skydda sig mot inbrott. Optimal säkerhet är en komibination av flera olika faktorer, där säkrade dörrar bara är en.

Altandörren eller källardörren är oftast tjuvens favorit, enligt statistik. Det dolda läget är den främsta anledningen till det, inbrottstjuven kommer lättare undan på det sättet. Här är de ingångar som inbrottstjuvar föredrar:

 • Altan- eller källardörr 33 procent
 • Ytterdörr 28 procent
 • Fönster 21 procent
 • Annat 18 procen

Några bra sätt att stoppa inbrottstjuvar är att säkra husets svaga punkter, att ha bra lås, att få det att se ut som att du är hemma och att låsa förråd och garage eller att installera ett larm. Grannsamverkan där man hjälper varandra att bevaka de boendes respektive hem, är också en lösning som avskräcker skummisar

Säkrad dörr ett bra skydd

Som synes ovan är ytterdörren en fördel som många tjuvar använder vid inbrott. Installerar du säkra ytterdörrar på ditt nya hus så är du en bit på väg i kampen mot inbrott. Det finns ett stort utbud säkerhetsdörrar att välja mellan, utrustade med säkerhetsdetaljer som trepunktslås och inbrottssäkra gångjärn. I dag finns det ett stort utbud säkerhetsdörrar som gör inbrottstjuvens jobb så mycket svårare.

Alltid sorgligt med inbrott

Ett inbrott är alltid sorgligt när det inträffar och slår hårt mot tryggheten och integriteten. Med en kvalitativ säkerhetsdörr gör du livet svårt för en inbrottstjuv, inte minst kombinerat med lås, larm och de olika åtgärder som vi gick igenom ovan.

Vill du veta mer om hur du säkrar din dörr på nybyggda huset i Stockholm. Vi råder dig att så fort som möjligt ta kontakt med en kompetent och certifierad låssmed i Stockholm.

Det här kan du göra för att öka värdet på huset

3 okt 2017

Du som ska sälja din bostad kan göra flera saker för att priset på huset ska bli högre när det väl är dags för försäljning. Vissa saker går inte att påverka, så som läget till exempel, men att bygga en altan eller renovera köket är fullt möjligt att göra. Det här kostar såklart en del pengar, som du förhoppningsvis får mer än tillbaka på när det är dags att sälja.

Bygga altan

Bygger du en ny altan med fint golv och t.ex. ett vackert glasräcke som släpper in ljus och omgivning, kan du i goda fall få dubbelt tillbaka för det du har lagt ut. Att bygga altan kostar, grovt uppskattat, mellan 80 000 och 150 000 kronor. I procent kan värdeökningen bli mellan 80 och 200.

Om värdet ökar med 80 eller 200 procent beror på altanens storlek, golv, räcke och inte minst läget. En altan med utsikt i söderläge ökar värdet på ditt hus mer än en altan i norrläge med utsikt mot bakgården. Även om man väljer det senare alternativet har man en god chans att få tillbaka pengarna vid försäljning. En fin nybyggd altan med utsikt i söderläge kan dock göra att du får tillbaka dubbelt vad du har gett för den. Att bygga altan är en god affär för många som gör det.

Takrenovering

Om taket är gammalt och slitet, och byts ut mot ett nytt, finns en viss chans att få tillbaka pengarna det har kostat. Det är dock inget man bör räkna med om man har valt dyra material. Huset kan, beroende på flera faktorer, öka i värde med 20 till 60 procent. Väljer du ett billigt men snyggt takmaterial finns chanser att få tillbaka pengarna, men ett dyrare tak på en billigare fastighet kommer troligtvis inte att ge dig hela summan tillbaka.

Renovera källaren

Att renovera källaren kan vara en riktigt bra investering. Att renovera, dränera och isolera en fuktig källare på 70 – 80 kvadratmeter kan kosta dig ungefär 150 000 kronor. I procent kan det leda till en värdeökning på allt mellan 25 % och 200 %. Om källaren ligger i ett område med höga kvadratmeterpriser har du god chans att få mer än pengarna tillbaka. Källaren kan inredas till användbara rum på ett relativt billigt vis.

Kök och badrum osäkra kort

Du som funderar på att både bygga altan, renovera källaren och renovera taket har potentiellt stora summor pengar att vinna vid en försäljning. När det kommer till kök och badrum är det möjligt att få tillbaka pengarna även där – men det kan vara svårt. I en dyrare fastighet finns en större chans att få tillbaka stora delar av investeringarna i t.ex. en köksrenovering.

Tänk på att både kök och badrum är något som köparna gärna utformar på personligt vis. Lägger man ut flertalet 100 000 kronor på ett badrum är det inget man bör förvänta sig att få tillbaka vid försäljning.

Fuska inte med din flyttstädning i Stockholm

2 okt 2017

Varför sker egentligen ett sådant utbrett fusk med flyttstädning i Stockholm? Frågan är ytterst relevant och den borde innebära en tankeställare för alla som någon gång står inför att flytta. Kort sagt; har man inte kommit överens om annat med de nya ägarna så måste en flyttstädning ske och detta är något som väldigt många verkar vara omedveten om; något som därefter drabbar dem ekonomisk. Det finns nämligen ett ekonomisk intresse i detta också – genomför man inte- eller fuskar sig igenom en flyttstädning så kan de nya ägarna ställa krav på ersättning; de kan anlita en städfirma i Stockholm och därefter skicka räkningen till den som misslyckats med att städa ur sig. Om vi ska ge en förklaring till varför det är vanligt med att en flyttstädning uteblir i Stockholm så kan vi räkna upp några avgörande detaljer som ligger till grund:

 • Trafiken: att flytta i Stockholm innebär att man måste räkna med trafikläget som ett element som kan göra att allt tar längre tid. I en mindre stad så kan kan vid en flytt åka fram och tillbaka utan några större problem; i Stockholm är man beroende av att trafiken flyter på ett helt annat sätt. Tar allt längre tid – ja, då blir en flyttstädning det ytterst lidande.
 • Man måste även väga in denna detalj och det här gäller inte bara i Stockholm. Kort sagt; i många fall så uteblir en flyttstädning av ren lättja.
 • För många flyttar. I Stockholm kan en ung människa (framförallt) tvingas flytta flertalet gånger per år; helt beroende på att bostadsmarknaden ser ut som den gör. Tvingas man flytta fyra-fem gånger per år – ja, då blir en flyttstädning också väldigt lätt att hoppa över i slutändan.

Dessa tre punkter kan användas som en slags förklaring – men absolut inte som ursäkter; och särskilt inte i Stockholm och anledningen till detta är följande: flyttstädning är billigare i Stockholm än någon annanstans i Sverige. Vi förklarar varför!

Billig flyttstädning i Stockholm

Att det finns väldigt många verksamma städföretag i Stockholm – särskilt efter införandet av rut-avdraget; något som också går att använda vid en flyttstädning – gör att priserna där är betydligt bättre än i övriga Sverige.

Som kund och flyttande kan man således anlita en städfirma till bra pris, man kan använda sitt rut-avdrag och man har i och med detta också slut på ursäkter till varför en flyttstädning uteblivit eller varför man fuskat med den. Orkar man- eller hinner inte – ja, då får man helt enkelt använda professionell hjälp.

Inspiration för att inreda vardagsrummet

25 sep 2017

Är det dags att göra om i vardagsrummet? Är du osäker på om du ska välja en kristallkrona eller en designer taklampa? Många tycker det är riktigt roligt att få inreda ett nytt rum i hemmet från scratch. Innan man börjar kan det dock finnas en viss risk att det brister i inspirationen. Om man vet vissa stilregler och hur många brukar tänka under inredningsprocessen finns goda möjligheter att skapa ett rum och ett resultat man känner sig helnöjd med. Här tar vi upp några saker som är viktiga att tänka på.

Soffan

Soffan är den största möbeln i rummet. Hur den ser ut och hur den placeras kommer att ha en avgörande betydelse för helheten. Att bara tänka på estetiken kommer du sannolikt att ångra lite längre fram. Ta även god beaktning i det funktionella – den ska vara bekväm då du sannolikt kommer att spendera en del tid i den. Något som många inte avviker från är tumregeln att placera soffan så att den som går in i rummet inte möts av ryggen. Istället känns det mer välkomnande när man ser den från ”rätt håll” på en gång. Ibland finns det dock inte möjlighet till detta, och då väljer vissa att placera ett snyggt avlastningsbord mot soffans rygg för att ge en välkomnande känsla.

Något som fångar blicken

Har du funderat på en kristallkrona? Eller en färgstark detalj? Många anser att det är snyggt att ha något som fångar besökarens blick, oavsett om det handlar om en kristallkrona eller en stor växt. Just en kristallkrona kräver ofta en viss stil i övrigt i hemmet, för att det ska se snyggt ut. Dock finns det massor av tänkbara saker som kan användas för att skapa någonting som drar ögonen till sig. Har du ett i övrigt minimalistiskt och stilrent hem kan det vara riktigt snyggt med en stark detalj som inte bara bryter mönstret – utan som också säger någonting om dig och ditt hem.

Lantligt, urbant eller någon annan stil?

Många duktiga inredare kan skriva under på vikten av att välja en stil och hålla sig till den. Särskilt viktigt är det om man känner sig lite osäker på heminredning överlag. Om man väljer en stil och följer den starkt är det svårare att göra saker ”fel”. Har du ett lyxigt och klassiskt inrett hem i övrigt kommer till exempel en kristallkrona säkerligen att göra sig väldigt bra.

Bor du i en liten etta som är lantligt inredd kan en kristallkrona kanske se ganska malplacerad ut. Givetvis finns det inget facit, eller egentligen några rätt eller fel. Vilken inredning som är snygg är subjektivt, men vill man att hemmet ska uppfattas snyggt av de flesta är det bra att hålla sig till vissa stilregler. 

Här hittar du mer inspiration gällande kristallkronor.

Skapa lyxig hotellkänsla i badrummet

21 sep 2017

Visst är det skönt att bo på hotell ibland, att komma iväg och känna sig som en globetrotter. Ett helt nystädat rum, en stenhårt bäddad säng med mintchoklad på. Massor av spännande kabelkanaler på tv:n och gratis wifi.

Och så badrummet. Fräscha handdukar, små tvålar och schampoflaskor med exotiska varumärken, en hög med fräscha kritvita handdukar och duschar som ger en känsla av ett regn i Amazonas. Ett hotellbadrum ger helt enkelt en fräsch ombonad känsla som kan vara svår att skapa i vardagslivet.

Matnyttuga tips skapar lyxig känsla

Men det går att piffa upp badrummet och uppnå en känsla av hotell. Här bjuder vi på några tips som kan ge ditt badrum den där lyxiga hotellkänslan.

 • Nytt ljus ger ett lyft. Ut men den kalla gamla standardlampan och sätt in något varmare och snyggare, som en kristallkrona. Se bara till att den nya belysningen är anpassad till våtutrymmen, annars kan det bli farligt. Är du osäker på vad som gäller – kontakta en elektriker. Punktbelysningar i form av LED-slingor eller spotlights kan också förhöja känslan ljusmässigt.
 • Att lägga hela golvet är ett stort, dyrt och tidskrävande projekt Men det finns ju snabbfixar som höjer stämningen. Förse ditt kaklade golv med mönstrade stickers, detta gör du bara på några minuter och ger omväxling och en lyxig, ny känsla i badrummet. När du tröttnat på mönstret är det bara att byta. Likadan dekor går att använda om du vill snygga till väggkaklet också. Ett annat sätt att snygga till badrumsgolvet är att byta ut den gamla slitna badrumsmattan.
 • Ordning och reda. Är badrummet ordnat och snyggt så är det lättare att få till den där lyxiga badrumskänslan. Rensa bort gamla förpackningar och ordna sakerna i korgar och hyllor. Ställ saker på en bricka, det ger ofta ett ordnat och elegant intryck. Doftande snittblommor är vackert och fräscht och skapar en air av lyxigt hotell i Monte Carlo. En bukett som matchar inredningens färger är ett bra tips.
 • Tjocka, mysiga handdukar skapar också känsla, helst kanske vita, som på ett lyxhotell. Låt de hänga framme på en stege eller en hylla. En snygg lösning som till skillnad från en handdukshållare inte kräver någon elinstallation.
 • Öppna skåp ger ett både elegant och ombonat intryck,. Lägg upp dina badrumssaker på ett vackert sätt, som ett stilleben. De riktigt snygga parfymflaskorna längst fram!

Här kan du hitta flera bra tips om badrumsrenoveringar. 

Ta ner träd på tomten

13 sep 2017

Har du köpt ett hus i Nacka med en vacker trädgård och funderar på att fullända den genom att ta ner några träd som skymmer utsikten mot sjön? I dessa dagar är det väldigt vanligt att tomtägare stör sig på träd, de skymmer utsikten och solen, gör trädgården mörk etcetera. Och visst, det kan finnas tillfällen då det kan vara motiverat att öppna upp och ta ner träd som vuxit sig för stora, men man bör också tänka på att det finns många positiva aspekter av träd.

Lagar och förordningar

Det första du ska fråga dig är om du överhuvudtaget har tillåtelse att ta ner träd på din tomt.
-Vadå, tänker du, det är ju min tomt, jag gör väl vad jag vill på den? Det kan tyckas märkligt, men om området är detaljplanerat eller k-märkt behöver du tillstånd för trädfällning. Det kan vara så att kommunen har rekommendationer att bevara vissa typer av träd i området, till exempel ek eller ädellövträd, som vi ju har mycket av i Nacka. Börja därför med att kontakta kommunen och hör dig för vad som gäller i ditt område. Lita heller inte alltid på vad dina nya grannar säger i fråga om detta, det kan vara så att man har gjort på ett sätt i alla år, trots att det strider mot kommunens regler. Blir du påkommen med att fälla ett skyddat träd är det ditt ansvar och ingen annans. Trädfällning utan tillstånd kan medföra avgifter samt åliggande att återplantera träd. Och akta dig noga för att fälla träd på någon annans tomt, då kan du bli dömd för grov skadegörelse och i värsta fall spendera upp till fyra år i fängelse. Ett högt pris för lite kvällssol.

Andra positiva aspekter av träd på tomten är till exempel att de utgör ett utmärkt vindskydd. Framför allt på vintern blir detta märkbart, med lägre uppvärmningskostnader som följd. Träd är även bra för dräneringen i marken, för fågellivet samt i samspelet med andra träd. Det pågår mycket under markytan som det kan vara en god idé att lämna ifred.

Vem gör jobbet?

Om du däremot har bestämt dig för att ta ner ett träd på din tomt och kollat med kommunens bygglovsenhet är det bara att kontakta en arborist eller trädfällningsfirma. Vi rekommenderar inte att du tar dig an att fälla ett träd om du inte vet precis vad du gör. Risken för skador både på dig själv och omgivningen är höga. I ett tättbebyggt område som Nacka är det alltid sektionsfällning som gäller, dvs att arboristen klättrar upp och sågar ner grenar och stamdelar del för del. En trädfällningsfirma kan även hjälpa till med bortforsling av träddelarna och frakt till återvinning. Dessutom har du möjlighet att utnyttja RUT-avdrag.

Tänk ett extra varv 

Ta dig en extra titt på dina träd, är det verkligen absolut nödvändigt att fälla dem? Väger fördelarna med utsikt och sol upp det som går förlorat i fråga om grönska och vindskydd? Kanske räcker det med att du anlitar en arborist som kan glesa ut lite i kronorna och släppa in ljus? Oavsett ditt beslut önskar vi dig lycka till och många trivsamma dagar i din nya trädgård!

Du kan läsa mer på http://www.trädfällningnacka.nu/

← Äldre inlägg